úvodní stránka KryptoScan
 

nacházíte se na stránkách pro odbornou zdravotnickou veřejnost

www.kcsolid.cz   

 

kryptoscan.kcsolid.cz - stránky věnované přípravku KryptoScan
 
O plicní ventilaci a perfúzi Popis přípravku Metodika Příslušenství
Katalogový list Souhrn údajů o přípravku Kazuistiky Literatura

 

 
Nejdůležitější indikace

Jako nejdůležitější indikací stále zůstává podezření na plicní embolii, kde je přesná a rychlá diagnóza zcela zásadní. Běžně prováděná perfúzní scintigrafie plic je vysoce senzitivní, ale nespecifická, často podobně jako klinické symptomy, radiologická a laboratorní vyšetření. Příčinou defektů na perfúzním scanu může být mnoho jiných patologických jevů.. Specifita je podstatně zvýšená při kombinaci perfúzní scintigrafie s ventilační scintigrafií. U pacientů s poruchou perfúze, ale normální ventilací lze v 90 % případů angiograficky potvrdit plicní embolii.

Předoperační vyšetření pomocí ventilačního scanu pro odhad zbývající plicní funkce, samotná perfúzní scintigrafie je nedostatečná. Vyšetřením pomocí kryptonu(81mKr) získáme nejen obraz ventilace v několika projekcích, ale máme možnost po provedení SPECT získat i trojrozměrné zobrazení. Tím je možné získat přehled o distribuci aktivity inhalovaného plynu v každém plicním laloku. 

U obstrukčních chorob dýchacích cest je distribuce regionální perfúze a ventilace nehomogenní i u pacientů bez větších klinických příznaků. Abnormality při perfúzní a ventilační scintigrafii mohou být takto objeveny velmi brzy a často nejsou zachytitelné na rtg plic.Při použití plynu je aktivita v hůře ventilovaných partiích nízká. Obraz ventilace může být poté přímo porovnán s odpovídajícím obrazem perfúze dané oblasti.

Abnormality výměny plynů vedoucí k hypoxemii se mohou objevit u různých plicních onemocnění - obstrukční bronchopulmonální choroba, bronchiální karcinom, intersticiální plicní choroby, plicní embolie, vaskulární abnormalitystavy po radioterapii a hrudních chirurgických výkonech. Ventilačně-perfúzní scintigrafie je jednoduchá a neinvazivní metodika s přínosem v diagnostice i následném sledování.Hlavní charakteristiky metodiky

Přínosy metodiky ventilace plynem krypton(81mKr) jsou poměrně přesvědčivé:

  • energie záření gama optimální pro zobrazení gama kamerou, spolu s velmi nízkou hodnotou pozadí zajistí výbornou kvalitu zobrazení

  • možnost provedení vyšetření v několika projekcích včetně SPECT

  • možnost provedení vyšetření po perfúzi, vzhledem k rozdílné energie izotopů 99mTc a 81mKr

  • možnost provádění perfúzního a ventilačního a perfúzního scanu současně (duálně), tedy mj. v naprosto totožných projekcích

  • poměrně nenáročné pro pacienta, vyžadována pouze minimální spolupráce

  • velmi nízká radiační zátěž pro pacienta i personál

  • vzhledem k poločasu plynu není nutné řešit  problematiku radioaktivního odpadu (a samotný využitý generátor odebírán průběžně dodavatelem)

 

Srovnání metod provedení plicní ventilace

Metoda

Aerosoly 99mTc

81mKr

Karbon

133Xe

127Xe

Energie (keV)

140

190

140

81

172/203/376

Absorbovaná dávka pro plíce

nízká

velmi nízká

vyšší

vyšší

nízká

Více projekcí / SPECT

ano

ano

ano

ne

ne

Provedení postperfúzně

ne */

ano

ne

ne

ano

Složitost metody

jednoduché

jednoduché

složitější

složitější

složitější

Artefakty

ano

ne

ano

pozadí

ne

Možnost duálního snímání

ne

ano

ne

ne

ne

Cena

průměrná

průměrná

průměrná

nižší

průměrná

Dostupnost

nonstop

denně na oddělení **/

nonstop

nonstop

nonstop


*/ pro zařízení UltraVent je vypracována metodika pro ventilační scintigrafii provedené po vyšetření perfúzním; viz informace na stránkách pro zdravotnické prostředky
 
**/ dostupnost pro ČR: pro aktuální informace kontaktujte distributora
<< ZPĚT

^ nahoru


Copyright © 1999-2005, KC SOLID spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořila firma
MK-WEB design.
Aktualizace: 05.09.2005