KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-134 ze dne 18.07.2022
 

Zánět levého kolenního kloubu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

NO: U 67letého muže byla opakovaně provedena totální endoprotéza levého kolena. Pro infekt bylo nutno extrahovat TEP před 6 roky s následným použitím spaceru (artikulační spacer kolenního kloubu je metodou volby při sanaci infekce totální endoprotézy kolene. Jeden z typů spacerů je zhotoven z kostního cementu s antibiotikem a sestává ze dvou nezávislých artikulačních prvků. Statický spacer je možnost definitivního řešení infekční komplikace TEP kolenního kloubu ve výjimečném případě, kdy celkový stav pacienta neumožní další reoperaci).

Ortoped nyní zvažuje opětovnou kloubní náhradu pokud nebude infekt v okolí nebo kosti. 

3fázová scintigrafie skeletu:
Na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens byla provedena třífázová scintigrafie kolenních kloubů po i.v. aplikaci bolu (v malém objemu) 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical), dále celotělové scintigramy. Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) kolenních kloubů a přilehlé částí stehen a bérců kombinovanou s CT (obr. 1-3)


Obr. č. 1: 3fázová scintigrafie kolenních kloubů.

/ Obr. č. 1: 3fázová scintigrafie kolenních kloubů. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na levé koleno.
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na levé koleno. / 

Popis: zvýšená perfuze v levém kolenním kloubu. Ložiska vyšší osteoblastické aktivity v levém kolenním kloubu (distální část stehenní a proximální část holenní kosti), obratli Th6, pravé části L5, ramenních kloubech, vnitřním kotníku LDK, nártech, levé části dolní čelisti při degenerativních a zánětlivých změnách, možné zubní afekci a susp. zánětlivém postižení levého kolenního kloubu. K potvrzení zánětu levého kolena jsme pacienta objednali k vyšetření značenými monoklonálními protilátkami proti granulocytům.

Vyšetření zánětlivého procesu – scintigrafie:
Za 3 a 24 hod. po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc- besilesomabu (přípravek Scintimun firmy CIS Bio International = monoklonální protilátky proti granulocytům) jsme provedli celotělové scintigramy a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) kolenních kloubů a přilehlé částí stehen a bérců kombinovanou s CT (obr 4-9) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT za 3 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT za 3 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT za 3 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT za 3 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. / Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko vpravo paratracheálně.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. / 

Popis:
ložiska vyšší depozice radiofarmaka při dorzomediální a dorzolaterální části distálního konce levé stehenní kosti a v proximální části levé tibie svědčící pro zánětlivá ložiska v těchto lokalizacích.

Závěr
Prokazujeme zánětlivé postižení levého kolenního kloubu.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software