KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-91 ze dne 17.05.2015
 

Scintigrafie skeletu – tříselná kýla obsahující část močového měchýře

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Úvod:

Uvedena kazuistika nemocného, u něhož jsme při scintigrafii skeletu náhodně zjistili tříselnou kýlu. V kýlním obsahu byla část močového měchýře. 

Kazuistika:

72letý pacient byl odeslán k vyšetření na naši kliniku s dg karcinom prostaty, po oboustranné orchiektomii, s elevací PSA.

Urologem byl odeslán ke scintigrafii skeletu. Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory LEHR, dále navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) bederní páteře kombinovanou s CT (obr.1), SPECT zaměřený na třísla v kombinaci s CT (obr. 2, 3).Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na ložiska v bederní páteři. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronární.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo zaměřeno na ložiska v bederní páteři.
Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronární. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na okrsek radioaktivity v pravém třísle. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronární.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na okrsek radioaktivity v pravém třísle. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronární. / Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na jasně patrné spojení močového měchýře a radioaktivitou v pravém třísle, tedy na kýlní branku. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronární.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na jasně patrné spojení močového měchýře a radioaktivitou v pravém třísle, tedy na kýlní branku.
Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronární. / Pozorujeme drobná ložiska vyšší osteoblastické aktivity v krční, hrudní a bederní páteři, nártech, patních kostech, pravém zápěstí, I. metakarpofalangeálním kloubu pravé ruky, ramenních kloubech – nález svědčí pro lehké degenerativní změny, nikoliv pro metastatické postižení skeletu. Abnormální nález v oblasti močového měchýře a pravého třísla – doprava a distálně směřuje výchlipka na povrch těla v pravém třísle – zřejmě tříselná kýla, v kýlním vaku výchlipka močového měchýře (patrné vyloučené radiofarmakum v moči v močovém měchýři).

Závěr
V uvedeném případě scintigrafie skeletu náhodně odhalila tříselnou kýlu, v kýlním vaku se nachází výchlipka močového měchýře.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzitykontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software