KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-79 ze dne 21.2.2014
 

Třífázová scintigrafie skeletu při diagnostice polyostotické formy fibrozní dysplazie kostí

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Pacientka ve věku 52 let byla odeslána na scintigrafii skeletu pro LS syndrom, syndrom levého SI kloubu a pro nejasný RTG nález v oblasti krčku levého femoru – kde jsou patrné přestavbové změny imitující frakturu krčku.
Provedeny cílená třífázová a dvoufázová celotělová scintigrafie skeletu pomocí 99mTc MDP – za použití generátoru 99mTc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical.
Ve fázi blood-poolu patrna ložiska zvýšené perfuse a v kostní fázi zvýšené kostní přestavby v trochanterických oblastech až krčcích obou femorů až subtrochanterických oblastech obou femorů, ve střední a zejména distální třetině diafyzy pravého femoru, v proximální metafyze až proximální třetině a v distální třetině levé tibie, drobná ložiska také v proximální metafyze a ve střední části diafyzy pravé tibie – vyslovili jsme suspekci na polyostotickou formu fibrozní displazie – po srovnání uvedených oblasti s RTG nálezem byla potvrzena suspekce na polyostotickou formu fibrozní dysplazie Jaffe Lichtenstein.


Obr. č. 1: Celotělová scinti skeletu ve fázi blood poolu – patrna ložiska zvýšené perfuse v obou femorech a tibiích – ve výše uvedených lokalizacích.

/ Obr. č. 1: Celotělová scinti skeletu ve fázi blood poolu – patrna ložiska zvýšené perfuse v obou femorech a tibiích – ve výše uvedených lokalizacích. /Obr. č. 2: Celotělová scinti skeletu v kostní fázi – ložiska zvýšené kostí přestavby ve výše uvedených lokalizacích.

/ Obr. č. 2: Celotělová scinti skeletu v kostní fázi – ložiska zvýšené kostí přestavby ve výše uvedených lokalizacích. / 

Pracoviště:


Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny
prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovy


kontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software