KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-76 ze dne 30.04.2013
 

Téměř úplná scintigrafická regrese mnohočetných kostních metastáz

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika:

43 letá žena
NO: Pacientka se léčí pro lokálně pokročilý inoperabilní karcinom prsu – bez ablace.

K vyloučení generalizace onemocnění byla odeslána ke scintigrafii skeletu. Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens.
 

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci. /Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) L a dolní Th páteře (obr. 2).Obr. č. 2: SPECT bederní a dolní hrudní páteře. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. Zaměřeno na patologická ložiska v Th páteři.

/ Obr. č. 2: SPECT bederní a dolní hrudní páteře. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. Zaměřeno na patologická ložiska v Th páteři. / Jsou patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v lebce, obratlích krční, hrudní a bederní páteře, pánvi, obou SI skloubeních, výrazněji vpravo, v dorzálních částech několika žeber oboustranně, sternu, pravé lopatce, levé pažní kosti. Nález svědčí pro metastatické postižení skeletu.

Pacientka prodělala chemoterapii a pokračuje hormonální terapií. Po chemoterapii výrazná regrese onemocnění. 
K zhodnocení efektu terapie byla odeslána onkoložkou sedm měsíců po prvním scintigrafickém vyšetření ke kontrolní scintigrafii skeletu.

Celotělové scintigramy (obr.3) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens.Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci . / Je poněkud vyšší depozice radiofarmaka v pravém SI skloubení, při horním okraji acetabula oboustranně, lehce v diafýze levé pažní kosti, obou nártech a I.metatarzofalangeálním kloubu pravé nohy. Došlo k téměř úplné scintigrafické regresi kostních metastáz (nález na nohách podmíněn degenerativními změnami).

Závěr:

Scintigrafie skeletu má hlavní význam pro prvotní průkaz kostních metastáz (především se zvýšenou osteoblastickou aktivitou, méně vhodný pro osteolytické léze), dále pro monitorování efektu léčby. Toto sledování však má určitá omezení. Na jedné straně mohou na kontrolních scintigramech metastázy „mizet“ – nemusí však jít o skutečnou anatomickou eliminaci metastáz, ale pouze o potlačení zvýšené osteoblastické aktivity v ložiscích. Naopak někdy při úspěšné léčbě dochází ke zvýšené depozici (zvýšený „kontrast“) v metastázách jako projev reparačních procesů. 
V uvedeném případě opakovaná kostní scintigrafie v rozmezí sedmi měsíců prokazuje téměř úplnou scintigrafickou regresi předtím prokázaných mnohočetných kostních metastáz.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz  , havel.martin@gmail.com

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software