KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-289 ze dne 13.05.2019
 

Neuroendokrinní tumor hlavy pankreatu s metastázami, kontrolní vyšetření


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
Na podrobnosti odkazuji na ONK-269.
NO: 52letá žena, u které jsme scintigraficky před 11 měsíci potvrdili mnohočetné jaterní metastázy neuroendokrinního tumoru hlavy pankreatu a zřejmě implantační metastázu v břišní stěně. 

Scintigrafie Octreoscanem před 11 měsíci.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém laloku ventrokraniálně.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém laloku ventrokraniálně. /Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech (nejméně čtyři ložiska – dvě v levém laloku a dvě v pravém laloku ventrálně a dorzálně), v břišní stěně (pravděpodobně implantační metastáza). 
Nález svědčí pro metastázy neuroendokrinního tumoru. 

Za 11 měsíců byla nemocná odeslána ke kontrolnímu vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem kontrolní
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 5 hod. a 24 hod. (obr. 2-8) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko povrchově v břišní stěně vpravo.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko povrchově v břišní stěně vpravo. / Obr. č. 7a: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části levého jaterního laloku.

/ Obr. č. 7a: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části levého jaterního laloku. / Obr. č. 7b: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části levého jaterního laloku.

/ Obr. č. 7b: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části levého jaterního laloku. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na velké ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na velké ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. / 


Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech (nejméně šest ložisek – dvě v levém laloku ventrálně a čtyři v pravém laloku – jedno ventrálně a tři splývající dorzálně), jedno v břišní stěně (pravděpodobně implantační metastáza). Nález svědčí pro metastázy neuroendokrinního tumoru. 

Závěr:
U 52leté nemocné jsme pomocí kontrolního vyšetření Octreoscanem za 11 měsíců po prvním vyšetření prokázali mnohočetné jaterní metastázy a zřejmě implantační metastázu v břišní stěně. Došlo k lehké progresi.
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software