KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 

PNEUMOLOGIE

Obsahuje 70 kazuistik, nejnovější ze dne 07.12.2023


Zvolenou kazuistiku zobrazíte kliknutím na její název.
 

PNE-70 Oboustranná plicní embolizace
07.12.2023
   
PNE-69 Arteficiální pseudohypoventilace a hypoperfuze jedné plíce
13.11.2023
   
PNE-68 Dušnost po infektu COVID-19 u pacienta s mnohočetným myelomem
31.03.2023
   
PNE-67 Plicní embolie do obou plicních křídel
08.12.2022
   
PNE-66 Ventilační (ventilačně-perfuzní) scintigrafie plic s použitím zařízení na výrobu radioaktivního aerosolu 99mTc-DTPA – SmartVent
08.12.2022
   
PNE-65 Kombinovaná plicní scintigrafie a plicní embolie
18.07.2022
   
PNE-64 Plicní embolie po infektu COVID-19
18.07.2022
   
PNE-63 Oboustranná plicní embolie po infektu COVID-19
18.07.2022
   
PNE-62 Pneumothorax a fluidothorax
14.12.2020
   
PNE-61 V/P plicní sken v diagnostice masivní plicní embolie
30.07.2020
   
PNE-60 Spontánní pneumothorax zjištěný při perfuzně ventilační scinti plic
09.05.2020
   
PNE-59 Oboustranná plicní embolizace při negativním RTG hrudníku
09.01.2020
   
PNE-58 Rezidua po proběhlých oboustranných plicních emboliích
09.01.2020
   
PNE-57 Perfuzně ventilační scintigrafie plic odhalila tu plic při negativním RTG hrudníku
21.10.2019
   
PNE-56 Ventilačně-perfúzní sken v diagnostice TEN
05.02.2019
   
PNE-55 Oboustranná plicní embolie, kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie, hybridní zobrazení SPECT/CT
5.3.2018
   
PNE-54 Čerstvá levostranná plicní embolie
20.12.2017
   
PNE-53 Pneumonektomie – kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic
15.09.2017
   
PNE-52 Chronická obstrukční plicní nemoc a čerstvá oboustranná plicní embolie
03.05.2016
   
PNE-51 Obraz těžšího bulozního emphysemu a stavu po TEN ad pulm oboustranně na ventilačně - perfusním scanu
03.05.2016
   
PNE-50 Čerstvá oboustranná plicní embolie, kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic
03.05.2016
   
PNE-49 Masivní TEN ad pulm na perfusním scanu plic
29.09.2015
   
PNE-48 Pleuropnemonie na ventilačně perfusním scanu
29.09.2015
   
PNE-47 Akutní plicní embolie oboustranně
20.12.2014
   
PNE-46 Recidivující oboustranná plicní embolizace u onkologické pacientky
7.10.2014
   
PNE-45 Patologický nález na kombinované perfuzní a ventilační scintigrafii plic při dilatační kardiomyopatii a ICHS
7.10.2014
   
PNE-44 Čerstvá jednostranná plicní embolie u mladé ženy
21.2.2014
   
PNE-43 Jednostranná čerstvá plicní embolie
21.2.2014
   
PNE-42 Oboustranná plicní embolizace v kombinaci s pneumonií
10.9.2013
   
PNE-41 Perfusní a ventilační scintigrafie plic a diagnostika srdečního zkratu
10.04.2013
   
PNE-40 Význam plicní scintigrafie pro hodnocení efektu terapie embolie do plic
04.05.2012
   
PNE-39 Oboustranná plicní embolizace u mladé ženy, rizikový faktor kontracepce
04.05.2012
   
PNE-38 Kombinovaná scintigrafie plic – akutní bronchitida nebo plicní embolie?
04.05.2012
   
PNE-37 Plicní embolizace, pravděpodobně oboustranná - kombinace plicní perfuzní a ventilační scintigrafie
04.05.2012
   
PNE-36 Oboustranná plicní embolie – vyšetření perfuzní a ventilační scintigrafií plic
04.05.2012
   
PNE-35 Jednostranná recidivující plicní embolie – scintigrafický průkaz
04.05.2012
   
PNE-34 Regionální perfuzní plicní poruchy – čerstvá embolizace nebo rezidua po dříve proběhlé PE?
8.2.2012
   
PNE-33 Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic při souběhu plicního karcinomu a plicní embolizace
8.2.2012
   
PNE-32 Rozsáhlá plicní embolie do obou plicních křídel
30.1.2012
   
PNE-31 Oboustranná plicní embolizace - kombinace plicní perfuzní a ventilační scintigrafie
10.6.2011
   
PNE-30 Výrazná regrese perfuzních poruch při léčbě oboustranné plicní embolizace
27.12.2010
   
PNE-29 Scintigrafický průkaz úspěchu léčby embolie do plic
27.12.2010
   
PNE-28 Scintigrafické hodnocení účinku antikoagulační léčby plicní embolie
27.12.2010
   
PNE-27 Čerstvá oboustranná plicní embolie
27.10.2009
   
PNE-26 Plicní embolizace u dítěte
27.10.2009
   
PNE-25 Scintigrafický průkaz úspěchu terapie plicní embolizace
27.10.2009
   
PNE-24 Kombinovaná ventilační scintigrafie a planární a tomografická perfuzní plicní scintigrafie
01.08.2008
   
PNE-23 Význam tomografické perfuzní scintigrafie pro potvrzení plicní embolizace
01.08.2008
   
PNE-22 Rozsáhlá oboustranná plicní embolie
27.06.2008
   
PNE-21 Sarkoidóza
23.11.2007
   
PNE-20 Perfúzně-ventilační plicní scan v diagnostice asymptomatické plicní embolie u mladé pacientky s flebotrombozou
27.02.2007
   
PNE-19 Oboustranná plicní embolie
27.02.2007
   
PNE-18 Kombinace ventilační a perfuzní scintigrafie plic u oboustranné masivní plicní embolie
27.02.2007
   
PNE-17 Perfúzně-ventilační plicní scan metodou SPECT v diferenciální diagnostice dušnosti u mladé pacientky
01.11.2006
   
PNE-16 Metoda SPECT a její přínos při ne zcela jasném planárním perfúzně-ventilačním plicním scanu-možnosti semikvantitativního zpracování
01.11.2006
   
PNE-15 Atypický nález (hot spots) při perfúzně-ventilačním plicním scanu
17.08.2006
   
PNE-14 Přínos metody SPECT v diagnostice tromboembolické choroby pomocí perfúzně-ventilačního plicního scanu
04.05.2006
   
PNE-13 Kontrola efektu léčby plicní embolizace
23.02.2005
   
PNE-12 Plicní embolizace
12.01.2005
   
PNE-11 Známky pravo-levého zkratu při perfúzní scintigrafii plic 99mTcMAA
20.06.2002
   
PNE-10 Vývoj perfúzní scintigrafie plic u fluidotoraxu
22.02.2002 
   
PNE-9 Perfusní a ventilační scinti plic v dg. embolie do plicnice
16.10.2000 
   
PNE-8 Perfusní a ventilační scinti plic v dg. embolie do plicnice
16.10.2000 
   
PNE-7 Falešně negativní V/P scan při embolisaci plicní
12.07.2000 
   
PNE-6 Perfuzní + ventilační scintigrafie plic
12.07.2000 
   
PNE-5 Poster DNM Ostrava: Přínos ventilační scinti plic
10.04.2000 
   
PNE-4 Haemoptysa, význam perfúzního skenu plic v dif. dg.
27.07.2000 
   
PNE-3 Stanovení alveolokapilární permeability
03.04.2000 
   
PNE-2 Stanovení alveolokapilární permeability
03.04.2000 
   
PNE-1 Diagnostika plicní embolizace (ventilačně-perfúzní scintigrafie plic)
19.01.2000
Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software