KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-311 ze dne 30.07.2020
 

Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině, mírná regrese


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
NO: kazuistiky uvedeny dříve – ONK-228, ONK-250 a ONK-286.
Pacient prodělal paliativní ileocekální resekci pro tumor terminální části ilea, zjištěna karcinomatosa peritonea a bránice, metastázy v obou jaterních lalocích. Histologicky byl prokázán neuroendokrinní tumor G2 generalizovaný v dutině břišní. Opakovaně scintigraficky Octreoscanem vyšetřen 9/2014 a 9/2015, 08/2017, byla zjištěna generalizace nádoru do jater, skeletu, uzlin.
V srpnu 2017 byl odeslán onkoložkou ke zhodnocení efektu dlouhodobé terapie sandostatinem (poslední aplikace v červenci 2017). 

Scintigrafie Octreoscanem 08/2017
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a za 24 hod. (obr.1).

Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /K dalšímu scintigrafickému vyšetření nemocného odeslala onkoložka v lednu 2019. Pacient je na terapii sandostatinem a intronem, nyní pauza v této terapii pro recidivující pankreatitidy, také provedena cholecystektomie. 

Scintigrafie Octreoscanem 01/2019
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a za 24 hod. (obr.2-12).Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Obr.3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti v blízkosti sternoklavikulárního skloubení a na uzlinu vpravo na krku.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti v blízkosti sternoklavikulárního skloubení a na uzlinu vpravo na krku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém sternoklavikulárním skloubení.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém sternoklavikulárním skloubení. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé klíční kosti v blízkosti sternoklavikulárního skloubení.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé klíční kosti v blízkosti sternoklavikulárního skloubení. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v kosti kyčelní vlevo nad acetabulem.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v kosti kyčelní vlevo nad acetabulem. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v kosti kyčelní vpravo.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v kosti kyčelní vpravo. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Pozorujeme mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích, skeletu (obratle, sternoklavikulární skloubení oboustranně, klíční kosti, sternum, žebra, pánev oboustranně, lopatka), v uzlině na krku vpravo. 
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro mnohočetná ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů (metastázy) v popsaných lokalizacích.

Závěr:
U nyní již téměř 64letého muže jsme opakovaným scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu prokázali mnohočetné metastázy neuroendokrinního nádoru v játrech, skeletu, uzlině. Ve srovnání s předchozím vyšetřením před 1,5 rokem při dlouhodobé terapii sandostatinem a intronem je patrná mírná regrese. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software