KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-299 ze dne 21.10.2019
 

Neuroendokrinní tumor žaludku, kontrola po biopsiích


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika: bližší údaje kazuistika – ONK-264.
Dnes 70letý muž s neuroendokrinním tumorem žaludku.

Pacient byl internistou odeslán ke scintigrafickému vyšetření k objektivizaci možných dalších lokalizací nádoru.

Scintigrafie Octreoscanem (obr.1):


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v žaludku.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v žaludku. /

 

Závěr: patologické ložisko se zvýšenou depozicí radioaktivity v žaludku.

Po této scintigrafii byla provedena opakovaná biopsie slizničních lézí žaludku, ve kterých histologické vyšetření prokázalo přítomnost dobře diferencovaného neuroendokrinního tumoru.
Hladina chromograninu v séru je poté zvýšena na 515 ng/ml. Pacient je bez známek flush syndromu.

Nemocný byl za necelé dva roky po první scintigrafii odeslán onkoložkou k dalšímu vyšetření k vyloučení progrese. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 2-4).
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a  24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v žaludku.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v žaludku. / Obr.č.4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v žaludku.

/ Obr.č.4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v žaludku. /


Závěr: patologické ložisko se zvýšenou depozicí radioaktivity v žaludku. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, tedy neuroendokrinního tumoru v této lokalizaci. 

Závěr:
Po dalších bioptických sneseních slizničních žaludečních lézí s neuroendokrinním nádorem opakovaným scintigrafickým vyšetřením prokazujeme opět viabilní nádorovou tkáň v žaludku, stále bez přítomnosti metastáz.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software