KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-71 ze dne 10.06.2024
 

Plicní embolizace do obou plicních křídel


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

65letá žena.
NO: Pacientka prodělala před třemi měsíci plicní embolii. Nyní je námahově dušná. Plicní nález (rtg) je negativní. Dle USG je závažná plicní hypertenze.

Pacientku odeslala lékařka interního oddělení ke scintigrafickému vyšetření pro podezření na recidivu plicní embolizace. 

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:


Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1)


Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. /

Na scintigramech pozorujeme vícečetné perfuzní defekty v obou plicích a homogenní distribuci ventilace. 
Závěr: vícečetné perfuzní defekty v obou plicích a homogenní distribuce ventilace, bez regionálních poruch ventilace.
Jedná se o tzv. V/P mismatch. Prokazujeme známky plicní embolizace do obou plicních křídel. Relativní distribuce perfuze: L:P 62:38 %, relativní distribuce ventilace L:P 41:59 %.

Závěr
U 65leté ženy jsme scintigraficky prokázali recidivu plicní embolizace.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software