KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-49 ze dne 29.09.2015
 

Masivní TEN ad pulm na perfusním scanu plic

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


57 letá nemocná s náhle vzniklou dušností byla odeslána na vyšetření perfuse plic k vyloučení TEN ad pulm.. Při provedení perfusního scanu pomocí 99mTc MAA – TC generátor UltraTechKow FM a kitu MAA firma KC Solid, zjištěna embolisace do arteria pulmonalis těžkého stupně – masivní TEN ad pulm.
Po 1 roce a po 1 a ¾ roku proveden kombinovaný ventilačně perfusní scan – díky antikoagulační léčbě došlo k rekanalizaci téměř celého plicního řečiště až na jeden defekt perfuze v levém horním plic. poli. Včasné vyšetření perfuse plic zachránilo pacientce život a je názorně vidět účinnost antikoagulační léčby.Obr. č. 1: Primární vyšetření – mnohočetné defekty perfuse oboustranně při TEN ad pulmonum.

/ Obr. č. 1: Primární vyšetření – mnohočetné defekty perfuse oboustranně při TEN ad pulmonum. /Obr. č. 2: Kontrolní vyšetření po 13 měsících od zahájení léčby – známky rekanalizace defektů perfuse až na drobný defekt perfuse v levém horním plicím poli.

/ Obr. č. 2: Kontrolní vyšetření po 13 měsících od zahájení léčby – známky rekanalizace defektů perfuse až na drobný defekt perfuse v levém horním plicím poli. / Obr. č. 3: Kontrolní vyšetření po 21 měsících od zahájení léčby – nadále přetrvává drobný defekt perfuse v levém horním plicním poli.

/ Obr. č. 3: Kontrolní vyšetření po 21 měsících od zahájení léčby – nadále přetrvává drobný defekt perfuse v levém horním plicním poli. / 

Pracoviště:


Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny
prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovy


kontakt na autora:
tel.: 376 335 843


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software