KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 

SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE

Obsahuje 147 kazuistik, nejnovější ze dne 12.02.2024


Zvolenou kazuistiku zobrazíte kliknutím na její název.
 

SKE-147 Diabetická noha
12.02.2024
   
SKE-146 DIAGNOSTIKA SUDECKOVY ALGODYSTROFIE POMOCÍ TŘÍFÁZOVÉ SCINTIGRAFIE SKELETU
06.10.2023
   
SKE-145 Uvolnění TEP L kyčelního kloubu na 3D SPECT/CT
06.10.2023
   
SKE-144 ENCHONDROM NA DVOUFÁZOVÉM SPECT/CT
06.10.2023
   
SKE-143 Plantární fasciitida na dvoufázovém SPECT/CT
06.10.2023
   
SKE-142 ČERSTVÁ KOMPRESIVNÍ FRAKTURA OBRATLOVÉHO TĚLA L2 NA DVOUFÁZOVÉM SPECT CT
31.08.2023
   
SKE-141 VÝZNAM BLOOD POOLU PRO ZPŘESNĚNÍ DIAGNÓZY NA SPECT/CT - určení přibližného stáří osteochondrálního defektu
31.08.2023
   
SKE-140 OBRAZ DRÁŽDĚNÍ ÚPONŮ SVALŮ NA OS AKROMIALE NA 3D SPECT/CT
31.08.2023
   
SKE-139 OSTEOID OSTEOM na dvoufázovém SPECT/CT
31.08.2023
   
SKE-138 WB SPECT/CT u karcinomu plic s osteolytickými metastázami
31.03.2023
   
SKE-137 WB SPECT-CT jako game changer ve skeletálním stagingu
31.03.2023
   
SKE-136 WB SPECT/CT skeletu jako game changer při onkologickém stagingu?
31.03.2023
   
SKE-135 Suspektní metastáza lebky a mozku
08.12.2022
   
SKE-134 Zánět levého kolenního kloubu
18.07.2022
   
SKE-133 Podezření na chronický infekt štěpu v kanálu po plastice vazu
18.07.2022
   
SKE-132 Prokázání únavové fraktury chodidla
06.03.2022
   
SKE-131 Sériová fraktura žeber po kašli
24.06.2021
   
SKE-130 Stav po osteomyelitidě stehenní kosti
24.06.2021
   
SKE-129 Oboustranná avaskulární nekróza hlavic stehenních kostí u pacienta po alogenní transplantaci kostní dřeně
23.01.2021
   
SKE-128 Neobvyklá difuzní akumulace osteotropního radiofarmaka v plicích a ve stěně žaludku
14.12.2020
   
SKE-127 Artefakt při scinti kostí způsobený myomem dělohy
14.12.2020
   
SKE-126 Průkaz zánětlivého ložiska značenými leukocyty
14.12.2020
   
SKE-125 Sepse se zdrojem v infikované TEP pravého kyčle s mnohočetnou septickou embolizací plic
14.12.2020
   
SKE-124 Osteomyelitida patní kosti
14.12.2020
   
SKE-123 Močový měchýř v inguinální hernii zjištěný při scintigrafii skeletu
14.12.2020
   
SKE-122 Scintigrafie skeletu a neosifikující fibromy
30.07.2020
   
SKE-121 Entezopatie Achillovy šlachy
30.07.2020
   
SKE-120 Podezření na osteitis pubis při kostní scintigrafii
09.05.2020
   
SKE-119 Scintigrafie skeletu a retroperitoneální masa
09.05.2020
   
SKE-118 Akutní sakroileitida diagnostikovaná třífázovou scintigrafií skeletu
09.01.2020
   
SKE-117 Tenisový loket - radiální epikondylitida
09.01.2020
   
SKE-116 Syndrom tibiální hrany - shin splints
21.10.2019
   
SKE-115 Scintigrafie skeletu, nespecifická akumulace radiofarmaka v prsu
13.05.2019
   
SKE-114 Solitární osteolytická meta do skeletu při CA plic
21.01.2019
   
SKE-113 Scintigrafie skeletu, pooperační změny v prsu
21.01.2019
   
SKE-112 SPECT/CT v diagnostice osteochondrálního defektu
19.10.2018
   
SKE-111 SPECT/CT diagnostika poúrazové disekující osteochondrózy tibie
19.10.2018
   
SKE-110 Disekující osteochondróza, stádium 3
19.10.2018
   
SKE-109 Scintigrafie kosti přispěla k dg TU vycházejícího z měkkých tkání
5.3.2018
   
SKE-108 Difuzní uptake 99mTc-HDP v játrech jako náhodný nález při kostní scintigrafii
30.01.2018
   
SKE-107 Nukleární medicína v podiatrii
20.12.2017
   
SKE-106 Morbus Pierson
20.12.2017
   
SKE-105 Chondrosarkom patní kosti – scintigrafie skeletu, hybridní zobrazení SPECT/CT
15.09.2017
   
SKE-104 Atypický LS syndrom jako projev morbus Paget
30.12.2016
   
SKE-103 Fraktura kotníku
30.12.2016
   
SKE-102 Přínos kostní scintigrafie a SPECT/low dose CT vyšetření pro určení stagingu zhoubného novotvaru měkkých tkání levé dolní končetiny
30.12.2016
   
SKE-101 Třífázová scintigrafie skeletu u pacienta s endoprotézami II. až V. metakarpofalangeálního kloubu oboustranně
30.12.2016
   
SKE-100 Solitární meta do skeletu jako atypický LI syndrom
19.12.2016
   
SKE-99 Morbus Paget na třífázové scintigrafii skeletu
19.12.2016
   
SKE-98 Postupný vývoj osteolytické kostní metastázy
03.05.2016
   
SKE-97 Diagnostika aseptické nekrozy hlavice pravého femoru při negativním RTG nálezu
03.05.2016
   
SKE-96 Třífázová celotělová scinti kostí prokázala čerstvou frakturu L pateře a žebra
30.12.2015
   
SKE-95 Náhodná diagnostika fluidothoraxu při 3 fázové celotělové scintigrafii kostí
30.12.2015
   
SKE-94 Ložisko vyklenující se z lopaty kosti kyčelní – osteochondrom?
30.12.2015
   
SKE-93 Třífázová celotělová scintigrafie skeletu přispěla k diagnostice spondylodiscitis
30.12.2015
   
SKE-92 Angiolipom nebo arteriovenózní malformace stehna
30.12.2015
   
SKE-91 Scintigrafie skeletu – tříselná kýla obsahující část močového měchýře
17.05.2015
   
SKE-90 Rychlá progrese mnohočetných kostních metastáz
10.03.2015
   
SKE-89 Scintigrafie skeletu – atypická depozice radiofarmaka v jaterních metastázách karcinomu prsu
28.01.2015
   
SKE-88 SPECT/CT vyšetření u karcinomu prostaty
28.01.2015
   
SKE-87 SPECT mozku preparátem Neuroscan u pacientky s Creutzfeldt-Jakobovu chorobu
20.12.2014
   
SKE-86 Scintigrafie skeletu - superscan
5.12.2014
   
SKE-85 Hemangiom obratlového těla
5.12.2014
   
SKE-84 Frontální interní hyperostóza
26.11.2014
   
SKE-83 Třífázová scintigrafie skeletu u pacienta s omrzlinami
26.11.2014
   
SKE-82 Diagnostika aseptické nekrózy hlavice pravého femoru metodou třífázové scintigrafie skeletu
7.10.2014
   
SKE-81 Netypická kompresivní fraktura L2 při scintigrafii kostí
21.2.2014
   
SKE-80 Třífázová scintigrafie skeletu umožnila diagnostiku mnohočetného myelomu
21.2.2014
   
SKE-79 Třífázová scintigrafie skeletu při diagnostice polyostotické formy fibrozní dysplazie kostí
21.2.2014
   
SKE-78 Třífázová scintigrafie skeletu při diagnostice kompresovních fraktur pateře, fraktury pánve a aneurysmatu arteria femoralis pravé dolní končetiny
10.9.2013
   
SKE-77 Diagnostika pyogenního granulomu pomocí 99mTc-MDP a 99mTc-Leukoscan
10.9.2013
   
SKE-76 Téměř úplná scintigrafická regrese mnohočetných kostních metastáz
30.04.2013
   
SKE-75 Sarkoidóza – scintigrafické hodnocení
30.04.2013
   
SKE-74 Sarkoidóza – hodnocení rozsahu postižení pomocí planární scintigrafie a fúze SPECT/CT
10.01.2013
   
SKE-73 Masivní metastatické postižení skeletu - kombinace scintigrafie skeletu a kostní dřeně
28.08.2012
   
SKE-72 Srovnání kostní scintigrafie se scintigrafií gallium citrátem při mnohočetném metastatickém postižení
04.05.2012
   
SKE-71 Kombinace scintigrafických vyšetření k potvrzení osteomyelitidy
04.05.2012
   
SKE-70 Přetrvávající zobrazení myokardu při scintigrafii skeletu
30.1.2012
   
SKE-69 Scintigrafický nález při sarkoidóze
10.6.2011
   
SKE-68 Galliová scintigrafie – pneumocystová pneumonie u syndromu získané imunodeficience
27.12.2010
   
SKE-67 Zánět talokrurálního kloubu a zánětlivé ložisko v břiše
04.08.2010
   
SKE-66 Hypertrofická osteoartropatie u pacienta s malobuněčným plicním karcinomem
26.03.2010
   
SKE-65 Osteosarkom
27.10.2009
   
SKE-64 Nekrosa hlavice femuru po úrazu
27.10.2009
   
SKE-63 Zánět talokrurálního kloubu
27.10.2009
   
SKE-62 Artritida kloubů prstu ruky
27.10.2009
   
SKE-61 Osteomyelitida talokrurálního kloubu – kombinace scintigrafie skeletu a scintigrafického vyšetření zánětu
27.10.2009
   
SKE-60 Zánětlivé uvolnění totální endoprotézy kolenního kloubu
30.07.2009
   
SKE-59 Potvrzení zánětu talokrurálního kloubu kombinací třífázové scintigrafie skeletu a scintigrafie značenými protilátkami proti granulocytům
30.07.2009
   
SKE-58 Kombinace třífázové scintigrafie skeletu a scintigrafie značenými protilátkami proti granulocytům při průkazu zánětu kolena
06.05.2009
   
SKE-57 Frontální hyperostóza
02.11.2008
   
SKE-56 Polyostotická forma fibrozní dysplazie
23.11.2007
   
SKE-55 Kombinace scintigrafie skeletu a kostní dřeně v detekci metastatického postižení
29.06.2007
   
SKE-54 Septický stav se septickým uvolněním endoprotézy kolenního kloubu a abscesy
29.06.2007
   
SKE-53 Osteomyelitida – diskrepance scintigrafických nálezů
20.04.2007
   
SKE-52 Scintigrafie skeletu a zobrazení myokardu
20.04.2007
   
SKE-51 Vymizení scintigrafického obrazu superscanu u pacienta s karcinomem prostaty
27.02.2007
   
SKE-50 Kombinace třífázové scintigrafie skeletu a scintigrafie značenými protilátkami proti granulocytům při průkazu osteomyelitidy
27.02.2007
   
SKE-49 Osteomyelitida holenní kosti
18.01.2007
   
SKE-48 Septické uvolnění endoprotézy kyčelního kloubu
18.01.2007
   
SKE-47 Osteomyelitida, kombinace třífázové scintigrafie skeletu a scintigrafie značenými protilátkami proti granulocytům
01.11.2006
   
SKE-46 Zobrazení prsu s tumorem při scintigrafii skeletu
18.05.2006
   
SKE-45 Spondylolýza - diagnostické možnosti, kazuistika
18.05.2006
   
SKE-44 Uvolňování endoprotézy kolenního kloubu, vyloučení zánětlivých komplikací
16.03.2006
   
SKE-43 Kolitida u pacienta s Hodgkinovou nemocí
25.01.2006
   
SKE-42 Morbus Legg-Calvé-Perthes (MLCP) - konzervativní přístup
23.10.2005
   
SKE-41 Fibrozní dysplazie
10.11.2005
   
SKE-40 Arteficiální „osteolytická” léze
04.10.2005
   
SKE-39 Zobrazení myokardu na scintigramu skeletu
05.08.2005
   
SKE-38 Náhodný nález kumulace značených granulocytů v ložisku M. Paget při scintigrafii značenou protilátkou - 99mTc Leukoscan
10.05.2005
   
SKE-37 Chronická osteomyelitida
08.04.2005
   
SKE-36 Detekce epidurálního abscesu Leukoscanem
03.05.2005
   
SKE-35 Syndrom diabetické nohy
10.05.2005
   
SKE-34 Scintigrafie skeletu – kostní Pagetova choroba
19.11.2004
   
SKE-33 Absces gluteální krajiny u pacienta s avaskulární nekrózou hlavice femoru
02.10.2003
   
SKE-32 Entezopatie s exostózou patní kosti v místě úponu Achillovy šlachy
02.10.2003
   
SKE-31 Reflexní sympatická dystrofie (Morbus Sudeck) dolní končetiny
02.10.2003
   
SKE-30 Celotělové SPECT vyšetření s třemi pozicemi lůžka
(program WB Tomo 3 Bed)

02.10.2003
   
SKE-29 Celotělové SPECT vyšetření u onkologických pacientů s podezřením na generalizaci primárního tumoru do skeletu
02.10.2003
   
SKE-28 Scintigrafické zobrazení spondylodiscitidy pomocí Leukoscanu
27.05.2003
   
SKE-27 Posttraumatická synovialitida
11.06.2002
   
SKE-26 Osteomyelitis, diagnostika pomocí LeukoScanu
11.06.2002
   
SKE-25 Zánětlivé uvolnění endoprotézy kolenního kloubu
03.12.2001
   
SKE-24 Vyšetření pomocí in vivo značených granulocytů LeukoScan
30.07.2001
   
SKE-23 Scintigrafie skeletu – progrese metastatického postižení
17.05.2001
   
SKE-22 Scintigrafický průkaz uvolňování endoprotézy
17.05.2001
   
SKE-21 Hypertrofická osteoarthropatie při dg. bronchogen. karcinomu
30.03.2001
   
SKE-20 Diagnostika metastáz ca prostaty
13.09.2000
   
SKE-19 Scintigrafie skeletu - M.Paget
22.02.2001
   
SKE-18

Scintigrafický průkaz osteomyelitidy
13.09.2000

   
SKE-17 Infekční uvolnění TEP kyčelního kloubu ověřené operační revizí
21.06.2000
   
SKE-16 Patela jako zdroj obtíží u pacientky po TEP kolenního kloubu
03.04.2000
   
SKE-15 Aseptické uvolnění kyčelní endoprotézy
03.04.2000
   
SKE-14 99mTc-HIG u pacientky s revmatoidní artritidou
03.04.2000 
   
SKE-13 Sledování aktivity revmatoidní artritidy pomocí 99mTc-HIG
27.07.2000
   
SKE-12 Fraktura člunkové kosti
21.06.2000
   
SKE-11 Reflexní sympatická dystrofie (M.Sudeck)
27.07.2000
   
SKE-10 SPECT vyšetření páteře umožňuje oddiferencovat maligní a nemaligní změny
17.03.2000 
   
SKE-9 SPECT u onkologického pacienta s bolestmi páteře - normální nález
17.03.2000
   
SKE-8 Generalizace primárního tumoru do skeletu
17.03.2000
   
SKE-7 Scintigrafie skeletu
22.02.2001
   
SKE-6 Mimokostní uptake 99mTc-HDP
31.05.2000
   
SKE-5 Syndrom mnohočetných exostos (osteochondromů)
31.05.2000
   
SKE-4 Vícečetné stressové fraktury, ageneze pravé ledviny
03.03.2000
   
SKE-3 Metabolická kostní choroba - osteomalacie
03.03.2000
   
SKE-2 Scintigrafie skeletu - Morbus Paget
19.01.2000
   
SKE-1 Třífázová scintigrafie skeletu - Mo Perthes
19.01.2000
Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software