KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-305 ze dne 09.05.2020
 

Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, při terapii progrese v podkoží


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

Bližší údaje – kazuistika ONK-231, ONK-247, ONK-265 a ONK-288
U dnes 73leté ženy byla před čtyřmi roky peroperačně zjištěna jaterní metastáza. Histologicky se jednalo o metastázu karcinoidu. Dále byla prokázána nádorová infiltrace terminálního ilea a céka v délce cca 12 cm s četnými metastázami v břišních uzlinách. 
Byla u nás opakovaně scintigraficky vyšetřena (03/2015, 05/2015, 10/2015, 11/2016, 01/2018, 09/2018).

Scintigrafie Octreoscanem 01/2018:


Obr.č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v hrudníku těsně vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložisko v hrudníku těsně vpravo od střední čáry. /
Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jedno ze dvou ložisek v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na jedno ze dvou ložisek v pravém mesogastriu.


Pacientka opětně zaslána onkoložkou na kontrolní scintigrafické vyšetření ke zhodnocení efektu léčby analogy somatostatinu.

Scintigrafie Octreoscanem 09/2018:

I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a části pánve kombinovanou s CT (obr. 3-10).Obr. č. 1-3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na podkožní ložisko v úrovni přechodu břicha a pánve vpravo.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na podkožní ložisko v úrovni přechodu břicha a pánve vpravo. / 
Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na podkožní ložiska v úrovni přechodu břicha a pánve vlevo.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na podkožní ložiska v úrovni přechodu břicha a pánve vlevo. / 
Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jedno ze dvou ložisek v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jedno ze dvou ložisek v pravém mesogastriu. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mediastinu. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jedno ze dvou ložisek v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jedno ze dvou ložisek v pravém mesogastriu. /Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na podkožní ložisko v úrovni přechodu břicha a pánve vpravo.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na podkožní ložisko v úrovni přechodu břicha a pánve vpravo. / Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jedno ze dvou podkožních ložisek v úrovni přechodu břicha a pánve vlevo.

/ Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na jedno ze dvou podkožních ložisek v úrovni přechodu břicha a pánve vlevo. / 


Prokazujeme patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka: v oblasti hrudníku pretracheálně těsně nad bifurkací trachey, dvě ložiska ve středním mezogastriu nad bifurkací aorty vpravo od střední čáry, dále nejméně tři ložiska v podkoží v úrovni přechodu břicha a pánve (jedno splývající vpravo, dvě vlevo, na ldCT jsou kalcifikace v těchto ložiscích) – tedy ložiska zvýšené denzity somatostatinu. 
Ve srovnání s posledním vyšetřením z 01/2018 je nález na hrudníku a břichu bez podstatných změn, navíc jsou oboustranná podkožní ložiska v úrovni přechodu břicha a pánve.

Závěr:
Při probíhající léčbě analogem somatostatinu opět stejně jako při předchozím vyšetření zjišťujeme patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů ve dvou lymfatických uzlinách v břiše a jedné uzlině v hrudníku pretracheálně, navíc však i oboustranná podkožní ložiska v úrovni přechodu břicha a pánve.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software