KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-333 ze dne 24.06.2021
 

Neuroendokrinní tumor v gastrointestinálním traktu, suspektní recidiva


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
Podrobnosti v kazuistice ONK-283 a ONK-304
U 71letého muže bylo pomocí CT zjištěno kulovité ložisko velikosti 35x20 mm v mezenteriu v úrovni pupku a zvýšená hladina chromograninu v séru 1020 ng/ml. V 08/2017 jsme scintigraficky prokázali přítomnost dvou patologických ložisek – jednoho kulovitého v oblasti mezenteria velikosti 32x32x33 mm a ložiska při distálním průběhu duodena ventrálně. Následně pooperačně scintigraficky v 12/2017 patrné patologické ložisko v infiltrátu při uncinátním výběžku pankreatu v blízkosti mezenteriálního cévního svazku velikosti cca 17 mm dle ldCT – nález je suspektní z recidivy tumoru nebo přítomnosti metastaticky postižených lymfatických uzlin. Nález v oblasti jizvy po laparotomii je spíše nespecifický, může se jednat i o granulační tkáň. 

Scintigrafie Octreoscanem kontrolní 12/2017:
I. v. jsme aplikovali 185 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-2).Obr. č. 1: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v průběhu jizvy po laparotomii vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 1: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v průběhu jizvy po laparotomii vpravo od střední čáry. /Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v infiltrátu při uncinátním výběžku pankreatu.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v infiltrátu při uncinátním výběžku pankreatu.Pro suspektní recidivu se zvýšenou hladinou chromograninu A v séru 725 ng/ml, hmatnou rezistencí cca 6 cm v mediálním levém pólu jizvy po laparotomii a v.s. v oblasti laparoskopického vpichu vpravo odeslán dnes 73,5letý pacient onkologem k dalšímu kontrolnímu vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem 02/2020:
I. v. jsme aplikovali 185 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia Intevo firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 3-8).Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace obrazu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace obrazu.. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na radixu mezenteria v blízkosti mezenteriálního cévního svazku.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na radixu mezenteria v blízkosti mezenteriálního cévního svazku. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na radixu mezenteria v blízkosti mezenteriálního cévního svazku.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na radixu mezenteria v blízkosti mezenteriálního cévního svazku. / Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na radixu mezenteria v blízkosti mezenteriálního cévního svazku.

/ Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na radixu mezenteria v blízkosti mezenteriálního cévního svazku. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na radixu mezenteria v blízkosti mezenteriálního cévního svazku.

/ Obr. č. 8:
Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na radixu mezenteria v blízkosti mezenteriálního cévního svazku.


Závěr:

Prokázali jsme přítomnost patologického ložiska na radixu mezenteria v blízkosti mezenteriálního cévního svazku. Ve srovnání s předchozím vyšetřením v 12/2017 je nález v identické lokalizaci, zřejmě mírně větší, již není patrná difúzní akumulace v průběhu jizvy po střední laparotomii. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software