Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, stacionární stav při terapii

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


K podrobným údajům odkazuji na kazuistiky ONK-222, ONK-249 a ONK-255
Kazuistika:
NO: V současné době 68letý pacient s nádorovou duplicitou – histologicky verifikovaným spinocelulárním karcinomem hlasivky a metastatickým karcinoidem s postižením jater a pankreatu a s nejasným primárním nádorem.

Byl opakovaně vyšetřen pomocí Octreoscanu 02/2014, 05/2015 a 06/2016.
Při tomto posledním vyšetření z 06/2016 byla prokázána opětovná progrese nádorových ložisek. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Prezentovány scintigramy za 24 hod. po aplikaci (obr. 1-3)Obr. č 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / 

 

Dochází k fyziologické depozici radioaktivity v játrech (difuzně), slezině, v obou ledvinách a moč. měchýři, ve střevech. Dále jsou za 4 i 24 hod. patrná vícečetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích (jedno z nich v pravém laloku je velké a centrálně fotopenické) a ložisko v pravém mesogastriu. Závěr: patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v obou jaterních lalocích (jedno z nich v pravém laloku je velké a centrálně fotopenické) a ložisko v pravém mesogastriu. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci. Oproti poslednímu vyš. před 13 měsíci se ložisko v pravém laloku zvětšilo, taktéž popisovaná fotopenická oblast je větší.

07/2017 byla scintigrafie Octreoscanem zopakována při probíhající léčbě roferonem a sandostatinem. Indikace vyšetření byla onkoložkou stanovena z důvodu výrazné kožní toxicity terapie. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) (obr. 4-10).

Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na jaterní tkáň s metastázou v sousedství rozsáhlé fotopenické oblasti.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na jaterní tkáň s metastázou v sousedství rozsáhlé fotopenické oblasti. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na jaterní tkáň s metastázou v sousedství rozsáhlé fotopenické oblasti.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na jaterní tkáň s metastázou v sousedství rozsáhlé fotopenické oblasti. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / 


Prokazujeme vícečetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v obou jaterních lalocích a v mesenteriu v pravém mesogastriu související s metastatickým postižením karcinoidu (neuroendokrinního nádoru). Ve srovnání s posledním vyšetřením z 06/2016 je nález obdobný, nedošlo k progresi.

Závěr:
V současné době 68letý muž prodělal postupně čtyři scintigrafická vyšetření Octreoscanem po průkazu mnohočetných jaterních metastáz a ložiska v pravém mesogastriu. Nyní jsme ve srovnání s posledním vyšetřením provedeným před 13 měsíci prokázali, že je nález obdobný. Při současně probíhající terapii nedošlo k progresi.


Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , pavel.sirucek@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz