Úvodní stránka 
 
Základní informace
 
Příbalová informace, SPC
 
Kontrola kvality
 
Kazuistiky
 
Scintigramy
 
Soubory
ke stažení


KONTROLA KVALITY

 
Pro stanovení obsahu komplexu 99mTc-exametazimu a mesoizomeru lipofilního komplexu 99mTc-d,l-HMPAO se používá chromatografie na tenké vrstvě.
 
Stacionární fáze: TLC, silikagel na skleněných vláknech 
Mobilní fáze: methyethylketon R
Množství vzorku: cca 5 µl
Vyvíjení: ihned pro nanesení vzorku, nejméně 2/3 plochy desky
Sušení: na vzduchu
Detekce: určete rozložení aktivity ve vhodném měřícím zařízení
Hodnoty Rf:
 
0,8 – 1,0: lipofilní komplex 99mTc-d,l-HMPAO a mesoizomer lipofilního
komplexu 99mTc-d,l-HMPAO
Požadavek: min. 80 % aktivity s hodnotou Rf 0,8 – 1,0


Poznámky pro kontrolu radiochemické čistoty:

  • doporučujeme pečlivé vysušení vrstev po nanesení vzorku i po ukončení vyvíjení, jinak hrozí riziko tvorby artefaktů, a tím chybný výsledek analýzy
  • doporučená délka dráhy chromatogramu: min. 8-10 cm

 


< zpět     ^ nahoru

 

 

 
ul. Míru 16, 337 01 Rokycany
tel.: 371 720 350, 371 720 351

objednavky@kcsolid.cz

www.kcsolid.cz

Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů a vyšší. V nižším rozlišení doporučujeme stisknout klávesu F11 (pro IE).
Copyright © 2004 KC SOLID spol. s r.o.