KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-298 ze dne 21.10.2019
 

Neuroendokrinní tumor a adenokarcinom pankreatu s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

Dnes 63letý muž s neuroendokrinním tumorem a adenokarcinomem pankreatu. 05/2011 resekce kaudy pankreatu, splenektomie, dle USG a CT tumor v oblasti kaudy pankreatu velikosti 9x8x6,5 cm, další ložisko velikosti 4x4 cm, elevace nádorového markeru CA 19-9. Rtg plic negativní. Histologické vyšetření: 1. v kaudě pankreatu neuroendokrinní tumor G1, pT2, nádor se šíří infiltrativně a vytváří satelity v pankreatickém vazivu, drobná LU se subkapsulární metastázou, čepy i v perinodálních cévách; 2. duktální adenokarcinom kaudy pankreatu G1, pT1.

Pacient byl vyšetřen pomocí Octreoscanu 06/2011 - vyšetření bylo negativní, bez průkazu ložisek se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů.

03/2014 hladina HIOK a 04/2017 hladina markerů CEA, CA 19-9 a chromograninu A v normě.
11/2015 CT břicha bez známek recidivy.
04/2017 rtg plic bpn.
09/2017 CT břicha a pánve: ve srovnání s CT z 11/2015 progrese velikosti LU při resekční linii pankreatu, paraaortálně v této úrovni a pod odstupem a. renalis vlevo, LU při hlavě pankreatu stacionární.
02/2018 zvýšení hladiny CA 19-9 a chromograninu A.
02/2018 CT břicha a pánve: generalizace v játrech 

Onkoložkou byl odeslán 03/2018 ke scintigrafickému vyšetření s otázkou, zda se jedná o progresi adenokarcinomu nebo neuroendokrinního nádoru.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku a břicha kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-9).Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku.Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v laterokaudální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v laterokaudální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v lymfatické uzlině paraaortálně vlevo v úrovni L2.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v lymfatické uzlině paraaortálně vlevo v úrovni L2. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v lymfatické uzlině paraaortálně vlevo v úrovni Th12.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v lymfatické uzlině paraaortálně vlevo v úrovni Th12. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části jater na rozhraní pravého a levého laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části jater na rozhraní pravého a levého laloku. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na měkkotkáňové ložisko velikosti 23 mm v lůžku po splenektomii.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na měkkotkáňové ložisko velikosti 23 mm v lůžku po splenektomii. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v 6. žebru vlevo.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v 6. žebru vlevo. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli Th3.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli Th3. / Závěr: mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v Th3 – v levém příčném výběžku, levém obratlovém oblouku a přilehlém žebru (na ldCT osteolýza, propagace do páteřního kanálu), v lymfatické uzlině paraaortálně vlevo v úrovni L2, v uzlině paraaortálně vlevo v úrovni Th12, mnohočetná ložiska v jaterních lalocích, v lůžku po splenektomii měkkotkáňové ložisko velikosti 23 mm, v 6. žebru vlevo. Oproti vyš. 06/2011 jsou všechna ložiska nová. 

Závěr:
Pozorujeme mnohočetné metastázy neuroendokrinního nádoru pankreatu v kostech, játrech, lymfatických uzlinách.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software