KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-85 ze dne 5.12.2014
 

Hemangiom obratlového těla

MUDr. Pavel Širůček, Ph.D., MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava


Pacientka po resekci pravé ledviny pro světlobuněčný renální karcinom (pT1aN0Mx) byla odeslána ke scintigrafii skeletu k vyloučení přítomnosti kostních metastáz. Z komorbidit byla přítomná osteoporóza, vertebrogenní algický syndrom. Předoperačně bylo pacientce provedeno CT trupu. Kromě tumorozního útvaru v pravé ledvině byl radiodiagnostikem popsán hemangiom obratle L3.
Po aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla za 2 hodiny provedena celotělová scintigrafie skeletu na dvoudetektorové tomografické kameře Symbia T2 firmy Siemens, kde byly popsány okrsky zvýšené osteoblastické aktivity ve střední třetině bederní páteře, dále v I. metatarsofalangeálním skloubení oboustranně, v pravém talocrurálním skloubení a v patních kostech. Vzhledem k nálezu v oblasti bederní páteře bylo indikováno doplnění cílené tomografie páteře (SPECT) s CT, na kterém se okrsek zvýšené akumulace radiofarmaka promítal do úrovně těla obratle L3 dorzolaterálně vlevo, kde byla v CT obraze patrná léze s prořídlou kostní trámčinou s drobnými dutinami. Nález odpovídal již dříve popsanému hemangiomu obratlového těla.
 Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka ve střední třetině bederní páteře, dále v I. metatarsofalangeálním skloubení oboustranně, v pravém talocrurálním skloubení a v patních kostech.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka ve střední třetině bederní páteře,
dále v I. metatarsofalangeálním skloubení oboustranně, v pravém talocrurálním skloubení a v patních kostech. /Obr. č. 2: SPECT/low dose CT L páteře s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v těle obratle L3 dorsolaterálně vlevo. V CT obraze je zde patrná prořídlá trámčitá struktura kosti. Horní řada 3 obrázků jsou tomografické fúzované snímky, prostřední řada jsou scintigrafické tomografické snímky, dolní řada jsou CT snímky.

/ Obr. č. 2: SPECT/low dose CT L páteře s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka v těle obratle L3 dorsolaterálně vlevo.
V CT obraze je zde patrná prořídlá trámčitá struktura kosti. Horní řada 3 obrázků jsou tomografické fúzované snímky,
prostřední řada jsou scintigrafické tomografické snímky, dolní řada jsou CT snímky. / 
Obr. č. 3: CT trupu – vlevo koronární rovina, vpravo rovina transverzální. V oblasti L3 dorsolaterálně vlevo je hypodenzní ložisko s jemným sklerotickým lemem, které má centrálně voštinovitý vzhled s vertikálně zdůrazněnou trabekulizací, Léze má velikost 19x22x22 mm a odpovídá hemangiomu.

/ Obr. č. 3: CT trupu – vlevo koronární rovina, vpravo rovina transverzální. V oblasti L3 dorsolaterálně vlevo je hypodenzní ložisko s jemným sklerotickým lemem,
které má centrálně voštinovitý vzhled s vertikálně zdůrazněnou trabekulizací, Léze má velikost 19x22x22 mm a odpovídá hemangiomu.Diskuze:

Scintigrafická solitární léze ve skeletu páteře byla v minulosti etiologický problém. Lokalizačně nám pomáhala tomografie páteře - SPECT. Díky vyšetření pacienta na hybridní kameře SPECT/CT získáme další informaci o charakteru léze z CT snímků. 
Hemangiom v obratlovém těle představuje benigní cévní nádor. Klinicky bývá hemangiom obvykle asymptomatický, vzácně se může projevit axiální bolestí a neurologickým deficitem. Jde o relativně častou lézi, která má fakultativní akumulaci osteotropních radiofarmak. V CT obraze mívá většinou typický obraz - jemný sklerotický lem s centrální voštinovitou strukturou s vertikálně zdůrazněnou trabekulizací. Dále můžeme prokázat různě velké osteolytické defekty.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Porubakontakt na autory:
pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software