KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-113 ze dne 21.01.2019
 

Scintigrafie skeletu, pooperační změny v prsu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika
68letá pacientka. Léčí se pro duktální invazivní karcinom pT1b v horním zevním kvadrantu levého prsu, stav po parciální resekci a biopsii sentinelové uzliny (dvě sentinelové a jedna nesentinelová uzlia bez metastáz nebo mikrometastáz).

Pacientka byla odeslána onkoložkou na scintigrafii skeletu v rámci stagingu, k vyloučení generalizace. 
Celotělové scintigramy (obr. 1) jsme provedli po podání 868 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. 
Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku kombinovanou s CT (obr. 2-3).


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu. /Obr. č. 2: Celotělové scintigramy a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém prsu. Řezy transverzální, sagitální a koronální.

/ Obr. č. 2: Celotělové scintigramy a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém prsu. Řezy transverzální, sagitální a koronální. / Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém prsu. Řezy transverzální, sagitální a koronální. Nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém prsu. Řezy transverzální, sagitální a koronální. Nahoře fúze SPECT/CT, uprostřed SPECT, dole CT. / Na celotělových scintigramech a na cílených tomografických (SPECT) scintigramech a CT obrazech hrudníku pozorujeme drobná ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v hrudní páteři, levém zápěstí, kolenních kloubech, patních kostech, pravém nártu, sternoklavikulárních skloubeních. Mírně zvýšená depozice radioindikátoru v levém prsu.
Závěr: drobná ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v hrudní páteři, levém zápěstí, kolenních kloubech, patních kostech, pravém nártu, sternoklavikulárních skloubeních při lehkých degenerativních změnách. Mírně zvýšená depozice radiofarmaka v levém prsu je zřejmě důsledkem pooperačních změn.

Závěr
Mírně zvýšená akumulace 99mTc-oxidronátu v levém prsu nejspíše podmíněna pooperačními změnami. 
 Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software