KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-123 ze dne 14.12.2020
 

Močový měchýř v inguinální hernii zjištěný při scintigrafii skeletu


MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

60letý pacient se dostavil na kliniku nukleární medicíny ke stanovení stagingu s recentní diagnózou karcinom prostaty. Pacient byl po radikální prostatektomii, hladina PSA byla v normě. Po aplikaci 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena celotělová scintigrafie skeletu a SPECT/CT L páteře a pánve na hybridní dvoudetektorové gamakameře SPECT/CT Siemens Symbia, při níž jsme pozorovali zvýšenou depozici radioindikátoru v oblasti acromioklaviulárního skloubení bilat., v ostatních částech skeletu byla fyziologická depozice radiofarmaka. Vedlejším nálezem byla inguinální hernie vpravo, do které byla zavzata i část močového měchýře, která se plnila vylučovaným radiofarmakem. Tento nález nebyl patrný na celotělovém scanu, ale až na následném tomogramu, kde se manifestoval jako fokus zvýšené akumulace radiofarmaka v měkkých tkáních v oblasti tříselného kanálu. Na CT zde byla patrná cystoidní formace vycházející z močového měchýře a odpovídající jeho hernii.  

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem mírně zvýšené depozice radiofarmaka v oblasti acromioklaviulárního skloubení bilat., v ostatních částech skeletu je jeho fyziologická depozice.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci s nálezem mírně zvýšené depozice radiofarmaka v oblasti acromioklaviulárního skloubení bilat.,
v ostatních částech skeletu je jeho fyziologická depozice. /

Obr. č. 2: SPECT/low dose CT s nálezem akumulace radiofarmaka v části močového měchýře, který je součástí inguinální hernie vpravo – viz šipka.

/ Obr. č. 2: SPECT/low dose CT s nálezem akumulace radiofarmaka v části močového měchýře, který je součástí inguinální hernie vpravo – viz šipka. / 
Obr. č. 3: Detail SPECT/low dose CT  fúzovaného snímku a  CT snímku v transverzálním řezu  s nálezem  akumulace radiofarmaka v močovém měchýři, který je součástí inguinální hernie vpravo.

/ Obr. č. 3: Detail SPECT/low dose CT fúzovaného snímku a CT snímku v transverzálním řezu s nálezem akumulace radiofarmaka v močovém měchýři, který je součástí inguinální hernie vpravo. / 
Obr.č.4: Detail SPECT/low dose CT  fúzovaného snímku a  CT snímku v sagitálním řezu s nálezem akumulace radiofarmaka v močovém měchýři, který je součástí  inguinální hernie vpravo.

/ Obr.č.4: Detail SPECT/low dose CT fúzovaného snímku a CT snímku v sagitálním řezu s nálezem akumulace radiofarmaka v močovém měchýři, který je součástí inguinální hernie vpravo. /Závěrem vyšetření byla zvýšená osteoblastická aktivita v oblasti acromioklaviulárního skloubení bilat. etiologie zánětlivé či degenerativní. Přítomnost osteoblastických kostních metastáz je t.č. nepravděpodobná. Vedlejším nálezem je inguinální hernie vpravo, do které je zavzata i část močového měchýře, která se naplnila vylučovaným radiofarmakem.

Diskuze:
Inguinální hernie u dospělých je nejčastějším druhem kýly a představuje asi 80 % všech kýlních defektů. Častěji postihuje muže. Klinický význam tříselné kýly spočívá v riziku uskřinutí jejího obsahu, kdy dochází ke stlačení cév zásobující daný orgán krví, který pak trpí ischemií, po několika hodinách může dojít až k jeho nekróze. Tento stav může být doprovázen nauzeou, zvracením, febriliemi s nutností operace do několika hodin z důvodu rizika rozvoje peritonitidy. Obsahem inguinální hernie bývá nejčastěji střevo, omentum, u dívek může být obsahem ovarium. Výjimečně může být obsahem i močový měchýř jako to bylo u výše uvedeného pacienta. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software