KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-105 ze dne 15.09.2017
 

Chondrosarkom patní kosti – scintigrafie skeletu, hybridní zobrazení SPECT/CT


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 
Kazuistika

NO: Před několika týdny byl u 29leté ženy diagnostikován chondrosarkom pravé patní kosti. Je plánován resekční chirurgický výkon s kostním štěpem. 

V rámci restagingu byla pacientka internistou odeslána ke scintigrafii skeletu
Celotělové scintigramy (obr. 1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. 
Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) nohou kombinovanou s CT (obr. 1-3). Samostatný CT obraz (sagitální řez) levé nohy je patrný z obr. 4.


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na ložisko v pravé patní kosti. Řezy transverzální, sagitální a koronální.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na ložisko v pravé patní kosti. Řezy transverzální, sagitální a koronální. /

Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé patní kosti. Řez sagitální, koronální a transverzální.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé patní kosti. Řez sagitální, koronální a transverzální. / 
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé patní kosti. Řez transverzální.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé patní kosti. Řez transverzální. / 
Obr.č.4: „low dose“ CT pravé nohy – sagitální  řez.

/ Obr.č.4: „low dose“ CT pravé nohy – sagitální řez. /V pravé patní kosti ventrobazálně je patrné patologické kostní ložisko centrálně osteolytické s lemem patologicky zvýšené osteoblastické aktivity. Z CT je zřejmé, že lytický okrsek v kalkaneu je s cibulovitou periostózou a se ztenčením až místy chyběním kortikalis na laterální kontuře patní kosti. Dále je rozšíření měkkých tkání kolem patní kosti laterálně při edému. Ložisko nezasahuje do přilehlých tarzálních kůstek ani kraniálně do talu. Nejsou patrné vzdálené metastázy.

Závěr
V uvedeném případě 29leté ženy je uveden nález na celotělové scintigrafii skeletu a při fúzi obrazů SPECT/CT při chondrosarkomu patní kosti před operačním řešením.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software