KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 

Úvodní přehled

Klinická kapitola je souborem kazuistik z oblasti nukleární medicíny, připravených na pracovištích nukleární medicíny ČR. Informace v této části našich internetových stránek by měly sloužit k výměně zkušeností mezi pracovišti, prezentaci výsledků práce jednotlivých autorů a oddělení a v neposlední řadě i k ilustraci významu zobrazovacích metodik pro ostatní lékařské specializace. Samozřejmě, doplňuje také informace o jednotlivých výrobcích, uvedené v katalogu. 

Přehled kazuistik si neklade za cíl být souhrnným a úplným atlasem všech možností nukleární medicíny. U přijatých kazuistik není prováděna odborná korektura a za jejich správnost odpovídá autor. Jednotlivé kazuistiky nelze brát jako oficiální firemní doporučení ohledně metodiky, indikací apod. Při práci je vždy závazný Souhrn údajů o přípravku pro daný výrobek, dostupný v katalogu na našich stránkách.


Statistika

Datum poslední aktualizace: 13.05.2024
předchozí aktualizace: 15.03.2024

Databáze obsahuje celkem 855 kazuistik


Vyhledávání

Vyhledání kazuistiky podle názvu - možno zadat i část názvu kazuistiky.


 

 

Zobrazení kazuistik dle:

- autora   

- přípravku   

 


Nejnovější kazuistiky


KAR-77 Transthyretinová srdeční amyloidóza
13.05.2024
   
KAR-76 Scintigrafické potvrzení amyloidózy
13.05.2024
   
ONK-369 Neuroendokrinní tumor terminálního ilea, další progrese
15.03.2024
   
ONK-368 Neuroendokrinní tumor plíce, patologický scintigrafický nález
15.03.2024
   
KAR-75 Pozitivní scintigrafický nález u amyloidózy
15.03.2024
   
KAR-74 DPD scan u srdeční amyloidózy
15.03.2024
   
KAR-73 Scintigrafický průkaz amyloidózy
12.02.2024
   
SKE-147 Diabetická noha
12.02.2024
   
KAR-72 Suspektní srdeční amyloidóza
12.02.2024
   
PNE-70 Oboustranná plicní embolizace
07.12.2023
   
ONK-367 Neuroendokrinní tumor tenkého střeva s metastázami v játrech, uzlině, mezenteriu
07.12.2023
   
PNE-69 Arteficiální pseudohypoventilace a hypoperfuze jedné plíce
13.11.2023
   
GIT-27 Postcholecystektomický syndrom
06.10.2023
   
SKE-146 DIAGNOSTIKA SUDECKOVY ALGODYSTROFIE POMOCÍ TŘÍFÁZOVÉ SCINTIGRAFIE SKELETU
06.10.2023
   
SKE-145 Uvolnění TEP L kyčelního kloubu na 3D SPECT/CT
06.10.2023
   
SKE-144 ENCHONDROM NA DVOUFÁZOVÉM SPECT/CT
06.10.2023
   
SKE-143 Plantární fasciitida na dvoufázovém SPECT/CT
06.10.2023
   
END-69 Detekce adenomu levého dolního příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
06.10.2023
   
SKE-142 ČERSTVÁ KOMPRESIVNÍ FRAKTURA OBRATLOVÉHO TĚLA L2 NA DVOUFÁZOVÉM SPECT CT
31.08.2023
   
SKE-141 VÝZNAM BLOOD POOLU PRO ZPŘESNĚNÍ DIAGNÓZY NA SPECT/CT - určení přibližného stáří osteochondrálního defektu
31.08.2023
   
SKE-140 OBRAZ DRÁŽDĚNÍ ÚPONŮ SVALŮ NA OS AKROMIALE NA 3D SPECT/CT
31.08.2023
   
SKE-139 OSTEOID OSTEOM na dvoufázovém SPECT/CT
31.08.2023
   
END-68 Detekce dorzálně uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
31.08.2023
   
KAR-71 Srdeční amyloidóza prokázaná scintigraficky
31.08.2023
   
END-67 Detekce adenomu příštítného tělíska u pacientky s nejasným FCH PET/CT nálezem pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
21.07.2023
   
KAR-70 Scintigrafická detekce transthyretinové srdeční amyloidózy
21.07.2023
   
ONK-366 Neuroendokrinní nádor pankreatu s jaterní metastázou, stav při terapii
21.07.2023
   
ONK-365 Neuroendokrinní nádor duodena
21.07.2023
   
KAR-69 Určení místa destrukce a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 53leté ženy s autoimunní trombocytopenií před plánovanou splenektomií
21.07.2023
   
KAR-68 Náhodný nález zlomenin žeber a obratlového těla u 84letého pacienta vyšetřovaného pro kardiální selhání nejasné etiologie pomocí scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem
26.06.2023
   
ONK-364 Neuroendokrinní tumor kaudy pankreatu s uzlinovou metastázou, stav po exstirpaci metastázy
26.06.2023
   
KAR-67 Scintigrafická detekce srdeční amyloidózy
26.06.2023
   
KAR-66 Detekce transthyretinové srdeční amyloidózy
26.06.2023
   
KAR-65 Detekce srdeční amyloidózy
18.05.2023
   
KAR-64 Scintigrafická detekce amyloidózy
18.05.2023
   
KAR-63 Detekce amyloidózy
18.05.2023
   
KAR-62 Scintigrafie a amyloidóza
18.05.2023
   
KAR-61 99mTc-DPD scintigrafie
18.05.2023
   
ONK-363 Neuroendokrinní tumor kaudy pankreatu, nádorová duplicita
18.05.2023
   
ONK-360 Detekce feochromocytomu pomocí 123I-MIBG
18.05.2023
   
ONK-359 Detekce paragangliomu v dutině břišní
18.05.2023
   
KAR-60 Transthyretinová srdeční amyloidóza – scintigrafický průkaz
31.03.2023
   
ONK-362 Neuroendokrinní tumor z nejasného primárního zdroje s generalizací
31.03.2023
   
KAR-59 Amyloidóza a 99mTc-DPD scintigrafie
31.03.2023
   
SKE-138 WB SPECT/CT u karcinomu plic s osteolytickými metastázami
31.03.2023
   
SKE-137 WB SPECT-CT jako game changer ve skeletálním stagingu
31.03.2023
   
SKE-136 WB SPECT/CT skeletu jako game changer při onkologickém stagingu?
31.03.2023
   
KAR-58 99mTc-DPD scan u amyloidózy
31.03.2023
   
KAR-57 Transthyretinová srdeční amyloidóza a scintigrafie
31.03.2023
   
ONK-361 Neuroendokrinní nádor pankreatu s jaterní metastázou
31.03.2023
   
ONK-358 Mnohočetná ložiska neuroendokrinního tumoru v játrech
31.03.2023
   
PNE-68 Dušnost po infektu COVID-19 u pacienta s mnohočetným myelomem
31.03.2023
   
GIT-26 Splenóza
31.03.2023
   
PNE-67 Plicní embolie do obou plicních křídel
08.12.2022
   
PNE-66 Ventilační (ventilačně-perfuzní) scintigrafie plic s použitím zařízení na výrobu radioaktivního aerosolu 99mTc-DTPA – SmartVent
08.12.2022
   
ONK-357 Neuroendokrinní tumor kaudy pankreatu s uzlinovou metastázou
08.12.2022
   
END-66 Detekce adenomu příštítného tělíska u pacientky s hyperkalcémií pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
08.12.2022
   
ONK-356 Neuroendokrinní tumor Bauhinské chlopně
08.12.2022
   
END-65 Detekce adenomu příštítného tělíska u mladé ženy pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
08.12.2022
   
ONK-355 Mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumoru neznámé primární lokalizace
08.12.2022
   
SKE-135 Suspektní metastáza lebky a mozku
08.12.2022
   
SKE-134 Zánět levého kolenního kloubu
18.07.2022
   
ONK-354 Neuroendokrinní tumor slepého střeva
18.07.2022
   
KAR-56 Transthyretinová srdeční amyloidóza
18.07.2022
   
KAR-55 Detekce srdeční amyloidózy
18.07.2022
   
KAR-54 Scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem u 79letého muže s kardiálním selháním z nejasných příčin - průkaz ATTR amyloidózy
18.07.2022
   
KAR-53 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 70leté ženy s idiopatickou trombocytopenií před plánovanou splenektomií
18.07.2022
   
ONK-353 Neuroendokrinní tumor pankreatu bez generalizace
18.07.2022
   
ONK-352 Scintigrafický průkaz tympanojugulárního paragangliomu
18.07.2022
   
PNE-65 Kombinovaná plicní scintigrafie a plicní embolie
18.07.2022
   
PNE-64 Plicní embolie po infektu COVID-19
18.07.2022
   
KAR-52 Amyloidóza srdce a scintigrafie
18.07.2022
   
SKE-133 Podezření na chronický infekt štěpu v kanálu po plastice vazu
18.07.2022
   
PNE-63 Oboustranná plicní embolie po infektu COVID-19
18.07.2022
   
ONK-351 Neuroendokrinní tumor s metastázami v játrech, plíci, uzlině v mediastinu a žebrech, mírná progrese
18.07.2022
   
KAR-51 Trynsthyretinová amyloidóza srdce
18.07.2022
   
ONK-350 Neuroendokrinní tumor terminálního ilea a céka s generalizací do jater a uzlin
06.03.2022
   
ONK-349 Neuroendokrinní tumor žaludku s uzlinovou metastázou
06.03.2022
   
ONK-348 Neuroendokrinní tumor plíce s četnými kostními a plicními metastázami, progrese
06.03.2022
   
ONK-347 Neuroendokrinní tumor neznámé primární lokalizace s mnohočetnými metastázami
06.03.2022
   
ONK-346 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech, uzlinách, další progrese
06.03.2022
   
SKE-132 Prokázání únavové fraktury chodidla
06.03.2022
   
ONK-345 Neuroendokrinní tumor terminálního ilea, progrese
06.03.2022
   
ONK-344 Neuroendokrinní tumor pravé plíce s generalizací, progrese
06.03.2022
   
ONK-343 Neuroendokrinní tumor céka, appendixu, metastázy v mezenteriu a uzlinách, scintigrafické ložisko v oblasti pankreatu
09.11.2021
   
ONK-342 Karcinoid tlustého střeva s metastázami v játrech, uzlinách, mezenteriu
09.11.2021
   
ONK-341 Neuroendokrinní tumor ilea s metastázou v játrech a v mezogastriu
09.11.2021
   
ONK-340 Neuroendokrinní tumor pankreatu, stav po operaci, ložisko bez zvýšené denzity somatostatinových receptorů
09.11.2021
   
ONK-339 Neuroendokrinní tumor s metastázami v játrech, plíci, uzlině v mediastinu a žebru, kontrola po terapii
09.11.2021
   
KAR-50 Průkaz ATTR amyloidózy myokardu u 83leté ženy s kardiálním selháním z nejasných příčin pomocí scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem
09.11.2021
   
ONK-338 Zobrazení gastrinomu v.s. hlavě pankreatu u pacienta s recidivující vředovou chorobou gastroduodena pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
09.11.2021
   
END-64 Detekce adenomu příštítného tělíska při neprůkazném sonografickém vyšetření pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
09.11.2021
   
ONK-337 Primární hepatické neuroendokrinní tumory NET G2
24.06.2021
   
END-63 Potvrzení sonografického podezření na adenom příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
24.06.2021
   
KAR-49 Průkaz ATTR amyloidózy myokardu u 90letého muže s kardiálním selháním z nejasných příčin pomocí scintigrafie myokardu s 99mTc-butedronátem
24.06.2021
   
ONK-336 Neuroendokrinní tumor appendixu, ložisko v céku
24.06.2021
   
ONK-335 Neuroendokrinní tumor plíce a pankreatu
24.06.2021
   
ONK-334 Neuroendokrinní tumor plíce s četnými kostními a plicními metastázami
24.06.2021
   
SKE-131 Sériová fraktura žeber po kašli
24.06.2021
   
ONK-333 Neuroendokrinní tumor v gastrointestinálním traktu, suspektní recidiva
24.06.2021
   
ONK-332 Neuroendokrinní tumor ilea s mnohočetnými metastázami
24.06.2021
   
END-62 Ektopicky lokalizovaný adenom příštítného tělíska
24.06.2021
   
KAR-48 Scintigrafický průkaz srdeční amyloidózy
24.06.2021
   
SKE-130 Stav po osteomyelitidě stehenní kosti
24.06.2021
   
ONK-331 Neuroendokrinní tumor pankreatu s jaterními metastázami
24.06.2021
   
ONK-330 Autonomní adenom štítné žlázy a terapie 131I
24.06.2021
   
ONK-329 Inoperabilní neuroendokrinní tumor ledviny
30.04.2021
   
ONK-328 Neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými jaterními a plicními metastázami, mírná regrese
30.04.2021
   
ONK-327 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, progrese při pokračující terapii
30.04.2021
   
ONK-326 Neuroendokrinní tumor žaludku a duodena
30.04.2021
   
ONK-325 Neuroendokrinní tumor s metastázami v játrech, plíci a uzlině v mediastinu
30.04.2021
   
ONK-324 Neuroendokrinní tumor ilea a mesenteria, stacionární stav
30.04.2021
   
ONK-323 Neuroendokrinní tumor plíce s uzlinovými, kostními a plicní metastázou, susp. ve štítné žláze, možná nádorová duplicita v prsu
23.01.2021
   
ONK-322 Neuroendokrinní nádor plíce a papilární karcinom štítné žlázy
23.01.2021
   
ONK-321 Neuroendokrinní tumor pravé plíce s generalizací
23.01.2021
   
SKE-129 Oboustranná avaskulární nekróza hlavic stehenních kostí u pacienta po alogenní transplantaci kostní dřeně
23.01.2021
   
ONK-320 Průkaz primárního ložiska neuroendokrinního tumoru
23.01.2021
   
ONK-319 Neuroendokrinní nádor ilea s jaterními metastázami
14.12.2020
   
SKE-128 Neobvyklá difuzní akumulace osteotropního radiofarmaka v plicích a ve stěně žaludku
14.12.2020
   
ONK-318 Detekce ektopické tkáně štítné žlázy - průkaz strumy ovaria
14.12.2020
   
END-61 Detekce hyperfunkčního příštítného tělíska
14.12.2020
   
SKE-127 Artefakt při scinti kostí způsobený myomem dělohy
14.12.2020
   
ONK-317 Neuroendokrinní nádor terminálního ilea s generalizací do jater, progrese
14.12.2020
   
SKE-126 Průkaz zánětlivého ložiska značenými leukocyty
14.12.2020
   
SKE-125 Sepse se zdrojem v infikované TEP pravého kyčle s mnohočetnou septickou embolizací plic
14.12.2020
   
ONK-316 Neuroendokrinní tumor levé plíce s četnými metastázami
14.12.2020
   
PNE-62 Pneumothorax a fluidothorax
14.12.2020
   
SKE-124 Osteomyelitida patní kosti
14.12.2020
   
ONK-315 Neuroendokrinní tumor neznámé lokalizace s četnými metastázami jater a v mezenteriu
14.12.2020
   
SKE-123 Močový měchýř v inguinální hernii zjištěný při scintigrafii skeletu
14.12.2020
   
KAR-47 Určení místa destrukce a poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 50leté ženy s autoimunní trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomii
14.12.2020
   
ONK-314 Neuroendokrinní tumor mezi pankreatem a duodenem, kontrolní vyšetření
14.12.2020
   
KAR-46 Určení místa destrukce a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 60letého muže s idiopatickou trombocytopenií před plánovanou splenektomií
30.07.2020
   
ONK-313 Neuroendokrinní tumor ledviny s metastázami v lymfatických uzlinách, progrese v játrech, skeletu
30.07.2020
   
ONK-312 Neuroendokrinní tumor a adenokarcinom pankreatu s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami, stacionární stav při terapii analogy sandostatinu
30.07.2020
   
ONK-311 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině, mírná regrese
30.07.2020
   
SKE-122 Scintigrafie skeletu a neosifikující fibromy
30.07.2020
   
SKE-121 Entezopatie Achillovy šlachy
30.07.2020
   
NEF-49 Destrukce ledviny pyelonefritidou s hydronefrózou
30.07.2020
   
ONK-310 Neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými jaterními a plicními metastázami, kontrolní vyšetření
30.07.2020
   
ONK-309 Neuroendokrinní tumor plíce s uzlinovými, kostními a plicní metastázou, susp. ve štítné žláze, progrese
30.07.2020
   
PNE-61 V/P plicní sken v diagnostice masivní plicní embolie
30.07.2020
   
KAR-45 Kazuistiky DPD scintigrafie u srdečního postižení TTR amyloidózou
09.05.2020
   
PNE-60 Spontánní pneumothorax zjištěný při perfuzně ventilační scinti plic
09.05.2020
   
KAR-44 Srdeční amyloidóza
09.05.2020
   
ONK-308 Neuroendokrinní tumor s metastázami v játrech a pravděpodobným primárním tumorem v mezogastriu
09.05.2020
   
ONK-307 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými jaterními metastázami bez zjištění primárního nádoru, kontrolní vyšetření
09.05.2020
   
KAR-43 Amyloidóza srdce
09.05.2020
   
ONK-306 Neuroendokrinní nádor mezenteria mezogastria
09.05.2020
   
ONK-305 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, při terapii progrese v podkoží
09.05.2020
   
END-60 Detekce rozsáhlého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
09.05.2020
   
ONK-304 Neuroendokrinní tumor v gastrointestinálním traktu, kontrolní vyšetření po operaci
09.05.2020
   
ONK-303 Neuroendokrinní nádor rekta s mnohočetnými metastázami
09.05.2020
   
ONK-302 Neuroendokrinní tumor plíce s uzlinovou a jaterní metastázou
09.05.2020
   
SKE-120 Podezření na osteitis pubis při kostní scintigrafii
09.05.2020
   
SKE-119 Scintigrafie skeletu a retroperitoneální masa
09.05.2020
   
PNE-59 Oboustranná plicní embolizace při negativním RTG hrudníku
09.01.2020
   
PNE-58 Rezidua po proběhlých oboustranných plicních emboliích
09.01.2020
   
SKE-118 Akutní sakroileitida diagnostikovaná třífázovou scintigrafií skeletu
09.01.2020
   
ONK-301 Neuroendokrinní tumor plíce s uzlinovými a suspektními kostními metastázami
09.01.2020
   
SKE-117 Tenisový loket - radiální epikondylitida
09.01.2020
   
KAR-42 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 33leté ženy s autoimunní trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
09.01.2020
   
ONK-300 Neuroendokrinní tumor antra žaludku
09.01.2020
   
PNE-57 Perfuzně ventilační scintigrafie plic odhalila tu plic při negativním RTG hrudníku
21.10.2019
   
SKE-116 Syndrom tibiální hrany - shin splints
21.10.2019
   
ONK-299 Neuroendokrinní tumor žaludku, kontrola po biopsiích
21.10.2019
   
ONK-298 Neuroendokrinní tumor a adenokarcinom pankreatu s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami
21.10.2019
   
END-59 Kombinované scintigrafické vyšetření příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
21.10.2019
   
END-58 Scintigrafická detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
04.07.2019
   
ONK-297 Neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými jaterními a plicními metastázami
04.07.2019
   
END-57 Scintigrafické potvrzení sonograficky zjištěné patologie příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT
04.07.2019
   
ONK-296 Žaludeční karcinoid s metastázami, mírná regrese nálezu
04.07.2019
   
ONK-295 Neuroendokrinní tumor mezi pankreatem a duodenem
04.07.2019
   
ONK-294 Neuroendokrinní tumor ledviny s metastázami v lymfatických uzlinách, kontrolní vyšetření při terapii
04.07.2019
   
KAR-41 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 69leté ženy s idiopatickou trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
23.05.2019
   
KAR-40 Určení místa destrukce a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 36letého muže s chronickou refrakterní autoimunní trombocytopenií před plánovanou splenektomii
23.05.2019
   
ONK-293 Generalizovaný neuroendokrinní tumor s metastázami ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách, další kontrolní vyšetření
23.05.2019
   
ONK-292 Neuroendokrinní tumor céka, metastázy v játrech, na peritoneu a bránici, scintigrafická kontrola po stereotaktické radioterapii
23.05.2019
   
ONK-291 Karcinoid plic u nemocného s maligním lymfomem, stacionární stav po léčbě kybernetickým nožem
23.05.2019
   
ONK-290 Neuroendokrinní nádor appendixu s metastázou v pankreatu nebo lymfatické uzlině
13.05.2019
   
ONK-289 Neuroendokrinní tumor hlavy pankreatu s metastázami, kontrolní vyšetření
13.05.2019
   
ONK-288 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, hodnocení efektu terapie
13.05.2019
   
SKE-115 Scintigrafie skeletu, nespecifická akumulace radiofarmaka v prsu
13.05.2019
   
ONK-287 Neuroendokrinní tumor plic, nespecifický scintigrafický nález
13.05.2019
   
ONK-286 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině, další progrese
13.05.2019
   
NEU-36 Porucha perfuze pravé mozkové hemisféry
16.04.2019
   
ONK-285 Neuroendokrinní tumor kaudy pankreatu s četnými metastázami ve skeletu a játrech
16.04.2019
   
ONK-284 Neuroendokrinní nádor ilea s metastázami v játrech a pankreatu
16.04.2019
   
ONK-283 Neuroendokrinní tumor v gastrointestinálním traktu
16.04.2019
   
GIT-25 Dynamická scintigrafie slinných žláz s 99mTc pertechnetátem
05.02.2019
   
ONK-282 Neuroendokrinní nádor terminálního ilea s generalizací do jater
05.02.2019
   
ONK-281 Karcinoid plic u nemocného s maligním lymfomem, kontrolní vyšetření
05.02.2019
   
PNE-56 Ventilačně-perfúzní sken v diagnostice TEN
05.02.2019
   
END-56 Průkaz adenomu příštítného tělíska
05.02.2019
   
ONK-280 Neuroendokrinní tumor v gastrointestinálním traktu
05.02.2019
   
ONK-279 Generalizovaný plicní tumor
05.02.2019
   
END-55 Adenom levého dolního příštitného tělíska
05.02.2019
   
ONK-278 Neuroendokrinní tumor plic s plicní diseminací
05.02.2019
   
ONK-277 Plicní embolie při CA pravé plíce
21.01.2019
   
ONK-276 Generalizovaný neuroendokrinní tumor s metastázami ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách, kontrolní vyšetření
21.01.2019
   
SKE-114 Solitární osteolytická meta do skeletu při CA plic
21.01.2019
   
NEU-35 Suspektní nazální likvorea, normální nález při radionuklidové cisternografii
21.01.2019
   
ONK-275 Neuroendokrinní tumor terminálního ilea
21.01.2019
   
ONK-274 Neuroendokrinní tumor céka, metastázy v játrech, na peritoneu a bránici
21.01.2019
   
ONK-273 Zobrazení jaterní metastázy na scintigrafii skeletu
21.01.2019
   
ONK-272 Neuroendokrinní tumor ledviny s metastázami v lymfatických uzlinách
21.01.2019
   
SKE-113 Scintigrafie skeletu, pooperační změny v prsu
21.01.2019
   
END-54 Rozsáhlý adenom příštítného tělíska detekovaný pomocí Tc-MIBI
19.10.2018
   
KAR-39 Stanovení poločasu přežívání dárcovských trombocytů označených pomocí 111In-oxinátu u 34leté ženy s idiopatickou trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
19.10.2018
   
SKE-112 SPECT/CT v diagnostice osteochondrálního defektu
19.10.2018
   
SKE-111 SPECT/CT diagnostika poúrazové disekující osteochondrózy tibie
19.10.2018
   
SKE-110 Disekující osteochondróza, stádium 3
19.10.2018
   
ONK-271 Neuroendokrinní tumor ilea a mesenteria
19.10.2018
   
ONK-270 Neuroendokrinní tumor tenkého střeva s prorůstáním do okolí
19.10.2018
   
ONK-269 Neuroendokrinní tumor hlavy pankreatu s metastázami
19.10.2018
   
KAR-38 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 62letého muže s idiopatickou trombocytopenickou purpurou a zvážení přínosu plánované splenektomie
24.07.2018
   
END-53 Adenom příštítného tělíska
24.07.2018
   
ONK-268 Neuroendokrinní tumor terminálního ilea s jaterní a uzlinovými metastázami
24.07.2018
   
ONK-267 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, stacionární stav při terapii
24.07.2018
   
ONK-266 Recidiva Grawitzova tumoru akumulující oxidronát
24.07.2018
   
ONK-265 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru, následná recidiva
23.05.2018
   
ONK-264 Neuroendokrinní tumor žaludku
23.05.2018
   
ONK-263 Generalizovaný neuroendokrinní tumor s metastázami ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách
23.05.2018
   
END-52 Učebnicový příklad scintigrafické detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí Tc-MIBI
23.05.2018
   
END-51 Další potvrzení důležitosti provedení SPECT při detekci patologicky změněného příštítného tělíska
5.3.2018
   
SKE-109 Scintigrafie kosti přispěla k dg TU vycházejícího z měkkých tkání
5.3.2018
   
PNE-55 Oboustranná plicní embolie, kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie, hybridní zobrazení SPECT/CT
5.3.2018
   
ONK-262 Metastatický neuroendokrinní nádor
5.3.2018
   
SKE-108 Difuzní uptake 99mTc-HDP v játrech jako náhodný nález při kostní scintigrafii
30.01.2018
   
ONK-261 Karcinoid céka s jaterní metastázou, progrese
30.01.2018
   
SKE-107 Nukleární medicína v podiatrii
20.12.2017
   
SKE-106 Morbus Pierson
20.12.2017
   
GIT-24 Detekce viability regenerátů implantovaných autologních částí sleziny po traumatu
20.12.2017
   
PNE-54 Čerstvá levostranná plicní embolie
20.12.2017
   
ONK-260 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými jaterními metastázami bez zjištění primárního nádoru
20.12.2017
   
ONK-259 Inoperabilní metastazující neuroendokrinní tumor konečníku
20.12.2017
   
ONK-258 Neuroendokrinní tumor ilea s jaterními metastázami
20.12.2017
   
ONK-257 Karcinoid plic s jaterními metastázami
20.12.2017
   
END-50 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska metodami nukleární medicíny při pozitivní rodinné anamnéze
20.12.2017
   
END-49 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí hybridní scintigrafie SPECT/ldCT
15.09.2017
   
SKE-105 Chondrosarkom patní kosti – scintigrafie skeletu, hybridní zobrazení SPECT/CT
15.09.2017
   
PNE-53 Pneumonektomie – kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic
15.09.2017
   
ONK-256 Neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými metastázami v játrech a skeletu
15.09.2017
   
ONK-255 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, další progrese při druhém kontrolním scintigrafickém vyšetření
21.06.2017
   
ONK-254 Generalizovaný neuroendokrinní tumor neznámé lokalizace
21.06.2017
   
ONK-253 Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami, další progrese
21.06.2017
   
KAR-37 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 44letého může s imunitní trombocytopenickou purpurou při m. Crohn před plánovanou splenektomií
21.06.2017
   
END-48 Přínos hybridního SPECT/ldCT při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska
21.06.2017
   
KAR-36 Pátrání po akcesorní slezině u 43leté pacientky po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu
21.03.2017
   
END-47 Adenom příštítného tělíska-potvrzení nejednoznačného nálezu sonografického
21.03.2017
   
ONK-252 Žaludeční karcinoid s metastázami, progrese nálezu
21.03.2017
   
ONK-251 Generalizovaný karcinoid rekta s metastázami v játrech, presakrálně a v žebru, progrese
21.03.2017
   
ONK-250 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině – mírná progrese
21.03.2017
   
ONK-249 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, mírná progrese při kontrolním scintigrafickém vyšetření Octreoscanem
09.02.2017
   
ONK-248 Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny, další progrese metastatického postižení
09.02.2017
   
ONK-247 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru
09.02.2017
   
ONK-246 Generalizovaný neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými metastázami v játrech a uzlinách
02.01.2017
   
ONK-245 Metastazující neuroendokrinní tumor tenkého střeva
02.01.2017
   
SKE-104 Atypický LS syndrom jako projev morbus Paget
30.12.2016
   
SKE-103 Fraktura kotníku
30.12.2016
   
SKE-102 Přínos kostní scintigrafie a SPECT/low dose CT vyšetření pro určení stagingu zhoubného novotvaru měkkých tkání levé dolní končetiny
30.12.2016
   
SKE-101 Třífázová scintigrafie skeletu u pacienta s endoprotézami II. až V. metakarpofalangeálního kloubu oboustranně
30.12.2016
   
ONK-244 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru
30.12.2016
   
SKE-100 Solitární meta do skeletu jako atypický LI syndrom
19.12.2016
   
SKE-99 Morbus Paget na třífázové scintigrafii skeletu
19.12.2016
   
ONK-243 Generalizovaný neuroendokrinní tumor jejuna a ilea
19.12.2016
   
ONK-242 Neuroendokrinní tumor střeva s metastázou v lymfatické uzlině na paži
19.12.2016
   
ONK-241 Možnost falešně pozitivního nálezu po aplikaci 111 In pentetreotidu (OctreoScan) v místech po chirurgické intervenci – dvě kasuistiky
19.12.2016
   
ONK-240 Inoperabilní endokrinní tumor mesenteria
19.12.2016
   
ONK-239 Diagnostika neuroendokrinního tumoru pankreatu pomocí dvou modalit – OctreoScan SPECT/low dose CT a FDG PET/CT
19.12.2016
   
ONK-238 Nádorová duplicita – diferencovaný karcinom štítné žlázy a chronická lymfatická leukémie
28.07.2016
   
ONK-237 Bronchogenní karcinoid
28.07.2016
   
END-46 Hyperparathyreóza, kombinace časného vyšetření SPECT a pozdního zobrazení SPECT/CT
28.07.2016
   
KAR-35 Pátrání po splenunkule u 62letého pacienta po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu
26.05.2016
   
END-45 Masivní adenom příštítného tělíska u muže s renálním selháním detekovaný pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
26.05.2016
   
ONK-236 Neuroendokrinní nádor thymu s plicními a uzlinovými metastázami
26.05.2016
   
ONK-235 Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami, progrese nálezu
26.05.2016
   
ONK-234 Karcinoid ileocekální s jaterními metastázami
26.05.2016
   
KAR-34 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 52letého muže s idiopatickou trombocytopenickou purpurou před plánovanou splenektomií
03.05.2016
   
ONK-233 Generalizovaný karcinoid do skeletu a jater
03.05.2016
   
ONK-232 Karcinoid v oblasti GIT
03.05.2016
   
ONK-231 Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách
03.05.2016
   
SKE-98 Postupný vývoj osteolytické kostní metastázy
03.05.2016
   
SKE-97 Diagnostika aseptické nekrozy hlavice pravého femoru při negativním RTG nálezu
03.05.2016
   
END-44 Přínos hybridního zobrazení při kontrolním vyšetření susp. adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
03.05.2016
   
END-43 Hypoechogenní útvar v nadklíčku vpravo při sonografii = adenom příštítného tělíska detekovaný scintigrafií pomocí 99mTc-MIBI
03.05.2016
   
END-42 Přínos scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI při potvrzení sonograficky zjištěné patologie příštítného tělíska
03.05.2016
   
PNE-52 Chronická obstrukční plicní nemoc a čerstvá oboustranná plicní embolie
03.05.2016
   
PNE-51 Obraz těžšího bulozního emphysemu a stavu po TEN ad pulm oboustranně na ventilačně - perfusním scanu
03.05.2016
   
PNE-50 Čerstvá oboustranná plicní embolie, kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic
03.05.2016
   
SKE-96 Třífázová celotělová scinti kostí prokázala čerstvou frakturu L pateře a žebra
30.12.2015
   
SKE-95 Náhodná diagnostika fluidothoraxu při 3 fázové celotělové scintigrafii kostí
30.12.2015
   
SKE-94 Ložisko vyklenující se z lopaty kosti kyčelní – osteochondrom?
30.12.2015
   
SKE-93 Třífázová celotělová scintigrafie skeletu přispěla k diagnostice spondylodiscitis
30.12.2015
   
SKE-92 Angiolipom nebo arteriovenózní malformace stehna
30.12.2015
   
ONK-230 Generalizovaný karcinoid rekta s metastázami v játrech, presakrálně a v žebru
30.12.2015
   
ONK-229 Generalizovaný karcinoid tenkého střeva
30.12.2015
   
ONK-228 Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými metastázami v játrech, skeletu, uzlině
30.12.2015
   
KAR-33 Pátrání po splenunkule u 62letého pacienta po splenektomii pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru a stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu
30.12.2015
   
END-41 Scintigrafie příštítných tělísek pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u pacientky s izolovanou hyperkalcémií a suspekcí na adenom příštítného tělíska
30.12.2015
   
END-40 Přínos hybridního vyšetření SPECT/CT při scintigrafické (99mTc-MIBI) lokalizaci atypicky uloženého adenomu příštítného tělíska
29.09.2015
   
END-39 Diferenciální diagnostika nejednoznačného sonografického nálezu pomocí scintigrafie příštítných tělísek (99mTc-MIBI)-zbytek laloku po TTE či adenom PT?
29.09.2015
   
NEF-48 Velká ledvinná cysta
29.09.2015
   
NEU-34 Chronická rhinitida nebo likvorea?
29.9.2015
   
ONK-227 Gastrinom s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami – scintigrafie skeletu
29.09.2015
   
ONK-226 Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny, progrese metastatického postižení
29.09.2015
   
ONK-225 Neuroendokrinní tumor s četnými uzlinovými metastázami
29.09.2015
   
PNE-49 Masivní TEN ad pulm na perfusním scanu plic
29.09.2015
   
PNE-48 Pleuropnemonie na ventilačně perfusním scanu
29.09.2015
   
SKE-91 Scintigrafie skeletu – tříselná kýla obsahující část močového měchýře
17.05.2015
   
ONK-224 Jaterní metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé lokalizace – kontrolní vyšetření Octreoscanem
17.05.2015
   
END-38 „Učebnicový“ příklad detekce a lokalizace adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
17.05.2015
   
END-37 Scintigrafická lokalizace adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u mladé pacientky s hyperparathyreózou
05.05.2015
   
NEF-47 Cysta nebo tumor ledviny
05.05.2015
   
ONK-223 Insulinom
05.05.2015
   
ONK-222 Nádorová duplicita, metastatický karcinoid
05.05.2015
   
END-36 Lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u pacientky s pozitivní rodinnou anamnézou hyperparathyreózy
16.03.2015
   
ONK-221 Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami
16.03.2015
   
ONK-220 Karcinoid plic u nemocného s maligním lymfomem
16.03.2015
   
ONK-219 Metastatický neuroendokrinní tumor
16.03.2015
   
ONK-218 Detekce recidivy neuroendokrinního karcinomu pankreatu u 52leté pacientky s elevací sérové hladiny chromograninu A pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů doplněné o hybridní SPECT/CT
16.03.2015
   
ONK-217 Karcinoid ilea s metastázami v játrech a omentu
10.03.2015
   
END-35 Dva adenomy příštítných tělísek
10.03.2015
   
SKE-90 Rychlá progrese mnohočetných kostních metastáz
10.03.2015
   
SKE-89 Scintigrafie skeletu – atypická depozice radiofarmaka v jaterních metastázách karcinomu prsu
28.01.2015
   
SKE-88 SPECT/CT vyšetření u karcinomu prostaty
28.01.2015
   
NEF-46 Akutní pyelonefritida
28.01.2015
   
NEF-45 Scintigrafický průkaz akutní pyelonefritidy
28.01.2015
   
SKE-87 SPECT mozku preparátem Neuroscan u pacientky s Creutzfeldt-Jakobovu chorobu
20.12.2014
   
PNE-47 Akutní plicní embolie oboustranně
20.12.2014
   
ONK-216 Od boreliózy ke karcinoidu
20.12.2014
   
SKE-86 Scintigrafie skeletu - superscan
5.12.2014
   
SKE-85 Hemangiom obratlového těla
5.12.2014
   
ONK-215 Neuroendokrinní karcinom s paketem krčních uzlin bez zjištěného primárního ložiska
5.12.2014
   
ONK-214 Gastrinom s mnohočetnými jaterními, kostními a uzlinovými metastázami
5.12.2014
   
END-34 Přínos metodiky SPECT/CT při detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
26.11.2014
   
END-33 Detekce a přesná lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT u pacientky s pozitivní rodinnou anamnézou adenomu příštítného tělíska
26.11.2014
   
END-32 Detekce a lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
26.11.2014
   
ONK-213 Karcinoid tenkého střeva s jaterní metastázou
26.11.2014
   
ONK-212 Pararektální karcinoid s jaterními a kostními metastázami – kontrolní scintigrafické vyšetření
26.11.2014
   
ONK-211 Neuroendokrinní tumor plic
26.11.2014
   
ONK-210 Vyšetření přípravkem Octreoscan u polymorbidní pacientky s nádorovou triplicitou
26.11.2014
   
SKE-84 Frontální interní hyperostóza
26.11.2014
   
SKE-83 Třífázová scintigrafie skeletu u pacienta s omrzlinami
26.11.2014
   
SKE-82 Diagnostika aseptické nekrózy hlavice pravého femoru metodou třífázové scintigrafie skeletu
7.10.2014
   
PNE-46 Recidivující oboustranná plicní embolizace u onkologické pacientky
7.10.2014
   
PNE-45 Patologický nález na kombinované perfuzní a ventilační scintigrafii plic při dilatační kardiomyopatii a ICHS
7.10.2014
   
KAR-32 Určení místa destrukce a poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 30leté ženy idiopatickou trombocytopenickou purpurou
7.10.2013
   
END-31 Detekce a přesná lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
7.10.2014
   
ONK-209 Plicní karcinoid s jaterními metastázami
7.10.2014
   
ONK-208 Karcinom prsu, recidiva v axilární uzlině
18.8.2014
   
ONK-207 Karcinoid appendixu s metastázou, normalizace scintigrafického nálezu po operaci
18.8.2014
   
END-30 Lokalizace patologicky postiženého příštítného tělíska při negativním sonografickém vyšetření pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
18.8.2014
   
END-29 Potvrzení sonografického nálezu patologicky změněného příštítného tělíska u pacientky se susp. primární hyperparathyreózou pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
18.8.2014
   
END-28 Potvrzení sonografického nálezu patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
18.8.2014
   
END-27 Kongenitální hypothyreoza při dystopické malé žláze
18.8.2014
   
END-26 Kongenitální hypothyreoza při velké štítné žláze
18.8.2014
   
GIT-23 Cholescintigrafie
21.2.2014
   
ONK-206 Konstelace nálezů FDG PET/CT a vyšetření Octreoscanem při neuroendokrinním tumoru ilea a appendixu u polymorbidního nemocného
21.2.2014
   
ONK-205 Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 60letého může s autoimunní bicytopenií před plánovanou splenektomii
21.2.2014
   
ONK-204 Recidiva karcinoidu appendixu
21.2.2014
   
ONK-203 Scintigrafie krvácení do GIT
21.2.2014
   
PNE-44 Čerstvá jednostranná plicní embolie u mladé ženy
21.2.2014
   
PNE-43 Jednostranná čerstvá plicní embolie
21.2.2014
   
SKE-81 Netypická kompresivní fraktura L2 při scintigrafii kostí
21.2.2014
   
SKE-80 Třífázová scintigrafie skeletu umožnila diagnostiku mnohočetného myelomu
21.2.2014
   
SKE-79 Třífázová scintigrafie skeletu při diagnostice polyostotické formy fibrozní dysplazie kostí
21.2.2014
   
END-25 Atypická distribuce 131I při Dg-WB scintigrafii
21.2.2014
   
GIT-22 Scintigrafie krvácení do GIT
17.1.2014
   
END-24 Tumor příštítných tělísek s hyperparatyreózou
17.1.2014
   
ONK-202 Střevní karcinoid s jaterní metastázou a patologickým nálezem ve štítné žláze
17.1.2014
   
NEU-33 Aperfúze mozku osmileté dívky
17.1.2014
   
END-23 Scintigrafická lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT u pacientky s hyperparathyreózou
11.10.2013
   
END-22 Detekce patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
11.10.2013
   
ONK-201 Karcinoid ilea se sekundárním ložiskem v mesenteriu
11.10.2013
   
ONK-200 Potvrzení metastáz i primární lokalizace neuroendokrinního karcinomu tenkého střeva pomocí preparátu 111In-OctreoScan
11.10.2013
   
KAR-31 Reverzibilní ischemie myokardu s přechodnou ischemickou dilatací levé komory srdeční (LKS) po zátěži
10.9.2013
   
SKE-78 Třífázová scintigrafie skeletu při diagnostice kompresovních fraktur pateře, fraktury pánve a aneurysmatu arteria femoralis pravé dolní končetiny
10.9.2013
   
SKE-77 Diagnostika pyogenního granulomu pomocí 99mTc-MDP a 99mTc-Leukoscan
10.9.2013
   
PNE-42 Oboustranná plicní embolizace v kombinaci s pneumonií
10.9.2013
   
ONK-199 Karcinoid tenkého střeva se sekundárním ložiskem v mesenteriu a pravděpodobným postižením pankreatu
10.9.2013
   
ONK-198 Dlouhodobé sledování metastázy ACTH-produkujícího plicního neuroendokrinního tumoru pomocí přípravu Octreoscan
10.9.2013
   
END-21 Potvrzení lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
22.7.2013
   
END-20 Lokalizace v mediastinu uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT
22.7.2013
   
ONK-197 Plicní karcinoid nebo malobuněčný karcinom plic
22.7.2013
   
ONK-196 Jaterní metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé lokalizace
22.7.2013
   
ONK-195 SPECT/low dose CT detekce metastázy karcinoidu jejuna v retroperitoneální lymfatické uzlině
22.7.2013
   
ONK-194 Potvrzení lokalizace feochromocytomu levé nadledviny pomocí 123-I-MIBG SPECT/CT
22.7.2013
   
ONK-193 Zobrazení metastázy karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu pomocí post-terapeutické celotělové scintigrafie a SPECT/low dose CT
22.7.2013
   
ONK-192 Žaludeční karcinoid s metastázou
5.6.2013
   
ONK-191 Pararektální karcinoid s jaterními a kostními metastázami
5.6.2013
   
ONK-190 Karcinoid neznámé primární lokalizace s četnými jaterními a kostními metastázami
5.6.2013
   
ONK-189 Karcinoid céka s jaterní metastázou
5.6.2013
   
ONK-188 Scintigrafie skeletu - zobrazení inoperabilního tumoru prsu
30.04.2013
   
ONK-187 Obrovský karcinoid jater s mnohočetnými kostními metastázami
30.04.2013
   
ONK-186 Falešně pozitivní nález při vyšetření preparátem 111In-OctreoScan
30.04.2013
   
SKE-76 Téměř úplná scintigrafická regrese mnohočetných kostních metastáz
30.04.2013
   
SKE-75 Sarkoidóza – scintigrafické hodnocení
30.04.2013
   
ONK-185 Karcinoid pankreatu s četnými jaterními metastázami – progrese nálezu
10.04.2013
   
ONK-184 Karcinoid s jaterními metastázami – progrese nálezu
10.04.2013
   
ONK-183 Karcinoid s jaterními metastázami
10.04.2013
   
ONK-182 Progrese bizarní metastázy v kosti a měkkých tkáních stehna
10.04.2013
   
ONK-181 Osteolytická léze sterna
10.04.2013
   
NEF-44 Stanovení relativní funkce pravé ledviny u pacienta po opakovaných pyeloplastikách pro stenózu pyeloureterálního přechodu pomocí scintigrafie s 99mTc-DMSA
10.04.2013
   
NEF-43 Jizvy po pyelonefritidách u chlapce s recidivujícími infekcemi močových cest
10.04.2013
   
NEF-42 Akutní pyelonefritida s abscesem v distální části pravé ledviny
10.04.2013
   
NEF-41 Hodnocení funkce hydronefroticky změněné horní moiety ren duplex vlevo s výraznou redukcí parenchymu
10.04.2013
   
PNE-41 Perfusní a ventilační scintigrafie plic a diagnostika srdečního zkratu
10.04.2013
   
END-19 Detekce vícečetného adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
10.4.2012
   
END-18 Lokalizace sonograficky neprůkazného adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
10.4.2012
   
END-17 Lokalizace masivního adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
10.4.2012
   
KAR-30 Hyperplázie příštítného tělíska detekovaná pomocí 99mTc-MIBI
12.2.2013
   
KAR-29 Záchyt patologicky změněného příštítného tělíska u pacientky s hyperparathyreózou a normokalcémií pomocí 99mTc-MIBI
12.2.2013
   
KAR-28 Lokalizace atypicky uloženého adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI
12.2.2013
   
ONK-180 Generalizace karcinoidu neznámé primární lokalizace detekovaná pomocí preparátu 111In-OctreoScan
10.01.2013
   
ONK-179 Potvrzení diagnózy karcinoidu slinivky břišní pomocí preparátu 111In-OctreoScan
10.01.2013
   
ONK-178 Detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu těla pankreatu pomocí preparátu 111In-OctreoScan
10.01.2013
   
ONK-177 Nádorová duplicita, vyšetření Octreoscanem
10.01.2013
   
ONK-176 Inoperabilní plicní karcinoid
10.01.2013
   
ONK-175 Neuroendokrinní tumor céka
10.01.2013
   
ONK-174 Karcinoid terminálního ilea s jaterní metastázou
10.01.2013
   
SKE-74 Sarkoidóza – hodnocení rozsahu postižení pomocí planární scintigrafie a fúze SPECT/CT
10.01.2013
   
NEF-40 Hydronefróza pravé ledviny – stanovení relativní funkce pomocí scintigrafie s 99mTc-DMSA u 70leté pacientky
10.01.2013
   
NEF-39 Posouzení funkce hydronefroticky změněné horní moiety ren duplex vpravo
10.01.2013
   
NEF-38 Zobrazení jizvy po akutní pyelonefritidě pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA u dívky s pozitivní anamnézou vesikoureterálního refluxu IV. stupně vlevo
10.01.2013
   
NEF-37 Multicystická dysplázie pravé ledviny
10.01.2013
   
NEF-36 Ageneza ledviny
04.05.2012
   
GIT-21 Krvácení do GIT u 80 leté polymorbidní pacientky
10.1.2013
   
SKE-73 Masivní metastatické postižení skeletu - kombinace scintigrafie skeletu a kostní dřeně
28.08.2012
   
ONK-173 Plicní karcinoid bez metastáz – scintigrafie předoperačně
28.08.2012
   
ONK-172 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterní metastázou – regrese po chemoembolizaci
28.08.2012
   
ONK-171 Neuroendokrinní tumor nejasné primární lokalizace s četnými jaterními a uzlinovými metastázami
28.08.2012
   
ONK-170 Invazivně rostoucí karcinoid pravděpobně tymického původu
28.08.2012
   
ONK-169 Metastazující karcinoid jako duplicitní tumor
04.05.2012
   
ONK-168 Obrovská jaterní metastáza s cystou nebo vzácný primární jaterní karcinoid
04.05.2012
   
KAR-27 Opakované vyšetření regurgitační frakce levé komory – výrazné zhoršení nálezu
04.05.2012
   
SKE-72 Srovnání kostní scintigrafie se scintigrafií gallium citrátem při mnohočetném metastatickém postižení
04.05.2012
   
SKE-71 Kombinace scintigrafických vyšetření k potvrzení osteomyelitidy
04.05.2012
   
PNE-40 Význam plicní scintigrafie pro hodnocení efektu terapie embolie do plic
04.05.2012
   
PNE-39 Oboustranná plicní embolizace u mladé ženy, rizikový faktor kontracepce
04.05.2012
   
PNE-38 Kombinovaná scintigrafie plic – akutní bronchitida nebo plicní embolie?
04.05.2012
   
PNE-37 Plicní embolizace, pravděpodobně oboustranná - kombinace plicní perfuzní a ventilační scintigrafie
04.05.2012
   
PNE-36 Oboustranná plicní embolie – vyšetření perfuzní a ventilační scintigrafií plic
04.05.2012
   
PNE-35 Jednostranná recidivující plicní embolie – scintigrafický průkaz
04.05.2012
   
NEF-36 Ageneza ledviny
04.05.2012
   
PNE-34 Regionální perfuzní plicní poruchy – čerstvá embolizace nebo rezidua po dříve proběhlé PE?
8.2.2012
   
PNE-33 Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic při souběhu plicního karcinomu a plicní embolizace
8.2.2012
   
GIT-20 Meckelův divertikl - příčina akutní anemizace u kojence
8.2.2012
   
ONK-167 Plicní karcinoid s metastázou v omentu
8.2.2012
   
ONK-166 Scintigrafický průkaz adenomu příštítného tělíska, vyšetření SPECT/CT
8.2.2012
   
ONK-165 Plicní karcinoid
8.2.2012
   
ONK-164 Průkaz somatostatinových receptorů u recidivy neuroendokrinního tumoru z Merkelových buněk kůžena pravém předloktí před léčbou analogy somatostatinu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidemí
8.2.2012
   
ONK-163 Vyloučení extrahepatální diseminace karcinoidu před transplantací jater pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
8.2.2012
   
ONK-162 Stanovení somatostatinových receptorů před léčbou analogy somatostatinu u pacienta s inoperabilní neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
8.2.2012
   
ONK-161 Průkaz somatostatinových receptorů v generalizovaném karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
8.2.2012
END-16 Adenom (hyperplazie) příštítného tělíska
30.1.2012
   
END-15 Primární hyperparatyreóza
30.1.2012
   
END-14 Adenom příštítného tělíska, vyšetření SPECT/CT
30.1.2012
   
END-13 Primární hyperparatyreóza, fúze SPECT/CT
30.1.2012
   
PNE-32 Rozsáhlá plicní embolie do obou plicních křídel
30.1.2012
   
SKE-70 Přetrvávající zobrazení myokardu při scintigrafii skeletu
30.1.2012
   
KAR-26 Restaging papilárního karcinomu štítné žlázy po opakované léčbě radiojódem pomocí celotělové scintigrafie s 99mTc-MIBI a SPECT/low dose CT
30.1.2012
   
ONK-160 Neúplný karcinoidový syndrom
30.1.2012
   
ONK-159 Detekce primárního ložiska neuroendokrinního karcinomu v ileu a jeho metastáz v lymfatických uzlinách a játrech
30.1.2012
   
ONK-158 Scintigrafická detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu žaludku v prekaválních retroperitoneálních lymfatických uzlinách
30.1.2012
   
ONK-157 Zobrazení diseminace neuroendokrinního karcinomu do mediastina
30.1.2012
   
ONK-156 Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami – lehká progrese
30.1.2012
   
ONK-155 Karcinom prsu
30.1.2012
   
ONK-154 Průkaz somatostinových receptorů u pacienta s neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
30.1.2012
   
ONK-153 Restaging před transplantací jater pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem u pacienta s hepatálními metastázami karcinoidu
30.1.2012
   
ONK-152 Asymptomatický ložiskový proces jater
30.1.2012
   
PNE-31 Oboustranná plicní embolizace - kombinace plicní perfuzní a ventilační scintigrafie
10.6.2011
   
SKE-69 Scintigrafický nález při sarkoidóze
10.6.2011
   
ONK-151 Scintigrafie skeletu s vizualizací karcinomu prsu
10.6.2011
   
ONK-150 Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami
10.6.2011
   
ONK-149 Octreoscan – pozitivní nález
10.6.2011
   
ONK-148 Průkaz somatostinových receptorů a staging u pacienta s neuroendokrinním karcinomem terminálního ilea pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
10.6.2011
   
ONK-147 Restaging karcinoidu ovaria pomocí celotělové scintigrafie a SPECT/CT dutiny hrudní a břišní s 111In-pentetreotidem
10.6.2011
   
ONK-146 Detekce nitrohrudní sarkoidózy pomocí scintigrafie a SPECT/low dose CT s 111In-pentetreotidem
10.6.2011
   
ONK-145 Staging metastazujícího neuroendokrinního karcinomu ovaria pomocí scintigrafie a SPECT/low dose CT s 111In-pentetreotidem
10.6.2011
   
ONK-144 Karcinoid duodena
10.6.2011
   
ONK-143 Generalizovaný karcinoid retroperitonea
27.12.2010
   
ONK-142 Karcinoid jejuna, vyšetření Octreoscanem
27.12.2010
   
ONK-141 Staging metastazujícího bronchiálního karcinoidu pomocí scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem před léčbou interferonem a analogy somatostatinu
27.12.2010
   
ONK-140 Octreoscan – význam opakovaných scintigrafií
27.12.2010
   
ONK-139 Plicní karcinoid
27.12.2010
   
ONK-138 Karcinoid pankreatu s četnými jaterními metastázami
27.12.2010
   
ONK-137 Generalizovaný karcinoid míšního epikonu
27.12.2010
   
ONK-136 Karcinoid tlustého střeva s mnohočetnými jaterními a uzlinovými metastázami
27.12.2010
   
ONK-135 Karcinoid plic – vyšetření Octreoscanem
27.12.2010
   
ONK-134 Karcinoid pankreatu
27.12.2010
   
END-12 Restaging papilárního karcinomu štítné žlázy po opakované léčbě radiojódem pomocí celotělové scintigrafie s 99mTc-MIBI a SPECT/low dose CT
27.12.2010
   
PNE-30 Výrazná regrese perfuzních poruch při léčbě oboustranné plicní embolizace
27.12.2010
   
PNE-29 Scintigrafický průkaz úspěchu léčby embolie do plic
27.12.2010
   
PNE-28 Scintigrafické hodnocení účinku antikoagulační léčby plicní embolie
27.12.2010
   
SKE-68 Galliová scintigrafie – pneumocystová pneumonie u syndromu získané imunodeficience
27.12.2010
   
NEF-35 Zobrazení jizev po akutních pyelonefritidách pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA u 9-ti leté dívky s pozitivní anamnézou vesikoureterálního refluxu IV. stupně vpravo a stavu po endoskopické léčbě refluxu
04.08.2010
   
NEF-34 Mobilní ledvina na statické scintigrafii ledvin
04.08.2010
   
SKE-67 Zánět talokrurálního kloubu a zánětlivé ložisko v břiše
04.08.2010
   
ONK-133 Průkaz přítomnosti somatostatinových receptorů u metastázujícího neuroendokrinního karcinomu hlavy pankreatu pomocí SPECT/CT s 111In-pentetreotidem (OctreoScan) před léčbou analogy somatostatinu
04.08.2010
   
ONK-132 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterními metastázami – částečná regrese
04.08.2010
   
ONK-131 Staging plicního karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem
26.03.2010
   
ONK-130 Detekce primárního ložiska metastazujícího karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT
26.03.2010
   
ONK-129 Mnohočetné jaterní metastázy karcinoidu ileocekální junkce, vyšetření Octreoscanem
26.03.2010
   
ONK-128 Jaterní metastáza karcinoidu
26.03.2010
   
ONK-127 Galliová scintigrafie - sarkoidóza
26.03.2010
   
SKE-66 Hypertrofická osteoartropatie u pacienta s malobuněčným plicním karcinomem
26.03.2010
   
   
   
   


Přehled dle jednotlivých oborů


Jak pracovat s klinickou kapitolou

  • NOVĚ: k dispozici tlačítko "Tisk" - zobrazenou kazuistiku optimalizuje pro tisk.

  • NOVĚ: k dispozici vyhledávání, které umožňuje zobrazit kazuistiky výběrem podle autora nebo přípravku.

  • Kazuistiky je vhodné prohlížet v rámci funkce "celá obrazovka" (v Internet Exploreru klávesa F11), vhodné zejména pro menší monitory s nižší rozlišením.

  • Tlačítko "ZPĚT" na konci kazuistiky - funguje stejně jako "ZPĚT" v prohlížeči (= návrat na předchozí zobrazenou stránku).

  • Na konci stránky u každé kazuistiky jsou zařazeny odkazy na předchozí a následující kazuistiku aktuálního oboru (indikace).

Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software