KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-5 ze dne 19.01.2000
 

Perfúzní scintigrafie myokardu:
úprava perfúze po revaskularizaci

MUDr. Milan Kamínek
Klinika nukleární medicíny
FN Olomouc


39letý muž po infarktu myokardu (IM) Q typu anteroseptálně s anginou pectoris III. st. Studie před revaskularizací - tomografické řezy levou komorou srdeční (obr.1). Vlevo po zátěži výpadek perfuze apikálně a anteroseptálně. Vpravo klidová studie (po reinjekci 201Tl) s úpravou perfuze anteroseptálně, persistuje drobný fixní defekt apikálně (akumuluje méně než 50 % maximální aktivity v daných tomografických řezech a odpovídá jizvě po IM).

201Tl: perfúze myokardu
/ Obrázek č.1: SPECT myokardu pomocí 201Tl-chloridu, vlevo zátěž,
vpravo klidové zobrazení po reinjekci /

201Tl protokol (stress-redistribuce): úvodní metodické poznámky viz kazuistika KAR-4, aplikováno 100 MBq při zátěži a 40 MBq jako reinjekce (přípravek Thallous(Tl201) Chloride injection).

Nález byl hodnocen vizuálně na zobrazených tomografických řezech ve vertikální dlouhé ose (VLA), horizontální dlouhé ose (HLA) a v horizontální krátké ose (HSA).

Zobrazení formou polárních map (obr. 2). Nález uzavřen jako kombinace ischémie (anteroseptálně) a jizvy po IM (apikálně). Koronarograficky byla zjištěna proximálně uložená stenóza na ramus interventricularis anterior (RIA), kde byla poté provedena perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA).

201Tl: perfúze myokardu-polární mapy
/ Obrázek č.2: zobrazení formou polárních map, před revaskularizací /

Úprava perfúze po revaskularizaci:

Tentýž pacient byl vyšetřen za 3 měsíce po úspěšné PTCA na RIA. Na tomografických řezech (obr.3) zobrazen drobný fixní defekt hrotu odpovídající jizvě po prodělaném IM. Bez známek zátěží navozené ischémie - rozdíl mezi zátěžovou a klidovou perfuzí není významný.

201Tl: perfúze myokardu
/ Obrázek č.3: Stav po angioplastice: SPECT myokardu pomocí
201Tl-chloridu, vlevo zátěž, vpravo klidové zobrazení po reinjekci /

Polární mapy stejného pacienta po PTCA - drobný fixní defekt hrotu (jizva), bez ischemie (obr.4).

201Tl: perfúze myokardu-polární mapy
/ Obrázek č.4: Stav po angioplastice: Zobrazení formou polárních map /

Pozn.: V dalším průběhu sledováni je pacient asymptomatický a výrazně se zlepšila tolerance zátěže. Po úspěšné PTCA nebyla u tohoto pacienta zaznamenána další kardiální příhoda (sledování přes 2,5 roku).


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: Doc.MUDr. Miroslav Mysliveček
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

kontakt na autora:
tel. 068-5854284, fax: 068-5852519
e-mail:
milan.kaminek@fnol.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software