Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech, uzlinách, další progrese

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

Bližší údaje – kazuistika ONK-231, ONK-247, ONK-265, ONK-288 a ONK-305
Nyní 75letá žena s karcinoidem ilea, metastázou v játrech, nádorovou infiltrací terminálního ilea a céka, četnými metastázami v břišních uzlinách, v podkoží. 
Byla u nás opakovaně scintigraficky vyšetřena.

Scintigrafie Octreoscanem 09/2018: 


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu. /

Pacientka opětně zaslána onkoložkou na kontrolní scintigrafické vyšetření ke zhodnocení efektu léčby analogy somatostatinu.

Scintigrafie Octreoscanem 12/2020:

I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a části pánve kombinovanou s CT (obr. 2-9).Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.
Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na velké ložisko v mediastinu.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na velké ložisko v mediastinu. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém kyčelním kloubu.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém kyčelním kloubu. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko u 9. žebra vpravo dorzálně.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko u 9. žebra vpravo dorzálně. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko u 2. žebra vpravo ventrálně.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko u 2. žebra vpravo ventrálně. / 


Prokazujeme patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v horním a středním mediastinu, u 9. žebra vpravo dorzálně, u 2. žebra vpravo ventrálně, v uzlinách v mesenteriu, játrech, pravém kyčelním kloubu. 

Závěr:
Při probíhající léčbě analogem somatostatinu potvrzujeme další progresi scintigrafického nálezu, výrazná je progrese v oblasti horního a středního mediastina, dále nová ložiska u 9. a 2. žebra vpravo, pravém kyčelním kloubu.  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz