Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Přetrvávající zobrazení myokardu při scintigrafii skeletu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
Bližší anamnestické údaje uvedeny v kazuistice SKE-39.

79 letého pacienta s karcinomem prostaty jsme scintigraficky vyšetřili v roce 2005. Jednalo se o scintigrafii skeletu. Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na tomografické scintilační kameře Diacam firmy Siemens.

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v zadní a přední projekci

/Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v zadní a přední projekci /


Prokázali jsme patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v těle obratle L1, v pravé části obratle Th11, drobné ložisko v horní části pravého SI skloubení, v obou nártech. Jako vedlejší nález pozorujeme výraznou depozici radioindikátoru v oválném ložisku v levém hemithoraxu. Nález jsme uzavřeli jako možné metastatické postižení skeletu při karcinomu prostaty a depozice radiofarmaka v myokardu. Příčina tohoto nálezu (zobrazení myokardu) nebyla zjištěna ani při kardiologickém vyšetření ani při perfuzní scintigrafii myokardu, která neodhalila žádné regionální poruchy perfuze. 

Tři roky po první scintigrafii skeletu byl již o tři roky starší, tedy 82 letý pacient odeslán ke kontrolní scintigrafii skeletu s dg generalizovaný karcinom prostaty, s bolestmi pravého nártu, se zvýšenou hladinou PSA 28 µg/l (normální hladina <5 µg/l ), po paliativní chemoterapii.

Celotělovou scintigrafii (obr.2) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na dvoudetektorové tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens.Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci /


 

Ve srovnání s vyšetřením před třemi roky je patrné nové ložisko ve dvou obratlích hrudní páteře (v Th7-8), ložisko v pravé části obratle Th11 je o něco výraznější, naopak osteoblastická aktivita v obratli L1 se výrazně snížila. Ložisko v lopatě pravé kosti je výraznější. Ložiska v levé ruce a obou nártech jsou beze změny. Stále přetrvává depozice značeného oxidronátu v myokardu. Opět jsme příčinu zobrazení myokardu nezjistili.


Závěr:

U 82 letého pacienta s karcinomem prostaty jsme při scintigrafii skeletu zjistili kostní metastázy a stejně jako při scintigrafii skeletu před třemi roky zaznamenali vedlejší nález – výraznou depozici radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v myokardu. Příčinu tohoto nálezu se opět nepodařilo zjistit. Obdobnou kazuistikou je SKE-52. Podrobně se možnými příčinami vychytávání 99mTc-oxidronátu v myokardu zabývá kazuistika KAR-24.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz