KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-292 ze dne 23.05.2019
 

Neuroendokrinní tumor céka, metastázy v játrech, na peritoneu a bránici, scintigrafická kontrola po stereotaktické radioterapii


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

Podrobné údaje viz kazuistika ONK-274.
NO: 69letá žena před devíti roky (v roce 2009) prodělala operační zákrok – ileocekální resekci pro karcinoid céka. V roce 2017 byly zjištěny jaterní metastázy a karcinomatosa bránice a peritonea. 

Odeslána onkoložkou k vyšetření Octreoscanem k posouzení pozitivity somatostatinových receptorů. Zvažována terapie analogy somatostatinu. 

Scintigrafie Octreoscanem 06/2017 (obr. 1):


Obr.č.1: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediální části levého jaterního laloku. Na ldCT na toto ložisko navazuje výrazné hypodenzní ložisko. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.

/ Obr.č.1: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediální části levého jaterního laloku.
Na ldCT na toto ložisko navazuje výrazné hypodenzní ložisko. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. /

 


V červenci 2017 byla na jaterní metastázu provedena zevní radioterapie CyberKnife - 30 Gy v 5 frakcích na 79% isodosu během 7 dní. Jedná se o stereotaktickou ablativní radioterapii s online řízením obrazem.

MR v 01/2018
Játra nezvětšená, v S2 je patrné objemné ložisko vel. 50x56 mm, dále vícečetná ložiska v pravém laloku, největší ložisko v S5/8 vel. 26x31 mm, v S7 vel. 16x20 mm a 8mm, dále v S8 vel. 24x27 mm a 7 mm, v S4 vel. 10 mm, v S6 vel. 9 mm, všechna se postkontrastně přisycují. Závěr: Vícečetná v.s. meta ložiska v játrech, největší v S2 - proti MR 06/2017 mírná progrese velikosti.

Onkoložkou byla odeslána k opakovanému scintigrafickému vyšetření k zhodnocení léčebného efektu stereotaktické ablativní radioterapie. 

Scintigrafie Octreoscanem 02/2018 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 5 hod. a 24 hod. (obr. 2-4) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na střevo.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na střevo. / Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Bez patrného jaterního ložiska se zvýšenou akumulací radiofarmaka. Na ldCT několik  hypodenznch ložisek.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Bez patrného jaterního ložiska se zvýšenou akumulací radiofarmaka. Na ldCT několik hypodenznch ložisek. /
Závěr: T.č. neprokazujeme patologická ložiska svědčící pro přítomnost tkáně se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů.
Ve srovnání s posledním vyšetřením v 6/2017 došlo ke scintigrafické regresi nálezu v oblasti levého jaterního laloku.

Závěr:

U 69leté pacientky s dříve prokázaným a operačně odstraněným neuroendokrinním tumorem céka byly prokázány vícečetné metastázy v játrech, na bránici a peritoneu. Pomocí Octreoscanu se zobrazila pouze jedna jaterní metastáza s chabou akumulací radioindikátoru. Poté provedena stereotaktická ablativní radioterapie jaterní metastázy. Při opakovaném vyšetření prokazujeme scintigrafickou regresi nálezu v oblasti levého jaterního laloku.
Avšak na MR je po stereotaktické radioterapii patrná progrese jaterních ložisek. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, gabriela.havlova@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software