KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-291 ze dne 23.05.2019
 

Karcinoid plic u nemocného s maligním lymfomem, stacionární stav po léčbě kybernetickým nožem


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

Nyní 80letý muž, podrobné údaje viz kazuistika ONK-220 a ONK-281
Před 4,5 roky byla u 75letého pacienta prokázána nádorová duplicita – B lymfom a plicní karcinoid (dle histologie a pozitivního scintigrafického nálezu s Octreoscanem).

Byl dvakrát (11/2013 a 10/2017) vyšetřen na naší klinice značeným octreotidem. 

Scintigrafie Octreoscanem 10/2017
(obr. 1):

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /V prosinci 2017 byla na tumor pravé plíce provedena zevní radioterapie CyberKnife - 55 Gy v 5 frakcích na 80% isodosu během 7 dní. Jedná se o stereotaktickou ablativní radioterapii s online řízením obrazem.
Hematoonkologem byl odeslán ke třetímu scintigrafickému vyšetření k zhodnocení léčebného efektu zevní radioterapie. 

Scintigrafie Octreoscanem 02/2018:

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a břicha s pánví za 4 a 24 hod. (obr. 2-5) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – vyšetření 4 hod. (vpravo) a 24 hod. (vlevo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – vyšetření 4 hod. (vpravo) a 24 hod. (vlevo) po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci parahilozně.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci parahilozně. / 
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci parahilozně.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci parahilozně. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na střevo.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na střevo. / Popis: kulovité ložisko v pravém plicním křídle v blízkosti hilu svědčící pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů- scintigraficky bez podstatnějších změn ve srovnání s vyšetřením před 4 měsíci. 

Závěr:

U 80letého muže s nádorovou duplicitou nepozorujeme při třetím scintigrafickém vyšetření Octreoscanem změnu. Nález je identický jako před zevní radioterapií pomocí CyberKnife. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software