KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-80 ze dne 21.2.2014
 

Třífázová scintigrafie skeletu umožnila diagnostiku mnohočetného myelomu

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Šedesátiletá pacientka byla odeslána praktickým lékařem při přibližně dva roky trvající bolesti v oblasti hrudníku a beder, které se v poslední době vystupňovaly, že téměř nebyla schopna chůze, léčena pouze nesteroidními antiflogistiky, RTG Th páteře, provedený půl roku před naším vyšetřením, prokazoval pouze těžší degenerativní změny zejména střední TH páteře. 
Provedena 3-fázová celotělová scintigrafie skeletu pomocí 99mTc MDP za použití generátoru 99mTc Ultratechnekow firmy Mallinckrodt Medical.
Ve fázi blood poolu se objevila mnohočetná ložiska zvýšené perfuse a v kostní fázi ložiska zvýšené kostní přestavby v levém klíčku, TH a Ls páteři s maximem v oblasti Th11-12, žebrech obou hemithoraxů, krčku pravého femoru, na kalvě ložisko posteroparietálně vlevo.
Vzhledem k mnohočetným ložiskům vyslovena suspekce na meta proces do kosti – nejspíše smíšený osteoblastický i osteolytický při zatím neznámém zdroji.
Pacientka okamžitě hospitalizována na interním oddělení, po nálezu Bence – Jonesovy bílkoviny v moči pacientka přeložena do FN Motol k provedení trepanobiopsie – diagnostikován mnohočetný myelom II. stupně.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu ve fázi blood poolu – mnohočetná ložiska zvýšené perfuse ve výše uvedených lokalizacích.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu ve fázi blood poolu – mnohočetná ložiska zvýšené perfuse ve výše uvedených lokalizacích. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v kostní fázi vyšetření – mnohočetná ložiska zvýšené kostní přestavby ve výše uvedených lokalizacích.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v kostní fázi vyšetření – mnohočetná ložiska zvýšené kostní přestavby ve výše uvedených lokalizacích. / 

Pracoviště:


Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny
prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovy


kontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software