úvodní stránka KryptoScan
 

nacházíte se na stránkách pro odbornou zdravotnickou veřejnost

www.kcsolid.cz   

 

kryptoscan.kcsolid.cz - stránky věnované přípravku KryptoScan
 
O plicní ventilaci a perfúzi Popis přípravku Metodika Příslušenství
Katalogový list Souhrn údajů o přípravku Kazuistiky Literatura

 

 
Úvodem
 

Vzhledem ke krátkému poločasu radioaktivního plynu krypton(81mKr) - 13 s - je vyšetření dostupné v závislosti dodávkách generátoru. Z kolony s mateřským radionuklidem rubidium(81Rb) je plyn vymývám mírným proudem vzduchu, zajištěno umístěním generátoru do aplikačního zařízení. Inhalace plynu (maskou nebo náústkem) provádí pacient kontinuálně během akvizice na gamakameře. Možné je provádět několik projekcí planárních, dle zvyklostí pracoviště, nebo vyšetření SPECT. Pro zvýšení přesnosti vyšetření (i vzhledem k alternativním diagnostickým modalitám) doporučujeme provádět SPECT rutinně - viz odkazy na literaturu. Vzhledem k rozdílným fyzikálním charakteristikám použitých radionuklidů (99mTc a 81mKr) lze provést souběžně snímání perfúze i ventilace. Použitelnost generátoru jeden pracovní den klade nároky na dobrou organizaci práce a objednání pacientů právě na určitý plánovaný den/dny v týdnu, což je jedna z mála komplikací vyšetření uváděnou metodikou.

Umístění generátoru

Aplikační zařízení s generátorem je vhodné umístit poblíž gamakamery. Generátor je dostatečně odstíněn a nezpůsobuje zvýšení pozadí při akvizici. Dálkové IČ ovládání ulehčuje obsluhu a umožní dle potřeb upravovat nebo vypínat průtok vzduchu např. při přípravě na další projekci.Vyšetření se nejlépe provádí vsedě, pacienta je tak nejsnazší nastavit do obvyklých projekcí. Vyšetření je samozřejmě možné provádět také vleže.

Příprava a nastavení pacienta

Vdechování plynu se provádí pomocí obličejové masky, popř. náustkem s použitím nosního klipsu. Maska musí být dostatečně přitlačena na obličej, aby nedocházelo k úniku plyno mimo dýchací cesty pacienta. Pozor na vhodné umístění přívodních hadic mimo zorné pole kamery! Masku může pacient držet sám, nebo může zajistit personál oddělení. Mezi jednotlivými projekcemi možno vypnout průtok plynu, masku uvolnit a nechat pacienta odpočinout.

 

Akvizice na gamakameře

Vzhledem k energii radionuklidu (190 keV) doporučuje výrobce použití kolimátoru pro střední energie, který zaručuje nejlepší kvalitu zobrazení. Výsledky za použití běžného kolimátoru pto technecium (LEHR) však jsou také dostačující.  Doporučujeme zvolit dle zkušeností pracoviště. Energetické okno nastavujeme na 15-20% a pro získání kvalitních snímků sbíráme cca 300 000 impulsů na jednu projekci.

V případě dvojizotopové akvizice spolu s vyšetřením perfúze pomocí 99mTc-MAA je nutné nastavit energetické okno na 10%.

Je-li nutné nastavení kamery na potřebnou energii, je toto možné provést umístěním přívodních hadic do zorného pole kamery a chvilkovým spuštěním průtoku plynu, poté je možné provést nastavení dle potřeby.

 

Provedení vyšetření

Po správném umístění pacienta před detektor a nasazením masky možno spustit průtok plynu. Prakticky ihned spouštíme snímání. Krátce před nasbíráním potřebného množství impulsů je možné průtok vypnout a poté masku sejmout a pacienta nastavit na další projekci.
Optimální průtok pro eluci je 1,5-2 l/min, na aplikačním zařízení  lze nastavit pomocí dálkového ovládání. Přibližná doba potřebná pro jednu projekci činí ráno cca 1-2 minuty, během dne se ovšem tato doba znatelně prodlužuje. Je proto vhodné začít s vyšetřením co nejdříve a pacienty s většími dýchacími obtížemi vyšetřit přednostně.

 


<< ZPĚT

^ nahoru


Copyright © 1999-2005, KC SOLID spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořila firma
MK-WEB design.
Aktualizace: 05.09.2005