KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-304 ze dne 09.05.2020
 

Neuroendokrinní tumor v gastrointestinálním traktu, kontrolní vyšetření po operaci


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

Podrobnosti v kazuistice ONK - 283
U 71letého muže bylo pomocí CT zjištěno kulovité ložisko velikosti 35x20 mm v mezenteriu v úrovni pupku a zvýšená hladina chromograninu v séru 1020 ng/ml. Před čtyřmi měsíci jsme scintigraficky prokázali přítomnost dvou patologických ložisek – jednoho kulovitého v oblasti mezenteria velikosti 32x32x33 mm a ložiska při distálním průběhu duodena ventrálně (zde na ldCT při střevní kličce susp. ložisko velikosti 16x11 mm). 

Scintigrafie Octreoscanem před čtyřmi měsíci:


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v blízkosti pupku.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v blízkosti pupku.Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na málo aktivní ložisko v duodenu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na málo aktivní ložisko v duodenu. / Za jeden měsíc po tomto vyšetření byla provedena operace – resekce ilea s Bauhinskou chlopní a resekce ložiska při duodenu. Histologie: duplicitní neuroendokrinní tumor - a) tumor mezenteria ve výši pupku velikosti 38x36x32 mm pT4, z 21 lymfatických uzlin dvě pozitivní, b) další ložisko paraduodenálně 22x17x11 mm, perineurální a intraneurální šíření, synaptofyzin+, chromogranin+, Ki67 pod 1 %.
Nyní onkoložka popisuje suspektní recidivu. Je hmatná rezistence cca 6 cm v mediálním levém pólu jizvy po laparotomii a v.s. v oblasti laparoskopického vpichu vpravo. Hladina chromograninu v séru je stále zvýšená 725 ng/ml. Proto nemocného odesílá na kontrolní vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem kontrolní po čtyřech měsících:
I. v. jsme aplikovali 185 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 4-9).


Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v průběhu jizvy po laparotomii vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v průběhu jizvy po laparotomii vpravo od střední čáry. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v infiltrátu při uncinátním výběžku pankreatu.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v infiltrátu při uncinátním výběžku pankreatu. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v infiltrátu při uncinátním výběžku pankreatu.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v infiltrátu při uncinátním výběžku pankreatu. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Nespecifická depozice radiofarmaka ve střevní kličce.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Nespecifická depozice radiofarmaka ve střevní kličce. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v průběhu jizvy po laparotomii vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v průběhu jizvy po laparotomii vpravo od střední čáry. / 


Závěr:

Prokázali jsme přítomnost patologického ložiska v infiltrátu při uncinátním výběžku pankreatu v blízkosti mesenterálního cévního svazku velikosti cca 17 mm dle ldCT – nález je suspektní z recidivy tumoru nebo přítomnosti metastaticky postižených lymfatických uzlin. Nález v oblasti jizvy po laparotomii je spíše nespecifický, může se jednat i o granulační tkáň, nelze spolehlivěji odlišit.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , gabriela.havlova@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software