KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

ARCHIV STARŠÍCH ZPRÁV

Sdělení ze dne: 5.4.2004

Dodávky - velikonoční svátky


V souvislosti s nadcházejícími velikonočními svátky upozorňujeme odběratele, že pro dodací termín úterý 13.4.2004 nebude od zahraničního dodavatele k dispozici přípravek Kyptoscan (generátor 81Rb/81mKr) a přípravky obsahující jód (123I). Děkujeme za pochopení.
 
Dodávky víkendové budou realizovány beze změn.

Případné změny v objednávkách pro středeční resp. čtvrteční dodávku (14./15.4.) prosíme ze stejných důvodů sdělit během pátku 9.4. do 10. hodiny.


Sdělení ze dne: 30.12.2003

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


Do  Klinické kapitoly  byla doplněna nová kazuistika:

ONK - 25: Detekce metastáz ve slezině u pacienta s karcinoidem žaludku
pomocí scintigrafie s In-111 OctreoScanem

Děkujeme autorovi kazuistiky, MUDr. Jiřímu Doležalovi (Odd. nukleární medicíny, Fakultní nemocnice, Hradec Králové).


Sdělení ze dne: 2.10.2003

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY

Do Klinické kapitoly byly doplněny další kazuistiky:

ONK-24: Průkaz oboustranného feochromocytomu pomocí 123I MIBG 
SKE-29: Celotělové SPECT vyšetření u onkologických pacientů s podezřením na generalizaci primárního tumoru do skeletu
SKE-30: Celotělové SPECT vyšetření s třemi pozicemi lůžka (program WB Tomo 3 Bed)
SKE-31: Reflexní sympatická dystrofie (Morbus Sudeck) dolní končetiny
SKE-32: Entezopatie s exostózou patní kosti v místě úponu Achillovy šlachy
SKE-33: Absces gluteální krajiny u pacienta s avaskulární nekrózou hlavice femoru
KAR-20: Úspěšná léčba DVT
KAR-21: Pooperační hluboká žilní trombóza a plicní embolie


Děkujeme autorům kazuistik, MUDr. Haně Křížové (Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF a FN Motol, Praha), MUDr. Milanu Kamínkovi, Ph.D. (Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc) a 
MUDr. Ing. Milanu Šimánkovi
(oddělení nukleární medicíny Okresní nemocnice Pelhřimov), za zajímavé příspěvky.


Sdělení ze dne: 2.10.2003

NOVÉ WWW STRÁNKY


Dnešním dnem jsou v provozu naše nově přepracované www stránky.
Věříme, že budete s jejich používáním spokojeni. Vaše zkušenosti s novým designem i funkcemi uvítáme na našem e-mailu praha@kcsolid.cz
.


Sdělení ze dne: 8.9.2003

Vážení odběratelé,
dovolujeme si vás touto formou upozornit, že se od 1.9. 2003 do práce naší společnosti opět plně zapojil magistr František Zahrádka. 


Magistr Zahrádka bude k Vaší plné dispozici v naší pražské kanceláři na telefonních, faxových číslech a e-mailu.

S magistrem Zahrádkou jste se mohli setkat již na Evropském kongresu nukleární medicíny v Amsterdamu a bude přítomen i na Dnech nukleární medicíny v Pardubicích. Rádi bychom Vás při této příležitosti na Dny nukleární medicíny pozvali a rádi Vás uvítáme u stánku firmy KC SOLID, spol. s r.o.

Věříme, že personální posílení bude znamenat další zlepšování a rozšiřování služeb všem odběratelům i nukleární medicíně všeobecně.

KC SOLID, spol. s r.o.


Sdělení ze dne: 27.5.2003

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


Klinická kapitola  byla doplněna o další kazuistiky:

KAR-18:   Recidivující paraneoplastická DVT a úskalí terapie
KAR-19:   Tromboembolická nemoc (TEN) u mladé pacientky s trombofilií

Kazuistiky KAR-18 a KAR-19 pro Klinickou kapitolu připravil MUDr. Ing. Milan Šimánek z oddělení nukleární medicíny Okresní nemocnice Pelhřimov.


SKE-28:   Scintigrafické zobrazení spondylodiscitidy pomocí Leukoscanu

Kazuistiku SKE-28 připravila MUDr. Viera Rousková z oddělení nukleární medicíny SON Trutnov.

Děkujeme autorům kazuistik za jejich příspěvky.


Sdělení ze dne: 9.4.2003

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


Do  Klinické kapitoly  zařazena nová kazuistika:

ONK - 23:   Mnohočetné jaterní metastázy karcinoidu z neznámého primárního zdroje

Děkujeme autorovi kazuistiky, MUDr. Otakaru Kraftovi z Kliniky nukleární medicíny FNsP Ostrava-Poruba. 


Sdělení ze dne: 19.3.2003

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


Do  Klinické kapitoly  zařazujeme kazuistiku:

ONK - 22:   Scintigrafie paragangliomu v oblasti plicnice pomocí 123I-MIBG

Kazuistiku pro Klinickou kapitolu zpracovali MUDr. Marie Buncová, CSc. a MUDr. Václav Engelmann z radioizotopového pracoviště IKEM, Praha 4. Autorům kazuistiky děkujeme za zajímavý příspěvek.


Sdělení ze dne: 4.3.2003

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


Do  Klinické kapitoly  byly doplněny dvě nové kazuistiky:

ONK - 20:   I123 MIBG v diagnostice neuroblastomu
ONK - 21:   Diagnostika karcinoidu pomocí 111 In – Octreoscanu při negativitě standardních rtg morfologických metodik 

Děkujeme autorům kazuistik, MUDr. Haně Křížové (Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF a FN Motol, Praha) a MUDr. Alexandrovi Malánovi (ONM, FN Plzeň - Lochotín), za zajímavé příspěvky.


Sdělení ze dne: 8.1.2003

Expediční termíny RIA souprav pro rok 2003


Dnes byla zařazena tabulka expedičních termínů roku 2003 pro RIA soupravy Byk-Sangtec Diagnostica.


Sdělení ze dne: 26.9.2002

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY

GIT - 10: Vyšetření pasáže tlustým střevem pomocí 67Ga-citrát
při chronické obstipaci
NEF - 13: Podkovovitá ledvina
NEF - 14: Pánevní dystopie koláčovité ledviny
NEU - 5: Radionuklidová cisternografie - normální nález

Děkujeme autorům příspěvků MUDr. Marii Buncové, CSc. (Radioizotopové pracoviště IKEM Praha 4) a MUDr. Otakaru Kraftovi (Klinika nukleární medicíny FNsP Ostrava-Poruba).


Sdělení ze dne: 22.9.2002

NOVÁ TEL. ČÍSLA


Vzhledem k přečíslování všech tel. stanic v České republice platí od 22.9.2002 naše následující tel. čísla:

tel. / fax:  251 611 949
tel. / fax:  251 622 222
tel.:            603 425 496


Sdělení ze dne: 20.6.2002

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


V Klinické kapitole  najdete novou kazuistiku z Radioizotopového oddělení IKEM:

PNE - 11:
Známky pravo-levého zkratu při perfúzní scintigrafii plic 99mTcMAA

Autorce MUDr. Marii Buncové děkujeme za zajímavý příspěvek a vyzýváme další pracoviště ke spolupráci.


Sdělení ze dne: 11.6.2002

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


Klinická kapitola  byla obohacena o dva nové příspěvky:

SKE - 26Osteomyelitis, diagnostika pomocí LeukoScanu
SKE - 27Postraumatická synivialitida

Kazuistiky popisují přínos vyšetření přípravkem Leukoscan, firma Immunomedics.

Za příspěvky děkujeme MUDr. Burešovi, oddělení NM, Nemocnice Nové Město na Moravě.


Sdělení ze dne: 21.3.2002

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


Klinická kapitola  byla doplněna o nové sdělení, NEF-12: Přínos radioizotopových vyšetření u pacientky s polycystozou ledvin, popisující vyšetření na ONM Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici.

Za příspěvek děkujeme autorce, MUDr. Lence Tylové.


Sdělení ze dne: 27.2.2002

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


Klinická kapitola byla doplněna o tři nové kazuistiky, popisující vyšetření na Radioizotopovém pracovišti IKEM. Jde zároveň o první příspěvky z pražského pracoviště:

KAR-17:    Radionuklidová flebografie při uzávěru dolní duté žíly
ONK-19:    Poznámky k OctreoScanu při plicním karcinoidu
PNE-10:    Vývoj perfúzní scintigrafie plic u fluidotoraxu


Děkujeme autorům kazuistik MUDr. M. Buncové a MUDr. V. Engelmannovi.


Sdělení ze dne: 21.12.2001

Expediční termíny RIA souprav pro rok 2002


Dnes byla zařazena tabulka expedičních termínů roku 2002 pro RIA soupravy Byk-Sangtec Diagnostica.


Sdělení ze dne: 3.12.2001

Doplnění KLINICKÉ KAPITOLY


Dnes byly do Klinické kapitoly zařazeny dvě nové kazuistiky:

SKE 25: Zánětlivé uvolnění endoprotézy kolenního kloubu, popisující příklad využití přípravku LeukoScan na oddělení nukleární medicíny v Novém Městě na Moravě a KAR 16: Podkožní radionuklidová flebografie kolektivu autorů z oddělení nukleární medicíny ONsP ve Znojmě, prezentovaná jako poster také na DNM ve Zlíně.

Děkujeme autorům kazuistik a vyzýváme další pracoviště ke spolupráci.


Sdělení ze dne: 4.9.2001

In vitro diagnostika - české překlady návodů 

K dnešnímu dni najdete na našich stránkách v kapitole In vitro diagnostika
první české překlady návodů k použití diagnostických souprav. Návody budeme postupně doplňovat.


Sdělení ze dne: 9.8.2001

Nová kazuistika - LeukoScan

Do klinické kapitoly zařazujeme zajímavou kazuistiku, popisující aplikaci přípravku LeukoScan. Byla zařazena do sekce Skelet, záněty, infekce pod kódem 
SKE – 24: Vyšetření pomocí in vivo značených granulocytů LeukoScan
.

Tato kazuistika není příkladem typického využití přípravku LeukoScan, nicméně ilustruje další možnosti při jeho aplikaci. Děkujeme panu primáři Žižlavskému (ONM NsP Znojmo) za zpracování a poskytnutí této studie pro naše stránky. Pokud máte zajímavé výsledky při použití LeukoScanu, budeme je velice rádi publikovat.


Sdělení ze dne: 3.8.2001

Pozor změna telefonního čísla

Od 2.8. 2001 dochází ke změně telefonního čísla do naší pražské kanceláře
(viz Kontakt).


Sdělení ze dne: 25.7.2001

Mapa serveru

V minulém týdnu byla na našich stránkách spuštěna mapa serveru.
Mapa slouží k celkovému přehledu a lepší orientaci na stránkách.


Sdělení ze dne: 25.6.2001

Pracovní dny sekce radiofarmacie České společnosti nukleární medicíny - Brno 13.-15.6.2001
+ Nový kolega ve firmě KC SOLID !

V polovině června jsme se zůčastnili tradičních pracovních dnů sekce radiofarmacie tentokrát konané v Brně ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem.

Na pracovních dnech jsme byli našim odběratelům k dispozici na firemním stánku, ale přispěli jsme jako vždy i aktivní formou do odborného programu - prezentace na téma "Nové možnosti zobrazení osteomyelitid a jiných zánětlivých procesů pomocí 99mTc-sulesomabu"
(k dispozici ke stažení v PowerPointu, jako archiv ZIP, 1303 kB).

Samozřejmostí byla i účast v rámci firemních sdělení.

V neposlední řadě jsme s velkou radostí představili nového kolegu ve firmě: Mgr. Milan Putz se od května 2001 zapojuje do práce v rámci pražské pobočky a bude Vám všem k plné dispozici.

Děkujeme organizátorům za spolupráci a všem zákazníkům za návštěvu našeho firemního stánku a těšíme se na další spolupráci a setkání s Vámi !


Sdělení ze dne: 24.4.2001

Nová kazuistika v klinické kapitole - poprvé obsáhlejší studie 7 pacientů. 

Dnešním datem je k dispozici v klinické kapitole nová kazuistika autorů ONM NsP Chomutov, na kterou Vás chceme upozornit. Poprvé se na našich stránkách totiž objevuje kazuistika ve formě studie zahrnující 7 pacientů, navíc výjimečně bohatá na obrazovou dokumentaci. Zařazena je do sekce endokrinologie: END-4: Scintigrafie štítné žlázy u pacientů po totální strumektomii pomocí I123
Děkujeme tímto pracovníkům ONM v čele s prim. Dr.Nestávalem za zpracování a poskytnutí této studie pro naše stránky.

Protože se jedná o větší objem dat, zvolili jsme možnost zobrazit větší část obrazové dokumentace volitelně (kliknutím na zmenšený obrázek se zobrazí v úplné velikosti). Přivítáme Vaše zkušenosti s touto formou provedení (pochvaly, pohoršení) a jakékoliv návrhy na úpravy - další kazuistiky/studie v podobném objemu se připravují.


Sdělení ze dne: 23.4.2001

Sváteční dodávky 1. a 8. května ! 

Upozorňujeme odběratele generátoru KryptoScan a přípravků značených jódem(123I), že na standardní dodací termín těchto výrobků (úterý) vychází letos sváteční dny a prosíme všechny, aby nás informovali o event. zrušení dodávek na tato data. Výrobní kapacity u zahraničního dodavatele jsou k dispozici a pokud nebude z Vaší strany určeno jinak, objednávky nebudeme rušit.

Děkujeme za pochopení.


 
Sdělení ze dne: 28.3.2001

Omezeni velikonočních dodávek !

Upozorňujeme naše odběratele, že vzhledem k velikonočním svátkům bude přerušena veškerá výroba v pondělí 16.dubna 2001. Pravidelná úterní dodávka generátorů kryptonu KryptoScan a přípravků značených jódem(123I) bude tedy zrušena. Prosíme všechny odběratele o zajištění potřebných opatření v této souvislosti.

Dodávky expedované během víkendu 14.-15. dubna jsou beze změn, stejně jako dodávky ve středu 18. dubna, resp. čtvrtek 19. dubna.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné a odpočinkové jarní sváteční dny !


Sdělení ze dne: 7.3.2001

Změna dodacích termínů pro soupravu IRMA-mat CA 125

Upozorňujeme odběratele imunoanalytické soupravy IRMA-mat CA 125 na úpravu dodacích termínů, od března t.r. je nová šarže soupravy k dispozici 2x měsíčně. Doba použitelnosti oproti současnému stavu není tímto opatřením nijak ovlivněna a činí přibližně 4-5 týdnů.

Doplněné termíny jsou uvedeny v nově umístěné tabulce expedičních termínů v kapitole in vitro diagnostika, k dispozici i jako soubor ke stažení.


Sdělení ze dne: 22.1.2001

Počínaje 4. lednovým týdnem uvádíme na český trh nový typ kryptonového generátoru
KryptoScan.
Bližší informace poskytneme na vyžádání event. projednáme osobně.

Ve stručnosti pouze několik hlavních charakteristik:

  • olověné stínění nahrazeno wolframem, což umožnilo menší rozměny generátoru při zachování dostatečné ochrany před ionizujícím zářením, zároveň je hmotnost generátoru nižší téměř o polovinu

  • byla provedena změna konstrukce a tím připojení  - jednoduché napojení již při vložení do vozíku, odpadá někdy problematické napojování přes hadičky

  • u příležitosti uvedení KryptoScanu zavádíme nový protokol vracení exspirovaných generátorů dodavateli resp. výrobci, s přesnou kusovou evidencí a dokumentací pro přehled pohybu radioaktivního odpadu včetně dokladů pro oddělení jako průkaz odevzdání generátorů a jejich převzetí dodavatelem

Úplný návod k použití (jako Souhrn údajů o přípravku a katalogový list) uveden v sekci katalog radiofarmak.


Sdělení ze dne: 10.1.2001

Dnešním datem byl na Státním ústavu pro kontrolu léčiv zaregistrován dlouho očekávaný přípravek
LeukoScan výrobce Immunomedics Inc., USA.

K distribuci bude připraven začátkem měsíce února. V tuto chvíli bude také přístupná rozsáhlá kapitola věnovaná tomuto přípravku na našich stránkách. O reálné dostupnosti a dodacích podmínkách budeme včas odbornou veřejnost informovat.

Již nyní je však k Vaší dispozici adresa www.leukoscan.com,
zřízená výrobcem.


Sdělení ze dne: září 2000

Konaly se Dny nukleární medicíny v Českých Budějovicích 

Všestranně vydařené Dny nepotřebují dalšího komentáře.
Na této akci byl poprvé oficiálně v našich podmínkách představen přípravek LeukoScan, registrace tohoto přípravku byla nicméně ukončena až začátkem následujícího roku 2001.

Aktivní účast v odborném programu: KLINICKÁ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA NA ČESKÉM INTERNETU V RÁMCI STRÁNKY KC SOLID (k dispozici ke stažení v PowerPointu, jako archiv ZIP, 142 kB).

Další informace na stránce České společnosti nukleární medicíny.


Sdělení ze dne: 12.6.2000

Pracovní dny sekce radiofarmacie České společnosti nukleární medicíny - Znojmo 7.-9.6.2000

Začátkem června jsme se zůčastnili tradičních pracovních dnů sekce radiofarmacie v příjemném prostředí Přímětic a v rámci vždy milé spolupráce s oddělením nukleární medicíny nemocnice Znojmo.
Na pracovních dnech jsme byli našim odběratelům k dispozici na firemním stánku, ale přispěli jsme i aktivní formou do programu. V odborné části to byla prezentace na téma "Nukleární medicína na českém internetu". Samozřejmostí byla i účast v rámci firemních sdělení.

Děkujeme organizátorům za vytvoření dobrých podmínek na pracovních dnech a těšíme se na další spolupráci a také na následující ročník, který je plánován do Brna (14.-15.6.2001).

Další informace na stránce České společnosti nukleární medicíny.


Sdělení ze dne: 6.6.2000

Změna telefonního spojení !

Vážení odběratelé, 
po několika dnech potíží Vám nyní můžeme sdělit nové telefonní číslo do naší kanceláře:
02 - 561 2222 (nahrazuje staré číslo 530336 !).
Na uvedeném čísle je připojen také fax se záznamníkem.
Omlouváme se Vám za případné obtíže, které Vám změna spojení mohla způsobit.

Celkový přehled kontaktů do pražské kanceláře: viz kontakt.

Prosíme Vás o aktualizaci údajů ve Vašich databázích, poznámkách,
v pamětech telefonních přístrojů ! 


Sdělení ze dne: 1.4.2000

Nová cena pro TechneScan LyoMAA

Vážení odběratelé,

s radostí Vám oznamujeme, že s okamžitou platností snižujeme cenu výrobku TechneScan LyoMAA (DRN 4378), (kit pro přípravu 99mTc-makroagregátu):

nová cena 3.200,- Kč, celková cena s DPH: 3.360,- Kč

(stará cena bez DPH byla 4.000,- Kč)

Bližší informace ke kitu viz příslušná položka katalogu kitů.


Sdělení ze dne: 1.9.1999

Nová cena pro UltraVent

Vážení odběratelé,

s radostí Vám oznamujeme, že s okamžitou platností snižujeme cenu výrobku UltraVent disposable kit (DRN 4384), (set pro jednorázové použití):

nová cena 3.600,- Kč, celková cena s DPH: 3.780,- Kč

(stará cena bez DPH byla 4.600,- Kč)

 

Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software