KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-143 ze dne 06.10.2023
 

Plantární fasciitida na dvoufázovém SPECT/CT


MUDr. Daniela Šimánková
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizaceKazuistika

Úvod:
Plantární fasciitida je zánět plantární fascie, jehož příčiny mohou být různé. Chronické přetěžování způsobené např. nadváhou, špatným stereotypem chůze, nevhodnou obuví anebo porušením architektoniky podélné klenby nožní. Většinou se v diagnostice plantární fasciitidy uplatňuje klinické vyšetření a RTG, kde je možné zobrazit patní ostruhu, ale ne vždy patní ostruha způsobuje plantární faciitidu. Právě naopak chronická plantární fascitiitida může mít za důsledek postupný vznik a zvětšování patní ostruhy, ale po dlouhou dobu nemá obvykle dané onemocnění žádný RTG korelát. 
Pro přesnější diagnózu lze v dnešní době využít v zobrazení skeletu metod konvenční nukleární medicíny vyšetření SPECT/CT. Hlavní výhodou, zejména oproti tradičnímu celotělovému 2D scanu, je možnost přesné lokalizace léze. Na této kazuistice bych chtěla demonstrovat případ, kdy díky SPECT/CT bylo možné přesně lokalizovat zvýšený krevní pool do měkkotkáňových struktur plantární aponeurózy a tak přispět k diagnostice plantárni fasciitidy. 

Indikace: 
62-letá pacientka byla vyšetřována pro bolesti pravé paty trvající již 1 rok propagující se do chodidla, obtíže udávala v klidu i při zátěži.
Metodika: 
Na vyšetřovacím lůžku bylo aplikováno 750 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) v i.v. bolusu do kanyly v HK.

Na tříhlavém hybridním přístroji SPECT/CT Anyscan TRIO s kolimátory HRHS (high resolution, high senzitivity), rozměry detektoru 545 x 410 mm, bylo provedeno perfuzní 2 D vyšetření a SPECT vyšetření krevního poolu s akvizičními parametry: kontinuální SPECT po cirkulární dráze se všemi 3 hlavami, 360 stupňový. Scan trval celkově 200 sekund. S odstupem 2 hodin provedeno celotělové 2D-planární vyšetření skeletu s posunem stolu 40 cm za minutu, následovaného celotělovým SPECT a poté indikovaným CT vyšetřením v rozsahu hlezenního kloubu a nohy. Parametry SPECT: kontinuální cirkulární dráha s využitím všech tří hlav, 360 stupňová akvizice provedena za 400 sekund na 1 FOV, použito 5 FOV s mírným překryvem. Parametry LDCT: 120kV, proud 100 mA, pitch faktor 1,5, doba otáčky 0,67 s, 16 vrstev po 2,5 mm.

Zpracování obrazu proběhlo v prostředí Interview s programovým vybavením Terra tomo (Mediso), které zlepšuje obrazová data několika způsoby – z nichž nejvýznamnější je korekce atenuace a korekce odražených fotonů. Definitivní diagnostika proběhla v programu Interview Fusion.

Nález:
Vyšší krevní pool propagující se do blízkosti inzerce plantární aponeurózy na přední část pravé patní kosti (obr.1) . Na pozdním scanu (obr.č.2) nacházíme mírně zvýšenou akumulaci RF povrchově v přední části pravé kosti patní a u drobné exostózy. Dále vyšší akumulace radiofarmaka v TMT skloubení 1. prstu vpravo a s korelátem nevýrazných degenerativních změn. 


Obr.1.: SPECT/CT v časné fázi v sagitálním řezu - vyšší krevní pool propagující se do blízkosti inzerce plantární aponeurózy.

/ Obr.1.: SPECT/CT v časné fázi v sagitálním řezu - vyšší krevní pool propagující se do blízkosti inzerce plantární aponeurózy. /Obr.2.: Jen mírně zvýšená akumulace RF povrchově v přední části pravé kosti patní a u drobné exostózy na pozdním scanu (šipka). Intenzivnější akumulace RF je patrná v degenerativně změněném TMT kloubu 1.prstu.

/ Obr.2.: Jen mírně zvýšená akumulace RF povrchově v přední části pravé kosti patní a u drobné exostózy na pozdním scanu (šipka).
Intenzivnější akumulace RF je patrná v degenerativně změněném TMT kloubu 1.prstu. / Obr.3.: Schéma průběhu plantární aponeurózy s vyznačením úponu na kost patní (šipka).

/ Obr.3.: Schéma průběhu plantární aponeurózy s vyznačením úponu na kost patní (šipka). / Závěr: 
Nález na pravé noze odpovídá obrazu plantární fasciitidy s podílem drobné iritace v okolí drobné exostózy na přední straně patní kosti.
Dále nevýrazné degenerativní změny s aktivní přestavbovou aktivitou v 1. tarzometatarzálních skloubeních obou nohou. 
Lehké artrotické změny v oblasti tarzálních kůstek oboustranně. Drobná plantární ostruha pravé kosti patní. 

Diskuze:
 
Třífázové planární vyšetřeni je v případě čisté plantární fasciitidy pozitivní pouze v prvních dvou fázích, z planárního vyšetření ale nelze přesně rozsah zvýšeného krevního pólu posoudit zejména se zaměřením na odlišení postižení pouze šlachy od postižení šlachy a úponu šlachy na patní kost. SPECT/CT toto odlišení přesně diferencuje a přispívá tak k cílenější a tedy efektivnější terapii tohoto onemocnění se sklonem k chronicitě. Potvrzení onemocnění může mít zásadní vliv na jeho další vývoj, protože RTG přítomnost anebo nepřítomnost patní ostruhy nemusí mít žádnou výpovědní hodnotu ve vztahu k diagnóze plantární fasciitida. Chronické přetěžování, mikrotraumata a dráždění periostu v oblasti úponu plantární fascie má nakonec za následek postupný vznik patní ostruhy. Po jejím vytvoření dokonce pacienti pocítí dočasně úlevu od klinických obtíží, které se časem opět vrátí. 
Pracoviště:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
oddělení nukleární medicíny
Prim. MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov


kontakt na autora:
dsimankova02@hospital-pe.cz
tel.: 565 355 941

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software