KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-117 ze dne 09.01.2020
 

Tenisový loket - radiální epikondylitida


MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

41letá pacientka se dostavila na ortopedii pro několik měsíců trvající bolesti pravého lokte. Bolesti se zhoršovaly postupně v práci při zvedání těžších předmětů, zpočátku byly jen při zátěži, následně i v klidu. Pacientka aktivně nesportovala, tj. nehrála pravidelně tenis, squash či badminton. Palpační citlivost byla v laterální části loketního kloubu vpravo. Pravý loket byl bez otoku, zarudnutí, bez omezené pohyblivosti. 
Pacientka byla odeslána k vyšetření na nukleární medicínu. Po aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu do nártu levé dolní končetiny (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena třífázová scintigrafie, SPECT/CT loketních kloubů a celotělová scintigrafie skeletu na hybridní dvoudetektorové gamakameře SPECT/CT Siemens Symbia. V průběhu třífázové scintigrafie jsme pozorovali symetrickou, nezvýšenou, depozici radioindikátoru v 1. perfúzní i ve 2. tkáňové fázi v oblasti loketních kloubů. Ve 3. skeletální fázi byla zvýšená depozice radiofarmaka v oblasti radiálního epikondylu vpravo, precizace lokalizace byla provedena pomocí SPECT/CT. (viz obr. 2, 3, 4). Na doplněných celotělových scintigramech jsme pozorovali v ostatních lokalitách fyziologickou akumulaci radiofarmaka (viz obr. 1). Závěr scintigrafického vyšetření byl zvýšená osteoblastická aktivita v oblasti radiálního epikondylu vpravo bez zvýšené vaskularizace odpovídající chronické radiální epikondylitidě. Obr.č.1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s fyziologickým nálezem.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s fyziologickým nálezem. /
Obr. č. 2: První dvě fáze třífázová scintigrafie se symetrickou, nezvýšenou, depozicí radioindikátoru v 1. perfúzní a ve 2. tkáňové fázi v oblasti loketních kloubů.

/ Obr. č. 2: První dvě fáze třífázová scintigrafie se symetrickou, nezvýšenou, depozicí radioindikátoru v 1. perfúzní a ve 2. tkáňové fázi v oblasti loketních kloubů. / 
Obr. č. 3: Zvýšená depozice radioindikátoru ve 3. kostní fázi v oblasti radiálního epikondylu vpravo.

/ Obr. č. 3: Zvýšená depozice radioindikátoru ve 3. kostní fázi v oblasti radiálního epikondylu vpravo. / 
Obr.č.4: MIP SPECT/low dose CT pravého loketního kloubu s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka  v oblasti radiálního epikondylu – levý obrázek je v rovině transverzální, pravý v rovině koronární v supinační poloze ruky.

/ Obr.č.4: MIP SPECT/low dose CT pravého loketního kloubu s nálezem zvýšené akumulace radiofarmaka 
v oblasti radiálního epikondylu – levý obrázek je v rovině transverzální, pravý v rovině koronární v supinační poloze ruky. /
Radiální epikondylitida neboli tenisový loket je entezopatie, tj. postižení svalového úponu především m.extensor carpi radialis brevis a m. supinator, tj. svalů, které mají za úkol natahovat zápěstí a otáčet rukou do supinační polohy. Klinicky si pacienti stěžují na bolest při zvedání a nošení břemen, při stisku. Akutní forma je často charakterizována otokem a pohmatovou bolestí zevní části loketního kloubu, forma chronická svalovou hypotrofií proximální části svalů upínajících se na radiální epikodyl, svalová bříška bývají v hypertonii. V rámci terapie je u akutní formy vhodný klid a krátkodobá imobilizace, lokálně nesteroidní antiflogistika ve formě masti, gelu event. spreje, injekční aplikace anestetika s kortikosteroidem do bolestivého místa, u závažnějších forem sádrová fixace. U formy chronické je vhodná léčba rehabilitační včetně moderního kinesotapingu či ortézy – epikondylární pásky, která odlehčuje postižený úpon příslušného svalu. Při neúspěchu konzervativní terapie se přistupuje k operaci. 
Častěji vyšetřujeme na našem pracovišti s bolestí loktů muže, kteří pracují manuálně a vykonávají jednotvárnou stále se opakující činnost, často pracují s vibračními stroji – pneumatickými kladivy, vibračními pěchy, deskami, válci atd.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software