KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-75 ze dne 30.04.2013
 

Sarkoidóza – scintigrafické hodnocení

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika:

40 letý muž je sledován v pneumologické ambulanci pro únavový syndrom, noční pocení, protrahovaný kašel s expektorací. V rodinné anamnéze sarkoidosa (u matky). Z bronchoskopie pozitivní CD4/CD8 = 6,9 – diagnostická hodnota sarkoidosy. Ostatní vyšetření laboratorní a paraklinická včetně CT plic negativní. Byly zjištěny stacionární cysty jater. 
Pacient byl odeslán z ambulance TRN ke scintigrafickému vyšetření – vyšetření zdůvodněno pátráním po eventuální extratorakální lokalizaci sarkoidosy. Byla provedena celotělová scintigrafie po aplikaci gallia. Po i.v. podání 200 MBq citronanu gallitého (67Ga) (přípravku Gallium (Ga67) Citrate injection firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena celotělová scintigrafie pomocí dvouhlavé hybridní (SPECT/CT) scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens. Za 72 hodiny po aplikaci gallia prokazujeme fyziologicky vyšší depozici radioaktivity difuzně v játrech, lehce v GIT a kostech, dále patologická ložiska v slzných a slinných žlázách. Jinde patologická ložiska nejsou patrná (obr.1). Dále jsme se zaměřili na oblast jater – pomocí cílené tomografické scintigrafie (SPECT) v kombinaci s CT (obr.2). Na CT jsou dvě malá ložiska v pravém jaterním laloku odpovídající malým cystám.
 


Obr. č. 1:  Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 72 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo i vpravo zaměřeno na dvě malá ložiska v pravém jaterním laloku patrná pouze na CT. Nahoře vždy obrazy SPECT, uprostřed CT, dole fúze obrazů SPECT a CT.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 72 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo i vpravo zaměřeno na dvě malá ložiska v pravém jaterním laloku patrná pouze na CT.
Nahoře vždy obrazy SPECT, uprostřed CT, dole fúze obrazů SPECT a CT. / Závěr:

U 40 letého nemocného je nález na galliové scintigrafii pro sarkoidosu charakteristický - je přítomna akumulace ve slinných a slzných žlázách (tzv. panda sign). Žadná patologická ložiska v hrudníku nebo mimo něj neprokazujeme. Jako vedlejší nález jsou pouze na CT patrná dvě malá ložiska – již dříve zjištěné jaterní cysty. V tomto případě byla galliová scintigrafie využita k hodnocení aktivity a rozsahu patologického procesu.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software