KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-345 ze dne 06.03.2022
 

Neuroendokrinní tumor terminálního ilea, progrese


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Kazuistika - blíže ONK-275

NO: Dnes 68letý muž, u něhož byla před sedmi roky provedena resekce ilea, byl zjištěn neuroendokrinní nádor terminálního ilea pT3 pN2, z odstraněných 32 lymfatických uzlin byly metastázou postiženy čtyři.

Před třemi roky byl odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem k posouzení pozitivity somatostatinových receptorů. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 a 24 hod. (obr. 1-2) po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

Závěr: patologické ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů těsně vpravo od střední čáry v oblasti mesenteria v úrovni obratle L3. Nález nejspíše souvisí s metastatickým postižením NET. 

Nyní po třech letech byl znovu odeslán onkoložkou k provedení scintigrafického vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 a 24 hod. (obr. 3-10) po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).  Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 4:Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / 
 


Závěr: vícečetné jaterní metastázy a metastáza v pravém mesogastriu.

Závěr:


U 68letého pacienta jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali metastázu neuroendokrinního nádoru terminálního ilea vpravo od střední čáry v oblasti mesenteria v úrovni L3 a mnohočetné jaterní metastázy. Ve srovnání s vyšetřením před třemi roky došlo k progresi – nově jsou jaterní metastázy. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software