KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Obsahuje 71 kazuistik, nejnovější ze dne 31.08.2023


Zvolenou kazuistiku zobrazíte kliknutím na její název.
 

KAR-71 Srdeční amyloidóza prokázaná scintigraficky
31.08.2023
   
KAR-70 Scintigrafická detekce transthyretinové srdeční amyloidózy
21.07.2023
   
KAR-69 Určení místa destrukce a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 53leté ženy s autoimunní trombocytopenií před plánovanou splenektomií
21.07.2023
   
KAR-68 Náhodný nález zlomenin žeber a obratlového těla u 84letého pacienta vyšetřovaného pro kardiální selhání nejasné etiologie pomocí scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem
26.06.2023
   
KAR-67 Scintigrafická detekce srdeční amyloidózy
26.06.2023
   
KAR-66 Detekce transthyretinové srdeční amyloidózy
26.06.2023
   
KAR-65 Detekce srdeční amyloidózy
18.05.2023
   
KAR-64 Scintigrafická detekce amyloidózy
18.05.2023
   
KAR-63 Detekce amyloidózy
18.05.2023
   
KAR-62 Scintigrafie a amyloidóza
18.05.2023
   
KAR-61 99mTc-DPD scintigrafie
18.05.2023
   
KAR-60 Transthyretinová srdeční amyloidóza – scintigrafický průkaz
31.03.2023
   
KAR-59 Amyloidóza a 99mTc-DPD scintigrafie
31.03.2023
   
KAR-58 99mTc-DPD scan u amyloidózy
31.03.2023
   
KAR-57 Transthyretinová srdeční amyloidóza a scintigrafie
31.03.2023
   
KAR-56 Transthyretinová srdeční amyloidóza
18.07.2022
   
KAR-55 Detekce srdeční amyloidózy
18.07.2022
   
KAR-54 Scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem u 79letého muže s kardiálním selháním z nejasných příčin - průkaz ATTR amyloidózy
18.07.2022
   
KAR-53 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 70leté ženy s idiopatickou trombocytopenií před plánovanou splenektomií
18.07.2022
   
KAR-52 Amyloidóza srdce a scintigrafie
18.07.2022
   
KAR-51 Trynsthyretinová amyloidóza srdce
18.07.2022
   
KAR-50 Průkaz ATTR amyloidózy myokardu u 83leté ženy s kardiálním selháním z nejasných příčin pomocí scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem
09.11.2021
   
KAR-49 Průkaz ATTR amyloidózy myokardu u 90letého muže s kardiálním selháním z nejasných příčin pomocí scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem
24.06.2021
   
KAR-48 Scintigrafický průkaz srdeční amyloidózy
24.06.2021
   
KAR-47 Určení místa destrukce a poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 50leté ženy s autoimunní trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomii
14.12.2020
   
KAR-46 Určení místa destrukce a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 60letého muže s idiopatickou trombocytopenií před plánovanou splenektomií
30.07.2020
   
KAR-45 Kazuistiky DPD scintigrafie u srdečního postižení TTR amyloidózou
09.05.2020
   
KAR-44 Srdeční amyloidóza
09.05.2020
   
KAR-43 Amyloidóza srdce
09.05.2020
   
KAR-42 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 33leté ženy s autoimunní trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
09.01.2020
   
KAR-41 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 69leté ženy s idiopatickou trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
23.05.2019
   
KAR-40 Určení místa destrukce a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 36letého muže s chronickou refrakterní autoimunní trombocytopenií před plánovanou splenektomii
23.05.2019
   
KAR-39 Stanovení poločasu přežívání dárcovských trombocytů označených pomocí 111In-oxinátu u 34leté ženy s idiopatickou trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
19.10.2018
   
KAR-38 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 62letého muže s idiopatickou trombocytopenickou purpurou a zvážení přínosu plánované splenektomie
24.07.2018
   
KAR-37 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 44letého může s imunitní trombocytopenickou purpurou při m. Crohn před plánovanou splenektomií
21.06.2017
   
KAR-36 Pátrání po akcesorní slezině u 43leté pacientky po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu
21.03.2017
   
KAR-35 Pátrání po splenunkule u 62letého pacienta po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu
26.05.2016
   
KAR-34 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 52letého muže s idiopatickou trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
03.05.2016
   
KAR-33 Pátrání po splenunkule u 62letého pacienta po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu
30.12.2015
   
KAR-32 Určení místa destrukce a poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 30leté ženy idiopatickou trombocytopenickou purpurou
7.10.2013
   
KAR-31 Reverzibilní ischemie myokardu s přechodnou ischemickou dilatací levé komory srdeční (LKS) po zátěži
10.9.2013
   
KAR-30 Hyperplázie příštítného tělíska detekovaná pomocí 99mTc-MIBI
12.2.2013
   
KAR-29 Záchyt patologicky změněného příštítného tělíska u pacientky s hyperparathyreózou a normokalcémií pomocí 99mTc-MIBI
12.2.2013
   
KAR-28 Lokalizace atypicky uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
12.2.2013
   
KAR-27 Opakované vyšetření regurgitační frakce levé komory – výrazné zhoršení nálezu
04.05.2012
   
KAR-26 Restaging papilárního karcinomu štítné žlázy po opakované léčbě radiojódem pomocí celotělové scintigrafie s 99mTc-MIBI a SPECT/low dose CT
30.1.2012
   
KAR-25 Radionuklidová flebografie a perfusní scintigrafie plic Flebotrombotické postižení hlubokého žilního systému dolní končetiny
06.09.2007
   
KAR-24 Zvýšený uptake 99mTc HDP v myokardu
18.01.2007
   
KAR-23 Patologický nález při radionuklidové flebografii
12.09.2006
   
KAR-22 3D ventrikulografie - pozdě? ale přece
23.10.2005
   
KAR-21 Pooperační hluboká žilní trombóza a plicní embolie
02.10.2003
   
KAR-20 Úspěšná léčba DVT
02.10.2003
   
KAR-19 Tromboembolická nemoc u mladé pacientky s trombofilií
27.05.2003
   
KAR-18 Recidivující paraneoplastická DVT a úskalí terapie
27.05.2003 
   
KAR-17 Radionuklidová flebografie při uzávěru dolní duté žíly
22.02.2002
   
KAR-16 Poster DNM Zlín - Podkožní radionuklidová scintigrafie
03.12.2001
   
KAR-15 Pseudoaneurysma levé srdeční komory - postavení radionuklidové ventrikulografie v diagnostice
21.06.2000
   
KAR-14 Hradlovaná RNVG u pacienta po Q infarktu laterální stěny
27.07.2000
   
KAR-13 Určení regurgitační frakce levé komory
13.09.2000
   
KAR-12 Flebotrombotické postižení hlubokého žilního systému dolních končetin
03.03.2000
   
KAR-11 Flebotrombóza a plicní embolie
03.03.2000
   
KAR-10 Detekce viability: klidové vyšetření 201Tl (rest-redistribuce) u pacienta s výraznou dysfunkcí levé komory a nízkou ejekční frakcí
23.02.2000
   
KAR-9 Zvýšený uptake thallia v plících po zátěži u pacienta s koronarograficky prokázanou nemocí všech tří hlavních epikardiálních tepen
23.02.2000
   
KAR-8 Prognostický význam SPECT myokardiální perfúze (fatální kardiální příhoda u pacienta s ischémií po PTCA)
23.02.2000
   
KAR-7 Perfúzní scintigrafie myokardu - objektivizace efektu revaskularizce myokardu
19.01.2000
   
KAR-6 Perfúzní scintigrafie myokardu - inkompletní revaskularizce
19.01.2000
   
KAR-5 Perfúzní scintigrafie myokardu - úprava perfúze po revaskularizaci
19.01.2000
   
KAR-4 Perfúzní scintigrafie myokardu - normální nález
19.01.2000
   
KAR-3 Perfúzní scintigrafie myokardu - infarkt myokardu
19.01.2000
   
KAR-2 Perfúzní scintigrafie myokardu - reversibilní ischémie
19.01.2000
   
KAR-1 Perfúzní scintigrafie myokardu - normální nález
19.01.2000
Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software