KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 

ENDOKRINOLOGIE

Obsahuje 69 kazuistik, nejnovější ze dne 06.10.2023


Zvolenou kazuistiku zobrazíte kliknutím na její název.
 

END-69 Detekce adenomu levého dolního příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
06.10.2023
   
END-68 Detekce dorzálně uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
31.08.2023
   
END-67 Detekce adenomu příštítného tělíska u pacientky s nejasným FCH PET/CT nálezem pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
21.07.2023
   
END-66 Detekce adenomu příštítného tělíska u pacientky s hyperkalcémií pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
08.12.2022
   
END-65 Detekce adenomu příštítného tělíska u mladé ženy pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
08.12.2022
   
END-64 Detekce adenomu příštítného tělíska při neprůkazném sonografickém vyšetření pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
09.11.2021
   
END-63 Potvrzení sonografického podezření na adenom příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
24.06.2021
   
END-62 Ektopicky lokalizovaný adenom příštítného tělíska
24.06.2021
   
END-61 Detekce hyperfunkčního příštítného tělíska
14.12.2020
   
END-60 Detekce rozsáhlého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
09.05.2020
   
END-59 Kombinované scintigrafické vyšetření příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
21.10.2019
   
END-58 Scintigrafická detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
04.07.2019
   
END-57 Scintigrafické potvrzení sonograficky zjištěné patologie příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
04.07.2019
   
END-56 Průkaz adenomu příštítného tělíska
05.02.2019
   
END-55 Adenom levého dolního příštitného tělíska
05.02.2019
   
END-54 Rozsáhlý adenom příštítného tělíska detekovaný pomocí Tc-MIBI
19.10.2018
   
END-53 Adenom příštítného tělíska
24.07.2018
   
END-52 Učebnicový příklad scintigrafické detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí Tc-MIBI
23.05.2018
   
END-51 Další potvrzení důležitosti provedení SPECT při detekci patologicky změněného příštítného tělíska
5.3.2018
   
END-50 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska metodami nukleární medicíny při pozitivní rodinné anamnéze
20.12.2017
   
END-49 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí hybridní scintigrafie SPECT/ldCT
15.09.2017
   
END-48 Přínos hybridního SPECT/ldCT při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska
21.06.2017
   
END-47 Adenom příštítného tělíska-potvrzení nejednoznačného nálezu sonografického
21.03.2017
   
END-46 Hyperparathyreóza, kombinace časného vyšetření SPECT a pozdního zobrazení SPECT/CT
28.07.2016
   
END-45 Masivní adenom příštítného tělíska u muže s renálním selháním detekovaný pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
26.05.2016
   
END-44 Přínos hybridního zobrazení při kontrolním vyšetření susp. adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
03.05.2016
   
END-43 Hypoechogenní útvar v nadklíčku vpravo při sonografii = adenom příštítného tělíska detekovaný scintigrafií pomocí 99mTc-MIBI
03.05.2016
   
END-42 Přínos scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI při potvrzení sonograficky zjištěné patologie příštítného tělíska
03.05.2016
   
END-41 Scintigrafie příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u pacientky s izolovanou hyperkalcémií a suspekcí na adenom příštítného tělíska
30.12.2015
   
END-40 Přínos hybridního vyšetření SPECT/CT při scintigrafické (99mTc-MIBI) lokalizaci atypicky uloženého adenomu příštítného tělíska
29.09.2015
   
END-39 Diferenciální diagnostika nejednoznačného sonografického nálezu pomocí scintigrafie příštítných tělísek (99mTc-MIBI)-zbytek laloku po TTE či adenom PT?
29.09.2015
   
END-38 „Učebnicový“ příklad detekce a lokalizace adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
17.05.2015
   
END-37 Scintigrafická lokalizace adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u mladé pacientky s hyperparathyreózou
05.05.2015
   
END-36 Lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u pacientky s pozitivní rodinnou anamnézou hyperparathyreózy
16.03.2015
   
END-35 Dva adenomy příštítných tělísek
10.03.2015
   
END-34 Přínos metodiky SPECT/CT při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
26.11.2014
   
END-33 Detekce a přesná lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u pacientky s pozitivní rodinnou anamnézou adenomu příštítného tělíska
26.11.2014
   
END-32 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
26.11.2014
   
END-31 Detekce a přesná lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
7.10.2014
   
END-30 Lokalizace patologicky postiženého příštítného tělíska při negativním sonografickém vyšetření pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
18.8.2014
   
END-29 Potvrzení sonografického nálezu patologicky změněného příštítného tělíska u pacientky se susp. primární hyperparathyreózou pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
18.8.2014
   
END-28 Potvrzení sonografického nálezu patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
18.8.2014
   
END-27 Kongenitální hypothyreoza při dystopické malé žláze
18.8.2014
   
END-26 Kongenitální hypothyreoza při velké štítné žláze
18.8.2014
   
END-25 Atypická distribuce 131I při Dg-WB scintigrafii
21.2.2014
   
END-24 Tumor příštítných tělísek s hyperparatyreózou
17.1.2014
   
END-23 Scintigrafická lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT u pacientky s hyperparathyreózou
11.10.2013
   
END-22 Detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
11.10.2013
   
END-21 Potvrzení lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
22.7.2013
   
END-20 Lokalizace v mediastinu uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
22.7.2013
   
END-19 Detekce vícečetného adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
10.4.2012
   
END-18 Lokalizace sonograficky neprůkazného adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
10.4.2012
   
END-17 Lokalizace masivního adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
10.4.2012
   
END-16 Adenom (hyperplazie) příštítného tělíska
30.1.2012
   
END-15 Primární hyperparatyreóza
30.1.2012
   
END-14 Adenom příštítného tělíska, vyšetření SPECT/CT
30.1.2012
   
END-13 Primární hyperparatyreóza, fúze SPECT/CT
30.1.2012
   
END-12 Restaging papilárního karcinomu štítné žlázy po opakované léčbě radiojódem pomocí celotělové scintigrafie s 99mTc-MIBI a SPECT/low dose CT
27.12.2010
   
END-11 Recidiva adenomu příštítného tělíska
27.06.2008
   
END-10 Časné zobrazení adenomu (nebo hyperplazie) příštítného tělíska při primární hyperparatyreóze
27.05.2008
   
END-9 Hyperparatyreóza, hyperplazie příštítného tělíska
27.05.2008
   
END-8 Adenom příštítného tělíska a jeho chirurgické odstranění
23.11.2007
   
END-7 Průkaz adenomu příštítných tělísek
12.09.2006
   
END-6 Cysta ductus thyreoglossus
04.10.2005
   
END-5 Zobrazení (pomocí 99mTc a 123I) po totální strumektomii
10.06.2001
   
END-4 Scintigrafie štítné žlázy u pacientů po totální strumektomii pomocí I123 - studie 7 pacientů (větší objem dat)
24.04.2001
   
END-3 Blok štítné žlázy přípravkem obsahujícím amiodaron
13.09.2000
   
END-2 Autonomní adenom štítné žlázy - diagnostika a efekt léčby radiojódem
03.04.2000
   
END-1 Diagnostika gastrinomů pankreatu
17.03.2000
Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software