KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-111 ze dne 19.10.2018
 

SPECT/CT diagnostika poúrazové disekující osteochondrózy tibie


MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice PelhřimovPoškození kolenních kloubů je relativně častým vedlejším nálezem při celotělové scintigrafii skeletu.
Scintigrafie skeletu byla indikována u 78 - leté pacientka v rámci iniciálního stagingu karcinomu prsu. Pacientka trpěla roky chronickou obstrukční plicní nemocí a hypertenzí, před 3 roky prodělala ischemickou tranzitorní mozkovou ataku, při vyšetření již bez přetrvávajícího reziduálního neurologického deficitu. Byla po úrazu levé pately před 5 lety, řešeném osteosyntézou, trpěla pozátěžovými bolestmi levého kolenního kloubu. Na RTG snímku opakovaně (!) pouze obraz pokročilejší gonartrózy. 

12. 5.2014 jsme provedli scintigrafii skeletu po po aplikaci 750 MBq 99mTc-TechneScanu HDP. Provedeno třífázové vyšetření kolenních kloubů a celotělové vyšetření skeletu. Dále provedeno SPECT/CT vyšetření kolenních kloubů za použití hybridního systému Anyscan, Mediso Ltd., Maďarsko. Nálezy z třífázové studie kolenních kloubů jsou uvedeny na obr. 1.


Obr.1.: Obraz zvýšeného krevního poolu fokálně v mediálním kondylu femuru a dále i v lemu kolem distálního konce levého femuru v přední a levé bočné laterální projekci (A, B) a statický scan se zvýšenou depozicí RF v mediálním kondylu levého femuru v přední projekci (z WB scanu - C). Nález odpovídá poškození kloubní plochy femuru s obrazem lehčí synovialitidy.

/ Obr.1.: Obraz zvýšeného krevního poolu fokálně v mediálním kondylu femuru a dále i v lemu kolem distálního konce levého femuru v přední a levé bočné laterální projekci (A, B) a statický scan se zvýšenou depozicí RF v mediálním kondylu levého femuru v přední projekci (z WB scanu - C). Nález odpovídá poškození kloubní plochy femuru s obrazem lehčí synovialitidy. /


Na doplněné hybridní tomografii SPECT/CT koreluje vyšší akumulace RF na mediálním kondylu tibie s defektem kloubní plochy o velikosti 23x15 mm, s úzkým sklerotickým lemem a fragmentem velikosti 7 mm v defektu. Dále artrotické změny oboustranně. 
Závěr: Obraz disekující osteochondrózy mediálního kondylu levé tibie – stádium 3. Oboustranná gonartróza.

 Obr.2.: Obrázek 2. Fúze SPECT/CT u disekující osteochondrózy tibie. V horní řadě je obraz z LDCT postupně v transaxiální, koronární a sagitální rovině. Střední řada ukazuje odpovídající SPECT řezy. Dolní řada prezentuje odpovídající fúzované SPECT/CT řezy. Scintigrafický nález je ve stádiu 3 výrazný, nález na LDCT typický s jedním velkým fragmentem v defektu.

/ Obr.2.: Obrázek 2. Fúze SPECT/CT u disekující osteochondrózy tibie. V horní řadě je obraz z LDCT postupně v transaxiální, koronární a sagitální rovině. Střední řada ukazuje odpovídající SPECT řezy. Dolní řada prezentuje odpovídající fúzované SPECT/CT řezy. Scintigrafický nález je ve stádiu 3 výrazný, nález na LDCT typický s jedním velkým fragmentem v defektu. / 


Závěr: U pacientky byla, po vyřešení karcinomu prsu, s ohledem na objektivní nález a klinický vývoj indikována implantace TEP levého kolenního kloubu.

Přínos vyšetření: U karcinomu prsu a prostaty bývá scintigrafické vyšetření skeletu součástí stagingu a přináší vedle zhodnocení metastatického postižení skeletu i řadu vedlejších nálezů, které mohou vysvětlit řadu obtíží, které pacienta, vedle základního onemocnění, limitují. Prostý RTG snímek nemusí, ani v pokročilém stádiu, disekující osteochondrózy diferencovat. V případě souběhu pozitivních anamnestických dat o úraze a významných klinických obtížích neodpovídajících nálezu na RTG je potřeba volit pokročilejší zobrazovací techniku - např. SPECT/CT, která umožní velmi efektivní diagnostiku disekující osteochondrózy a v tomto konkrétním případě přispěla k včasné indikaci TEP.
Pracoviště:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
oddělení nukleární medicíny
Prim. MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov


kontakt na autora:
msimanek@nempe.cz
tel.: 565 355 491

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software