úvodní stránka KryptoScan
 

nacházíte se na stránkách pro odbornou zdravotnickou veřejnost

www.kcsolid.cz   

 

kryptoscan.kcsolid.cz - stránky věnované přípravku KryptoScan
 
O plicní ventilaci a perfúzi Popis přípravku Metodika Příslušenství
Katalogový list Souhrn údajů o přípravku Kazuistiky Literatura

 

 
Pro ventilační scintigrafii plic nabízíme pro pracoviště České republiky 81Rb/81mKr-generátor s obchodním názvem KryptoScan. Technologie výroby a systém generátoru byl vyvinut ve spolupráci s pracovním týmem cyklotronu na Universitě v Amsterdamu (Vrije Universiteit Amesterdam), během počátku 80.let 20.století. Výrobní proces vychází z vysoce obohaceného plynu 82Kr (99,9%) a umožňuje efektivní výrobu a výrobek s vysokou radionuklidovou čistotou.

V současné době probíhá výroba mateřského radionuklidu rubidium(81Rb) vedle cyklotronu University také přímo ve výrobním závodě firmy Mallinckrodt v Pettenu. Mallinckrodt Medical B.V. jako držitel rozhodnutí o registraci je  zodpovědný za kontrolu a propouštění výrobku a uvádění na trh.

Patentovaná technologie eluční kolony s vysokou výtěžností a moderní aplikační zařízení (Krypton Ventilation Cart) umožňuje rutinní, pohodlné a bezpečné používání vyšetření a tím i přínos pro denní klinickou praxi a zároveň přínos metodik nukleární medicíny ostatním lékařským specializacím.

V České republice byl generátor představen v roce 1992 (ONM FN Plzeň) a během následujících let se postupně dostal do rutinního používání na cca 20 pracovištích oddělení nukleární medicíny jako "gold standard" a metoda volby pro plicní ventilaci. Vypracovaný systém logistiky (kombinace letecké dopravy a autodopravy) umožňuje dodávat generátor 3x týdně. V roce 2001 jsme na trh uvedli inovovanou verzi generátoru - mj. se sníženou hmotností (zachování dostatečné ochrany za použití Wo stínění) a jednodušší manipulací při zapojování.

obrázek původního zapojení


Fyzikální vlastnosti

radionuklid poločas energie
rubidium 81Rb 4,6 hod.  
krypton 81mKr 13,6 s gama, 190 keV

^ nahoru

Popis výrobku

Generátor KryptoScan:

Plyn krypton(81mKr) je získáván z generátoru 81Rb/81mKr. Mateřský radionuklid navázán na iontoměničovou kolonu (PTFE membrána Lexan), z níž je dceřinný radionuklid eluován vzduchem (bez nutnosti připojení plynu, aplikační jednotka využívá vzduch vyšetřovny).

Ochranné stínění generátoru je vyrobeno z wolframu (hmotnost generátoru pouhých 7,5 kg) a zajišťuje optimální ochranu před zářením. Během vyšetření je generátor uložen v aplikační jednotce, která zajistí další ochranu stíněním olověným.

Dodávané aktivity: 74, 148, 222, 296 MBq, vyšší na dotaz - dle dopravních možností. Dodání na oddělení zpravidla do 7. hodiny ranní, kalibrace 12:00 téhož dne. Praktická použitelnost pro kvalitní zobrazení: den dodání, doba použitelnosti dle SPC je 20 hodin od data a hodiny kalibrace.

Katalogové číslo: DRN 3633

Pro konkrétní možnosti dodání generátoru na Vaše pracoviště kontaktujte prosím zástupce společnosti
KC SOLID, spol. s r.o.

Podrobné parametry generátoru a další údaje: viz Katalog a Souhrn údajů o přípravku.
 

Krypton Ventilation Cart:

Jedná se o aplikační zařízení zajišťující:
- připojení elučního systému generátoru na pumpu a přívod plynu hadicemi k pacientovi, s dálkovým ovládáním
- ochrana před zářením (olověné stínění)
- transport generátoru na nejvhodnější místo ve vyšetřovně

Katalogové číslo: DRN 3691

Aplikační zařízení pracovištím ONM zapůjčujeme po dobu odběru generátoru. Součástí dodávky jsou hadice, konektor a masky pro opakované použití.

Pro rutinní použití důrazně doporučujeme používání jednorázových hygienických pomůcek, např. filtrů. Podrobnější informace viz
Příslušenství.

 
<< ZPĚT

^ nahoru


Copyright © 1999-2005, KC SOLID spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořila firma
MK-WEB design.
Aktualizace: 05.09.2005