Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Gastrinom s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami – scintigrafie skeletu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


Kazuistika:
Odkazuji na kazuistiku ONK-214.

Souhrn: 69 letá žena se léčí pro Zollinger-Ellisonův syndrom, který byl diagnostikován před 23 roky, stav po resekci gastrinomu o velikosti 4 cm v hlavě pankreatu, stav po parciální duodenopankreatektomii sec. Whipple pro recidivu tumoru v oblasti hlavy pankreatu, nádorový trombus v.portae.
Při scintigrafii Octreoscanem (111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) (obr. 1, 2) jsme prokázali mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v obou jaterních lalocích, v obratli (především v proc. spinosus) na přechodu krční a hrudní páteře, v lopatě kosti kyčelní vpravo, dvě ložiska v břišní dutině – jedno zhruba ve střední čáře v mesogastriu, druhé níže vpravo ventrolaterálně od obratle (promítající se v přední projekci do hypogastria). Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v těchto lokalizacích – mnohočetné metastázy gastrinomu.Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v processus spinosus obratle na pomezí krční a hrudní páteře a dále na ložisko v distální části pravého jaterního laloku.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v processus spinosus obratle na pomezí krční a hrudní páteře a dále na ložisko v distální části pravého jaterního laloku. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – břicho. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v lopatě pravé kosti kyčelní. / 


Poté léčena Sandostatinem LAR.

Za osm měsíců po prvním scintigrafickém vyšetření byla uvedená žena odeslána ke scintigrafii skeletu, ke zhodnocení kostních metastáz.
Celotělové scintigramy (obr.3) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. 
Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) krční páteře a hrudníku kombinovanou s CT (obr. 3).Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v obratli na přechodu krční a hrudní páteře, vpravo dole na acromion levé lopatky. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronární.

/ Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v obratli na přechodu krční a hrudní páteře, vpravo dole na acromion levé lopatky.
Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronární. / Po aplikaci 99mTc-HDP na celotělových scintigramech a tomografických snímcích C-Th páteře pozorujeme solitární drobné ložisko patologicky zvýšené akumulace radiofarmaka v oblasti levého obratlového oblouku a proc. spinosus krčního obratle C7. Jiné další ložiskové změny ve skeletu nezjištěny, stp TEP levého kyčelního kloubu.
Závěr: Zvýšená osteoblastická aktivita v části krčního obratle C7. Nález svou lokalizací odpovídá patologickému okrsku, popsanému v C/Th přechodu páteře při předchozím vyšetření Octreoscanem. Jiné patologické kostní léze při scintigrafii skeletu nezjištěny. Ložisko v lopatě kosti kyčelní vpravo (patrné při scintigrafii Octreoscanem) tedy na scintigrafii skeletu není patrné. 

Závěr:

U 69leté nemocné s Zollinger-Ellisonovým syndromem, stavem po resekci gastrinomu byly při předchozí octreotidové scintigrafie zjištěny mnohočetné jaterní, kostní a uzlinové metastázy (v břiše) gastrinomu. Nyní při scintigrafii skeletu se zobrazuje pouze jedna kostní metastáza v obratli C7, metastáza v pánvi se nezobrazila.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Katedra zobrazovacích metod
Lékařské fakulty Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz