KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-281 ze dne 05.02.2019
 

Karcinoid plic u nemocného s maligním lymfomem, kontrolní vyšetření


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

Nyní 79letý muž, podrobné údaje viz kazuistika ONK-220
Před 4 roky byla u 75letého pacienta prokázána nádorová duplicita – B lymfom a plicní karcinoid (dle histologie a pozitivního scintigrafického nálezu s Octreoscanem).
Odeslán ke scintigrafickému vyšetření: důvodem je histologický nález karcinoidu v pravé plíci ke zjištění ev. dalších ložisek. 

Scintigrafie Octreoscanem před 4 roky (obr. 1): 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /


Po 4 letech byl nemocný odeslán k opakovanému scintigrafickému vyšetření pro výskyt hemoptoe, progrese nálezu na CT plic, nově perikardiální výpotek, k vyloučení generalizace a upřesnění terapeutického postupu. 
S dg karcinoidu plic pouze sledován, dále v dispenzarizaci hematoonkologie s dg maligní lymfom. 

Scintigrafie Octreoscanem: 

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a břicha s pánví za 4, 24 a 48 hod. (obr. 2-6) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 48 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 48 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci parahilozně.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci parahilozně. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 48 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na radioaktivitu v tlustém střevě – oblast hepatální flexury.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 48 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na radioaktivitu v tlustém střevě – oblast hepatální flexury. / 


Popis vyšetření:

Závěr: Kulovité ložisko v pravém plicním křídle v blízkosti hilu svědčící pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů- scintigraficky bez podstatnějších změn ve srovnání s vyšetřením před 4 roky. V jiných lokalizacích patologická ložiska neprokazujeme.

Závěr:

U 79letého muže s nádorovou duplicitou nepozorujeme při opakovaném vyšetření pomocí Octreoscanu další progresi, scintigraficky je ložisko v pravé plíci beze změny.    Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software