KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-327 ze dne 30.04.2021
 

Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, progrese při pokračující terapii


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA,
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity K podrobným údajům odkazuji na kazuistiky ONK-222, ONK-249, ONK-255 a ONK-267

Kazuistika:
NO: V současné době 70letý pacient s nádorovou duplicitou – histologicky verifikovaným spinocelulárním karcinomem hlasivky a metastatickým karcinoidem s postižením jater a pankreatu a s nejasným primárním nádorem.

Byl opakovaně vyšetřen pomocí Octreoscanu 02/2014, 05/2015 a 06/2016, 07/2017 (obr.1)

Scintigrafie Octreoscanem 07/2017


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /


Prokazujeme vícečetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v obou jaterních lalocích a v mezenteriu v pravém mezogastriu související s metastatickým postižením karcinoidu (neuroendokrinního nádoru). Ve srovnání s posledním vyšetřením z 06/2016 je nález obdobný, nedošlo k progresi.

09/2019 byla scintigrafie Octreoscanem zopakována při pokračující léčbě intronem a sandostatinem. Indikace vyšetření byla onkoložkou stanovena z důvodu kontroly efektu terapie.

Scintigrafie Octreoscanem 09/2019
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) (obr. 2-17).Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v horní části pravého jaterního laloku dorzálně.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v horní části pravého jaterního laloku dorzálně. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na dvě ložiska v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na dvě ložiska v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 11: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 11: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v horní části pravého jaterního laloku dorzálně.

/ Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v horní části pravého jaterního laloku dorzálně. / 
Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na dvě ložiska v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na dvě ložiska v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 14: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 14: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 15: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 15: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 16: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu.

/ Obr. č. 16: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu. / Obr. č. 17: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 17: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / 


Prokazujeme vícečetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v obou jaterních lalocích a v mezenteriu v pravém mesogastriu související s metastatickým postižením neuroendokrinního nádoru. Ve srovnání s posledním vyšetřením z 07/2017 je nové ložisko v játrech v segmentu VII kraniálně, v segmentu IV kaudálně, v progresi jsou také drobná ložiska segmentu VI.

Závěr:

Nyní jsme ve srovnání s posledním vyšetřením přes pokračující terapii prokázali progresi nálezu v játrech.  
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software